Giáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

Số trang: 6
Mã số: 145328
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-12 07:16:22
MỤC TIÊU : Giúp HS : Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân. Biết giải bài toán với phép cộng các số thập phân. Giáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN Tuần : 10 I. MỤC TIÊU : Giúp HS :  Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân.  Biết giải bài toán với phép cộng các số thập phân. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS thực hiện phép cộng 2 số thập phân HS tự tìm cách thực hiện a) GV nêu bài toán dưới dạng ví dụ để dẫn tới phép cộng 1,84 + 2,45= ? (m). Lưu ý HS về sự tương tự giữa hai phép cộng : 245 184 45,2 84,1 429 4,29 (Đặt tính giống nhau, cộng giống nhau, chỉ khác ở chỗ có hoặc không có dấu phẩy) Nên cho HS tự nêu cách cộng hai số thập phân. phép cộng hai số thập phân (bằng cách chuyển về phép cộng 2 số tự nhiên rồi chuyển lại thành phép cộng 2 số thập phân). Chẳng hạn, có thể thực hiện như ví dụ 1 của SGK. b) Tương tự như a) đối với ví dụ 2 của SGK. c) Hướng dẫn HS tự nêu cách cộng 2 số thập phân (như SGK). Hoạt động 2 : Thực hành GV hướng dẫn HS làm bài tập rồi chữa bài. Bài 1 : Khi chữa bài (chẳng hạn, chữa ở trên bảng lớp) nên yêu cầu HS nêu bằng lời kết hợp với viết bảng cách thực hiện từng phép cộng. HS tự làm bài rồi chữa bài. Chẳng hạn : 3,24 2,58 * 2 cộng 3 bằng 5, viết 5 82,5 * 8 cộng 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1 * 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8 * Đặt dấu phẩy thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng : Tổng là : tám mươi hai phẩy năm. Bài 2 : GV nhắc HS đặt tính đúng, chẳng hạn : 37,35 648,57 HS tự làm bài rồi chữa bài. Sau khi tự đặt tính, HS làm và chữa bài tương tự như bài 1. Bài 3 : HS đọc thầm rồi nêu tóm tắt bài toán , sau đó giải và chữa bài. Bài giải : Tiến cân nặng là : 32,6 +4,8 = 37,4 (kg) ĐÁP SỐ : 37,4 (kg) 4. Củng cố, dặn dò : Rút kinh nghiệm : ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
— Xem thêm —
Bình luận