Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: Sự tích cây vú sữa

Lượt xem: 1380
Số trang: 5
Mã số: 145224
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH T:
Sự tích cây vú sữa
I.MỤC TIÊU :
- Nghe viết lại chính xác đoạn:T các
cành lá…như sữa mẹ trong bài tập đọc Sự
tích cây vú sữa.
- m đúng các i tập chính tả phân biệt
tr/ch,at/ac.
Củng cố qui tắc chính tả với ng/ngh.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép.
- Bảng phụ ghi nội dung các bài tập chính
tả.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hoạt động dạy T Hoạt động học
1.Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 HS lên b
ảng
viết-nhận xét.
2. Bài mới: a,Gi
ới
thiệu
GV đọc bài chép-
hỏi.
Đo
ạn văn phần
nào c
ủa câu
chuyện?
Câu chuy
ện kết
thúc ra sao?
3’
30’
3 hs lên b
ảng viết
Long lanh,n
nở,lảnh lót.
Phần cuối.
Bà móm mém,hiền từ
sống lại còn nhà cửa
,lâu đài….
“Chúng cháu ch cần
bà sống lại’’
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tìm l
ời nói của hai
anh em trong đoạn?
Đo
ạn văn mấy
câu?
L
ời nói của hai anh
em vi
ết với dấu câu
nào?
ớng dẫn viết từ
khó.
GV nhận xét.
GV cho hs chép i
– soát lỗi.
Chấm bài sửa sai.
Luyn tập:B
ài
5 câu.
Đặt trong ngoặc kép
sau giấu hai chấm
HS viết bảng: Sống
lại,mầu nhiệm,
ruộng vườn,
Chép bài.
Hs nêu yêu cầu-điền
vào ô trống.
Hs chép bài.
Hs nêu yêu cầu – Hs
làm vào vở.
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-12 07:54:50
MỤC TIÊU : - Nghe và viết lại chính xác đoạn:Từ các cành lá…như sữa mẹ trong bài tập đọc Sự tích cây vú sữa. - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tr/ch,at/ac. Củng cố qui tắc chính tả với ng/ngh. MỤC TIÊU : - Nghe và viết lại chính xác đoạn:Từ các cành lá…như sữa mẹ trong bài tập đọc Sự tích cây vú sữa. - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tr/ch,at/ac. Củng cố qui tắc chính tả với ng/ngh. Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: Sự tích cây vú sữa I.MỤC TIÊU : - Nghe và viết lại chính xác đoạn:Từ các cành lá…như sữa mẹ trong bài tập đọc Sự tích cây vú sữa. - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tr/ch,at/ac. Củng cố qui tắc chính tả với ng/ngh. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. - Bảng phụ ghi nội dung các bài tập chính tả. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy T Hoạt động học 1.Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 HS lên bảng viết-nhận xét. 2. Bài mới: a,Giới thiệu GV đọc bài chép- hỏi. Đoạn văn ở phần nào của câu chuyện? Câu chuyện kết thúc ra sao? 3’ 30’ 3 hs lên bảng viết Long lanh,nức nở,lảnh lót. Phần cuối. Bà móm mém,hiền từ sống lại còn nhà cửa ,lâu đài…. “Chúng cháu chỉ cần bà sống lại’’ Tìm lời nói của hai anh em trong đoạn? Đoạn văn có mấy câu? Lời nói của hai anh em viết với dấu câu nào? Hướng dẫn viết từ khó. GV nhận xét. GV cho hs chép bài – soát lỗi. Chấm bài sửa sai. Luyện tập:Bài 5 câu. Đặt trong ngoặc kép sau giấu hai chấm HS viết bảng: Sống lại,mầu nhiệm, ruộng vườn, Chép bài. Hs nêu yêu cầu-điền vào ô trống. Hs chép bài. Hs nêu yêu cầu – Hs làm vào vở. 2:Gọi hs yêu cầu Dán bảng gài-hs ghép chữ. Bài 3:Gọi 1 hs đọc yêu cầu. Bài 4:Gọi hs đọc yêu cầu. Gọi hs lên bảng làm-nhận xét. GV nhận xét sửa sai. 3.Củng cố – Dặn dò Nhận xét giờ học- 2’ Hs lên điền. a)Nước sôi,ăn xôi,cây xoan,siêng năng. b)Vươn vai,vương vãi,bay lượn,sốlượng. Về nhà ghi nhớ quy tắc chính tả g/gh. ghi bài
— Xem thêm —