Bài giải của Bài tập Quản trị ngân hàng

Lượt xem: 5804
Số trang: 0
Mã số: 143197
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-23 14:02:23
  Bài11)TínhvốntựcócủaNHvàongày30/09/05(Đơnvịtính:Tỷđồng)Vốncấp1=200+30+30+20+10)50(lợithếthươngmại)=240Vốncấp2=(50x50%)+(25x40%)+15+15+10(giảđịnhphầndựphòngchungđượctínhvàoVTCBSlà10)=75 Vốntựcó=Vốncấp1+Vốncấp2 =240+75=3152)XácđịnhH3củaNgânhàngAcuốingày30/09(Đơnvịtính:tỷđồng)  Vốntựcó H3=   x100%  Tổngtàisảncórủiroquiđổi)CáckhỏanphảitrừkhỏivốntựcóNHTMmuacổphầncủa4TCTDkhác:40NHTMgópvốnliêndoanhvớingânhàngkhác≤15%vốntựcó.   Bài11)TínhvốntựcócủaNHvàongày30/09/05(Đơnvịtính:Tỷđồng)Vốncấp1=200+30+30+20+10)50(lợithếthươngmại)=240Vốncấp2=(50x50%)+(25x40%)+15+15+10(giảđịnhphầndựphòngchungđượctínhvàoVTCBSlà10)=75 Vốntựcó=Vốncấp1+Vốncấp2 =240+75=3152)XácđịnhH3củaNgânhàngAcuốingày30/09(Đơnvịtính:tỷđồng)  Vốntựcó H3=   x100%  Tổngtàisảncórủiroquiđổi)CáckhỏanphảitrừkhỏivốntựcóNHTMmuacổphầncủa4TCTDkhác:40NHTMgópvốnliêndoanhvớingânhàngkhác≤15%vốntựcó.
— Xem thêm —
Từ khóa: quantrịngắnhàng