Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 55 ÔN TẬP CHƯƠNG III (TIẾP)

Lượt xem: 2138
Số trang: 0
Mã số: 141995
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 04:40:04
Hoạt động của Hoạt động của GV Hoạt động 1: (Ôn tập những bài tập liên quan đến tỉ số hai đoạn thẳng). Hoạt động của Hoạt động của GV Hoạt động 1: (Ôn tập những bài tập liên quan đến tỉ số hai đoạn thẳng).
— Xem thêm —