Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 04:40:04
1 Tröôøng: THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV: Trang 1 Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 55 ÔN TẬP CHƯƠNG III (TIẾP) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: (Ôn tập những bài tập liên quan đến tỉ số hai đoạn thẳng). * Bài tập 56 (SGK) HS làm trên film trong, GV sẽ chiếu một số film bài làm của HS, nhấn mạnh Hoạt động 1: - HS làm bài tập trên film trong bài tập 56 SGK. Ôn tập chương III (Tiếp theo) 1. Tỉ số của hai đoạn thẳng: a. AB = 5cm, CD = 15cm thì AB 5 1 CD 15 3  b. AB = 45dm, CD = 150cm = 15dm thì: AB 453CD 15  Tröôøng: THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV: Trang 2 cùng đơn vị đo, chiếu film hoàn chỉnh GV chuẩn bị sẵn (Xem phần ghi bảng). Hoạt động 2: (Ôn tập những bài tập liên quan đến tính chất đường phân giác) * Bài tập 57 (SGK) Trước khi cho HS làm việc theo nhóm Hoạt động 2: HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm gồm hai bàn kề nhau. Thảo luận, phân tích, trả lời các câu hỏi của GV: c. ABAC 5CD 5CD   2. Bài tập liên quan đến tính chất đường phân giác: Bài tập 57 (SGK) GV cho HS Do AD là phân A B C H D M Tröôøng: THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV: Trang 3 phân tích đi lên dưới sự chỉ đạo của GV:  Nhận xét gì về vị trí ba điểm trên đường thẳng BC ta căn cư vào yếu tố nào?  Nhận xét gì về vị trí của điểm D?  Bằng hình vẽ, nhận xét gì về vị trí của ba điểm B, H, D?  Để chứng minh điểm H nằm giữa hai  So sánh khỏang cách từ các điểm H, D, M đến B (hay đến C)  BD AB1DC AC  (Do AB
— Xem thêm —
Bình luận