Giáo án Âm nhạc lớp 7 : Tên bài dạy : TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7.

Số trang: 5
Mã số: 141788
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 05:09:41
/ MỤC TIÊU: - HS ôn tập để hát thàn thục bài hát Khúc ca bốn mùa. - Đọc đúng nhạc và hát đúng lời bài hát TĐN Quê hương. B/ PHƯƠNG PHÁP: - Luyện tập, truyền khẩu, thuyết trình. C/ CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Đàn oóc gan, băng nhạc máy cát sét bài hát Khúc ca bốn mùa. - Học sinh: Hát thuộc lời bài TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7. A/ MỤC TIÊU: - HS ôn tập để hát thàn thục bài hát Khúc ca bốn mùa. - Đọc đúng nhạc và hát đúng lời bài hát TĐN Quê hương. B/ PHƯƠNG PHÁP: - Luyện tập, truyền khẩu, thuyết trình. C/ CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Đàn oóc gan, băng nhạc máy cát sét bài hát Khúc ca bốn mùa. - Học sinh: Hát thuộc lời bài hát.Đọc tên nốt nhạc bài TĐN Quê hương. D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: I/ Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số, ổn định lớp. - Cho lớp hát một bài hát tập thể II/ Kiểm tra bài củ: - Lồng ghép trong giờ dạy. III/ Triển khai bài: Nội dung kiến thức Hoạt động của thầy và trò I/ Nội dung 1: Ôn bài hát khúc ca bốn mùa. Nhạc và lời: Nguyễn Hải - Nghe mẫu bài hát Khúc ca bốn mùa. - Luyện thanh (1-2 phút). - Hát ôn bài hát. - GV ghi bảng. - HS ghi vở. - GV điều khiển. - HS nghe và hát nhẩm theo. - GV đàn. - HS luyện thanh theo mẫu âm la. - GV điều khiển. Sửa chổ còn sai và yêu cầu các em hát với sắc thái nhịp nhàng, sôi nổi, yêu cầu học sinh tự tập hát có diễn cảm. - HS hát hai lần cả bài. - GV chỉ định bốn HS lên bảng kiểm tra. - HS cả bốn em lên bảng cùng II/ Nội dung 2: Tập đọc nhạc số 7 Quê hương. - Ôn kiến thức củ đã học. - Chia từng câu. - Tập đọc nhạc tên nốt nhạc từng câu. - Luyện thanh đọc gam đô hát, sau đó từng em hát riêng. GV đánh giá, lấy điểm. - HS thực hiện bốn em hát, số còn lại theo dõi. - GV ghi bảng. - HS ghi vở. - GV đặt câu hỏi: + Nhịp 3/4 cho ta biết điều gì? - HS trã lời. - GV đặt câu hỏi: Bài được chia làm mấy câu? Mỗi câu có bao nhiêu ô nhịp? - HS trả lời: Bài chia thành bốn câu. Mỗi câu có bốn nhịp. - GV chỉ định. - HS tập đọc tên nốt từng câu nhạc. - GV đàn. trưỡng. - Tập đọc nhạc từng câu. - Hát lời ca. - Luyện gõ âm hình tiết tấu chung của bài TĐN : Đen, đen, đen, trắng, đen, đen, đen, trắng chem. - Tập đọc nhạc và hát lời. - HS luyện đọc gam đô trưỡng. - GV đàn mỗi câu nhạc 3 lần. - HS lắng nghe, luyện đọc mỗi câu 3 lần. Ghép các câu thành bài đọc nhạc hoàn chỉnh. - GV đánh đàn. - HS hát lời cả bài. - GV gõ mẫu âm hình tiết tấu và luyện tập cho HS. - HS thực hiện gõ tiết tấu. - GV đệm đàn, hướng dẫn. - HS thực hiện nửa lớp TĐN, nửa còn lại hát lời, sau đó đổi lại. Trình bày bài kết hợp gõ phách, cần nhấn mạnh nốt nhạc ở phách mạnh. Nốt nhạc cuối câu ngân dài ba phách. IV/ Củng cố bài: - GV yêu cầu từng tổ đứng tại chổ trình bày bài hát, mỗi tổ cử một người đứng ra bắt nhịp. - GV chỉ định một số em khá giỏi lên bảng trình diễn bài hát, cả lớp nghe sau đó từng tổ thảo luận dể phát biểu ý kiến nhận xét. - GV kiểm tra việc trình bày bài TĐN và hát lời của từng tổ, từng bàn. Khuyến khích cá nhân xung phong trình bày nếu đạt yêu cầu, có thể cho điểm khuyến khích V/ Dặn dò: - GV nhắc HS về nhà nhớ học thuộc lời bài hát, tập hát có diển cảm và một số động tác phụ hoạ - Học thuộc giai điệu và lời ca bài TĐN. Tập đọc nhạc và kết hợp vỗ phách, nhịp. - Chép nhạc và lời bài TĐN vào vở. Làm bài tập số 1,2 SGK.
— Xem thêm —
Bình luận