Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Luyện tập hàm số

Số trang: 5
Mã số: 141640
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 05:28:13
A.Mục tiêu: +Thông qua tiết luyện tập HS được củng cố các kiến thức về khái niệm hàm số, cách viết hàm số bằng bảng hay bằng công thức. +Tính giá trị của hàm số. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: +Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy ghi bài tập, thước thẳng. -HS : +Bảng nhóm, giấy trong, Luyện tập hàm số A.Mục tiêu: +Thông qua tiết luyện tập HS được củng cố các kiến thức về khái niệm hàm số, cách viết hàm số bằng bảng hay bằng công thức. +Tính giá trị của hàm số. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: +Bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy ghi bài tập, thước thẳng. -HS : +Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ. C.Tổ chức các hoạt động dạy học: I.ổn định lớp(1 ph) II.Kiểm tra bài cũ(10 ph) -Câu 1: Nêu khái niệm về hàm số và chữa bài tập 27/64 SGK -Câu 2: Chữa bài tập 26/64 SGK. III. Bài mới HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng Hoạt động 1: Nhận biết hàm số -Cho HS đọc và làm bài 35/47 SBT. Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không, nếu bảng giá trị của chúng là: (Viết ra bảgn phụ 3 bảng a, b, c). -HS lần lượt trả lời ba ý a, b, c và giải thích rõ từng phần. - Câu c thì ya là hàm của x ta còn gọi là hàm gì? Vì so? -y là hàm hằng và khi x thay đổi thì y luôn nhận giá trị là 1. *Bài 35/47 SBT: a, x -3 -2 -1 3 1 2 1 2 y -4 -6 -12 36 24 6 b, x 4 4 9 16 y -2 2 3 4 c, x -2 -1 0 1 2 y 1 1 1 1 1 -Giải: a, Có. b, Không (vì với x=4 có 2 giá trị khác nhau của y là y=-2 và y=2). c, Có. Hoạt động 2: Tính giá trị của hàm số HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng *Cho HS làm bài 29/64 SGK -Để tính f(2) ta làm thế nào? -Thay x = 2 vào f(x) = x2 – 2 ta có: f(2) = 22 – 2 = 2. -Tương tự hãy tính các giá trị còn lại. -Yêu cầu 2 HS lên tính mỗi HS tính 2 ý, -Hãy nhận xét về giá trị của hàm số khi x=2 và x = -2.; x = 1 và x = -1 ? -Khi x = 2 và x = -2 thì y = 2; khi x = 1 và x = -1 thì y = -1. -Vậy nếu x = 3 tính được y = 7 thì có suy ra được ngay y khi x = -3 không? -Được, y = 7. *Cho HS đọc bài 28/64 SGK *Bài 29/64 SGK: Cho hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2). f(2) = 22 – 2 = 2. f(1) = 12 – 2 = -1. f(0) = 0 – 2 = - 2. f(-1) = (-1)2 – 2 = -1. f(-2) = (-2)2 – 2 = 2. *Bài 28/64 SGK: Cho hàm số y = f(x) = x 12. a. Tính f(5) và f(-3) b. Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau: x - 6 - 4 - 3 2 5 6 1 2 f(x) = HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng -1 HS lên tính f(5) và f(-3), HS khác đồng thời lên điền vào bảng. -Cả lớp làm sau đó nhận xét bài của bạn. -Chú ý cho HS đó là hai cách biểu thị khác nhau của hàm số: Hàm số có thể cho bằng công thức hoặc cho bằng bảng. *Cho HS hoạt động nhóm bài 31/65 SGK. -Các nhóm viết ra bảng phụ sau 4 phút thì nộp bài. -Một nhóm trình bày lời giải bài toán. -Giáo viên cùng HS thống nhất lời giải của bài, cho điểm các nhóm có bài giải đúng. x 12 a, f(5) = 5 12; f(-3) = -4. b, Điền: -2; -3; -4; 6; 5 12; 2; 1 *Bài 31/65 SGK: Cho hàm số y = x3 2. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: x -0,5 4,5 9 y -2 0 -Điền: x = -3; 0. y = 3 1; 3; 6 HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng Hoạt động 3: Củng cố Cho HS trả lời miệng bài 30/64 SGK và bài 38, 40/48 SBT để củng cố kiến thức về khái niệm hàm số và giá trị hàm số. IV.Đánh giá bài dạy (2 ph). -Nắm chắc khái niệm về hàm số và tính toán giá trị của hàm số. -Bài tập 41, 42, 43/49 SBT. -Đọc trước bài Mặt phẳng toạ độ.
— Xem thêm —
Bình luận