Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Hàm số

Số trang: 6
Mã số: 141617
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 05:31:01
A.Mục tiêu: +HS biết được khái niệm hàm số. +Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản (bằng bảng, bằng công thức). +Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số. B.Chuẩn bị của giáo viên và học Hàm số A.Mục tiêu: +HS biết được khái niệm hàm số. +Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản (bằng bảng, bằng công thức). +Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: +Bảng phụ ghi bài tập, khái niệm về hàm số. Thước thẳng. -HS : Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ. C.Tổ chức các hoạt động dạy học: I.ổn định lớp(1 ph) II. Bài cũ III.Bài mới HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng Hoạt động 1: Một số ví dụ về hàm số -Trong thực tiễn và trong toán học ta thường gặp các đại lượng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng khác. -GV đưa 2 ví dụ SGK lên bảng phụ. -Đọc ví dụ 1 và trả lời: -Hãy lập công thức tính khối lượng m của thanh kim loại đó. -Công thức này cho ta biết m và V là hai đại lượng quan hệ như thế nào ? - Hãy tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1 ; 2; 3; 4. -Yêu cầu đọc ví dụ 3. -Công thức t = 50/v cho ta biét với quãng đường không đổi, thời gian +VD1: Theo bảng này, nhiệt độ trong ngày cao nhất lúc 12 giờ trưa (26oC) và thấp nhất lúc 4 giờ sáng (18oC). +VD2: m = 7,8.V. Tìm giá trị tương ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4. -m và V là hai đại lượng tỉ lệ thuận vì công thức có dạng y = kx với k = 7,8. V(cm3 ) 1 2 3 4 m(g) 7,8 15,6 23,4 31,2 +VD3: Thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch. v(km/h) 5 10 25 50 HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng và vận tốc là hai đại lượng quan hệ thế nào ? - Lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v = 5; 10; 25; 50. -Nhìn vào bảng VD1 em có nhận xét gì? -Ta nói T là hàm số của t. -Tương tự trong VD2 và 3 ta nói m là hàm số của V; t là hàm số của v. T(h) 10 5 2 1 *Nhận xét:  Nhiệt độ T(0C) phụ thuộc vào sự thay đổi thời gian t (giờ).  Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T. Hoạt động 2: Khái niệm hàm số -Giáo viên nêu khái niệm hàm số. -Hs nghe và ghi bài -Hỏi: Đại lượng nào phụ thuộc vào đại lượng nào? -Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x. -Với mỗi x có thể có mấy giá trị của *Khái niệm: -Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số. *Chú ý: HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng y? -Với mỗi x có duy nhất một y. Cho Hs đọc chú ý SGK và lấy ví dụ về hàm hằng, đồng thời cho HS viết kí hiệu về hàm số và giá trị của hàm số đối với hàm số cụ thể.  Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng.  Hàm số có thể cho bằng bảng hoặc công thức.  Khi y là hàm của x ta có thể viết y=f(x), ta có thể thay cho câu “khi x=3 thì y bằng 9” ta viết: f(3) = 9. Hoạt động 3: củng cố-luyện tập -Nêu lại khái niệm hàm số và viết công thức của hàm số. -Cho Hs làm bài 24/63 SGK Bảng viết ra bảng phụ -Yêu cầu Hs trả lời miệng bài toán. -Hs đọc đề trên bảng phụ bài toán. -Nghiên cứu và trả lời câu hỏi. *Bài 24/63 SGK: -Đại lượng y là hàm số của đại lượng x vì khi x thay đổi luôn có chỉ một giá trị tương ứng của y. *Bài tập: x, y cho bởi bảng sau: x 1 1 2 3 y -1 1 4 9 HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng -Đại lượng y không phải là hàm số của đại lượng x vì với x = 1 thì có hai giá trị khác nhau của y là y = -1 và y = 1. - Cho HS làm bài 25/64 SGK: -Muốn tính f(2 1) ta làm như thế nào? -Ta thay x = 2 1 vào f(x) và tính. -Yêu cầu 3 HS đồng thời lên tính trên bảng, các HS khác làm ra vở sau đó nhận xét . Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không? Vì sao? *Bài 25/64 SGK. Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính f(2 1); f(1); f(3). Thay các giá trị của x ta có: - f(2 1) = 3.( 2 1)2 + 1 = 3.4 1 + 1 =4 31. - f(1) = 3.(1)2 + 1 = 3 + 1 = 4. - f(3) = 3.(3)2 + 1 = 27 + 1 = 28. IV. Đánh giá bài dạy (2 ph). -Nắm chắc Định ...
— Xem thêm —
Bình luận