Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 05:57:14
1 Tiết 5 : ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG I . MỤC TIÊU - Nắm vững định nghĩa, tính chất đường trung bình trong tam giác, trong hình thang - Biết áp dụng định nghĩa, tính chất đó vào tính góc, chứng minh các cạnh song song , bằng nhau - Hiểu được tính thực tế của các tính chất này II . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức : 8A………………………… ; 8B…………………………… 2. Kiểm tra : 3. Bài mới Hoạt động 1 : Lý thuyết ? Nêu định nghĩa, tính chất đường trung bình của tam giác ? Nêu định nghĩa, tính chất đường trung bình của hình thang 1. Tam giác +) Định nghĩa : Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác +) Tính chất: - Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ hai - Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy 2. Hình thang +) Định nghĩa: Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên +) Tính chất - Đường thẳng đi qua trung điểm môt cạnh bên và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai - Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy Hoạt động 2 : Bài tập Bài 1 : Cho tam giác ABC các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G . gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GB, GC. Chứng minh rằng DE // IK, DE = IK Bài 1: A E B C D G I K Bài tập 2: Cho hình thang ABCD (AB // CD) các tia phân giác góc ngoài đỉnh A và D cắt nhau tại H. Tia phan giác góc ngoài đỉnh B và C cắt nhau ở K. chứng minh rằng a) AH  DH ; BK  CK b) HK // DC Vì ABC có AE = EB, AD = DC Nên ED là đường trung bình, do đó ED // BC , 2 BCED Tương tự GBC có GI = GC, GK = KC Nên IK là đường trung bình, do đó IK // BC , 2 BCIK Suy ra: ED // IK (cùng song song với BC) ED = IK (cùng 2 BC) Bài 2: A B C D E H F K 1 2 c) Tính độ dài HK biết AB = a ; CD = b ; AD = c ; BC = d - Yêu cầu HS vẽ hình, nêu GT, KL CM: a) Gọi EF là giao điểm của AH và BK với DC Xét tam giác ADE ta có EAˆˆ1(so le) Mà 21ˆˆAA = ADE cân tại D Mặt khác DH là tia phân giác của góc D = DH  AH Chứng minh tương tự ; BK  CK b) theo chứng minh a ADE cân tại D mà DH là tia phân giác ta cũng có DH là đường trung tuyến = HE = HA chứng minh tương tự KB = KF Vậy HK là đường trung bình của hình thang ABFE = HK // EF hay HK // DC b) Do HK là đường trung bình của hình thang ABFK nên 2 2 2 2 AB EF AB ED DC CFHK AB AD DC BC a b c d             4: Hướng dẫn về nhà - Ôn lại lý thuyết - Xem lại các dạng bài tập đã làm 5. Rút kinh nghiệm:
— Xem thêm —
Bình luận