Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 08:45:20
1 Bí quyết để có được món gà rán v ừa ngon v ừa t ốt Để bọn t ớ b ật mí cho các b ạn m ột công thứ c đặc biệt t ẩm ướ p cho món gà rán nhé! Trong món ăn này có ch ứa khá nhi ều t ỏi, mà các b ạn bi ết không? Theo các nghiên c ứ u thì m ỗi ngày chúng ta ch ỉ cầ n ăn kho ảng 1 – 2 nhánh t ỏi là đ ã giảm đượ c 15% nguy cơ tắ c động m ạch ch ủ và còn làm chậ m sự phát triể n của 60 loạ i nấm cùng 20 lo ại vi khu ẩn nữ a đấ y! Chu ẩn bị nhữ ng nguyên li ệu sau: - N ửa con gà - 1 củ tỏ i băm - 1 qu ả chanh - 2 quả tr ứng - 200ml sữ a tươ i - 50gr bộ t mì - Mu ối, h ạt tiêu Đến ph ần hành động này: :D< Bướ c 1: - Tr ộn đề u t ỏi b ăm v ới mu ối, h ạt tiêu, n ướ c cố t chanh, tr ứng và s ữa v ới nhau. N ếu ăn đượ c cay thì các b ạn nên cho thêm m ột ít t ương ớt n ữa nhé! Bướ c 2: - C ắt gà thành t ừng mi ếng v ừa ăn rồ i cho vào ướp v ới h ỗn h ợp ở trên. B ướ c 3: - Dùng nilon đậ y kín lại và để vào tủ l ạ nh ít nh ất 3 ti ếng nh ưng mu ốn ngon h ơ n thì các b ạn ph ải ướ p trong kho ảng 1 ngày c ơ. B ướ c 4: - Tr ộn đề u bộ t mì vớ i một chút mu ối và h ạt tiêu. Bướ c 5: - Rùi l ăn gà vào đĩa b ột mì nè. Làm sao cho b ột ph ủ kín mi ếng gà nha! Bướ c 6: - Để chảo d ầu thậ t sôi. Sau đó, b ỏ gà vào chiên ở lử a nh ỏ. B ướ c 7: - N ếu muố n lớp v ỏ bên ngoài c ủa gà giòn được lâu hơ n thì sau khi chiên, các b ạn nên cho gà vào nướ ng thêm kho ảng 10’ n ữa. Vậy là món gà rán th ơm ngon đã hoàn t ất rồ i! Mùi vị củ a nó thì mi ễn chê đi nhá! Còn nữa, các bạ n nên dùng d ầu m ới để chiên nghen! Vậy thì m ới t ốt toàn di ện đượ c đó!
— Xem thêm —
Bình luận