Thành viên idoc2012

14. LỰC LO-REN-XƠ.

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

14. LỰC LO-REN-XƠ.

- 12 tháng trước
1,410
Báo lỗi

Trình bày được phương của lực Lo- ren-xơ, quy tắc xác định chiều của lực lo-ren-xơ, công thức xác định độ lớn của lực Lo-ren-xơ. - Nắm được nguyên tắc lái tia điện tử (êlectron) bằng từ trường. 2. Kỹ năng - Xác định phương, chiều, độ lớn của lực tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường. - Giải thích ứng dụng lực Lo-ren-xơ.

Nội dung

14. LỰC LO-REN-XƠ.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Trình bày được phương của lực Lo- ren-xơ, quy tắc xác định chiều

của lực lo-ren-xơ, công thức xác định độ lớn của lực Lo-ren-xơ.

- Nắm được nguyên tắc lái tia điện tử (êlectron) bằng từ trường.

2. Kỹ năng

- Xác định phương, chiều, độ lớn của lực tác dụng lên điện tích chuyển

động trong từ trường.

- Giải thích ứng dụng lực Lo-ren-xơ.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

 Kiến thức và đồ dùng:

- Thí nghiệm về chuyển đọng của êlectron trong từ trường.

- Hình vẽ xác định chiều lực Lo-ren-xơ.

- Ôn lại lực tác dụng len dòng điện, quy tứac bàn tay trái.

2. Gợi ý ứng dụng CNTT

- GV có thể chuẩn bị một số hình ảnhvề ứng dụng lực Lo-ren-xơ.

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức. kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Báo cáo tình hình lớp.

- Suy nghĩ và trả lời câu hỏi

của thầy.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Yêu cầu HS cho biết tình hình

của lớp.

- Nêu câu hỏi về lực từ tác dụng

lên dòng điện.

- Nhận xét câu trả lời của HS và

cho điểm.

Hoạt động 2: Thí nghiệm

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Quan sát thí nghiệm

- Thảo luận để đưa ra nhận xét.

- Trình bày nhận xét.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Làm thí nghiệm, HD HS quan

sát để đưa ra nhận xét.

- Trình bày nhận xét.

- Nhận xét.

Hoạt động 3: Lực lo-ren-xơ.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Thảo luận nhóm, đư ra khái

niệm.

- Tìm hiểu khái niệm lực lo-

- Yêu cầu HS lực dó gọi là lực

Lo-ren-xơ.

ren-xơ.

- Trình bày khái niệm.

- Nhận xét.

- Đọc SGK.

- Thảo luận về phương của lực.

- Tìm phương lực Lo-ren-xơ.

- Trình bày.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Đọc SGK.

- Thảo luận nhóm về chiều của

lực.

- Tìm chiều của lực Lo-ren-xơ.

- Trình bày.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Đọc SGK.

- Thảo luận nhóm về độ lớn

của lực.

- Trình bày.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Đọc SGK.

- Yêu cầu HS đọc phần 2.a.

- Yêu cầu HS trình bày kết quả.

- Nhận xét.

- Yêu cầu HS đọc phần 2.b.

- Yêu cầu HS trình bày kết quả.

- Nhận xét

- Yêu cầu HS đọc phần 2.c.

- Tìm đọ lớn của lực Lo-ren-xơ.

- Trình bày.

- Nhận xét.

- Yêu cầu HS đọc phần 3.

- Yêu cầu HS trình bày kết quả.

- Tìm hiểu những ứng dụng của

lực Lo- ren-xơ.

- Nêu ứng dụng mà em biết.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nhận xét.

Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Đọc SGK.

- Trả lời câu hỏi.

- Ghi nhận kiến thức.

- Nêu câu hỏi 1,2 SGK.

- Tóm tắt bài.

- Đọc “Em có biết” trang 161.

- Đánh giá, nhận xét kết quả giờ

dạy.

Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Ghi câu hỏi và bài tập về nhà.

- Ghi nhớ lời nhắc của GV.

- Giao các câu hỏi và bài tập

trong SGK.

- Giao các câu hỏi trắc nghiệm

p ( trong phiếu học tập).

- Nhắc HS đọc bài mới và

chuẩn bị bài sau.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang