Tài liệu

14. LỰC LO-REN-XƠ.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1127     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu 14. LỰC LO-REN-XƠ. - tài liệu, sách iDoc.Vn14. LỰC LO-REN-XƠ.,Trình bày được phương của lực Lo- ren-xơ, quy tắc xác định chiều của lực lo-ren-xơ, công thức xác định độ lớn của lực Lo-ren-xơ.…
background image

14. LỰC LO-REN-XƠ.  

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1.  Kiến thức 

-  Trình bày được phương của lực Lo- ren-xơ, quy tắc xác định chiều 

của lực lo-ren-xơ, công thức xác định độ lớn của lực Lo-ren-xơ. 

-  Nắm được nguyên tắc lái tia điện tử (êlectron) bằng từ trường. 

2.  Kỹ năng 

-  Xác định phương, chiều, độ lớn của lực tác dụng lên điện tích chuyển 

động trong từ trường.  

-  Giải thích ứng dụng lực Lo-ren-xơ. 

  

II. CHUẨN BỊ 

1.  Giáo viên 

  Kiến thức và đồ dùng: 

-  Thí nghiệm về chuyển đọng của êlectron trong từ trường. 

-  Hình vẽ xác định chiều lực Lo-ren-xơ. 

-  Ôn lại lực tác dụng len dòng điện, quy tứac bàn tay trái. 

2.  Gợi ý ứng dụng CNTT 

-  GV có thể chuẩn bị một số hình ảnhvề ứng dụng lực Lo-ren-xơ. 

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

background image

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức. kiểm tra bài cũ. 

Hoạt động của học sinh 

Sự trợ giúp của giáo viên 

-  Báo cáo tình hình lớp. 

-  Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 

của thầy. 

 

-  Nhận xét câu trả lời của bạn. 

-  Yêu cầu HS cho biết tình hình 

của lớp. 

-  Nêu câu hỏi về lực từ tác dụng 

lên dòng điện. 

-  Nhận xét câu trả lời của HS và 

cho điểm. 

Hoạt động 2: Thí nghiệm 

Hoạt động của học sinh 

Sự trợ giúp của giáo viên 

-  Quan sát thí nghiệm 

-  Thảo luận để đưa ra nhận xét. 

-  Trình bày nhận xét. 

-  Nhận xét câu trả lời của bạn. 

-  Làm thí nghiệm, HD HS quan 

sát để đưa ra nhận xét. 

-  Trình bày nhận xét. 

-  Nhận xét. 

Hoạt động 3: Lực lo-ren-xơ. 

Hoạt động của học sinh 

Sự trợ giúp của giáo viên 

-  Thảo luận nhóm, đư ra khái 

niệm. 

-  Tìm hiểu khái niệm lực lo-

-  Yêu cầu HS lực dó gọi là lực 

Lo-ren-xơ. 

 

background image

ren-xơ. 

-  Trình bày khái niệm. 

-  Nhận xét. 

-  Đọc SGK. 

-  Thảo luận về phương của lực. 

-  Tìm phương lực Lo-ren-xơ. 

-  Trình bày. 

-  Nhận xét câu trả lời của bạn. 

-  Đọc SGK. 

-  Thảo luận nhóm về chiều của 

lực. 

-  Tìm chiều của lực Lo-ren-xơ. 

-  Trình bày. 

-  Nhận xét câu trả lời của bạn. 

-  Đọc SGK. 

-  Thảo luận nhóm về độ lớn 

của lực. 

-  Trình bày. 

-  Nhận xét câu trả lời của bạn. 

-  Đọc SGK. 

 

 

-  Yêu cầu HS đọc phần 2.a. 

 

 

-  Yêu cầu HS trình bày kết quả. 

-  Nhận xét. 

-  Yêu cầu HS đọc phần 2.b. 

 

 

-  Yêu cầu HS trình bày kết quả. 

-  Nhận xét 

-  Yêu cầu HS đọc phần 2.c. 

-  Tìm đọ lớn của lực Lo-ren-xơ. 

-  Trình bày. 

-  Nhận xét. 

-  Yêu cầu HS đọc phần 3. 

 

 

-  Yêu cầu HS trình bày kết quả. 

Liên hệ quảng cáo

14. LỰC LO-REN-XƠ.

Trình bày được phương của lực Lo- ren-xơ, quy tắc xác định chiều của lực lo-ren-xơ, công thức xác định độ lớn của lực Lo-ren-xơ. - Nắm được nguyên tắc lái tia điện tử (êlectron) bằng từ trường. 2. Kỹ năng - Xác định phương, chiều, độ lớn của lực tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường. - Giải thích ứng dụng lực Lo-ren-xơ.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 465 Lượt xem: 19594
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 248 Lượt xem: 15885
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 141 Lượt xem: 15863