Tài liệu

14. LỰC LO-REN-XƠ.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1363     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu 14. LỰC LO-REN-XƠ. - tài liệu, sách iDoc.Vn
14. LỰC LO-REN-XƠ.
Trình bày được phương của lực Lo- ren-xơ, quy tắc xác định chiều của lực lo-ren-xơ, công thức xác định độ lớn của lực Lo-ren-xơ. - Nắm được nguyên tắc lái tia điện tử (êlectron) bằng từ trường. 2. Kỹ năng - Xác định phương, chiều, độ lớn của lực tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường. - Giải thích ứng dụng lực Lo-ren-xơ.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

14. LỰC LO-REN-XƠ.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Trình bày được phương của lực Lo- ren-xơ, quy tắc xác định chiều

của lực lo-ren-xơ, công thức xác định độ lớn của lực Lo-ren-xơ.

- Nắm được nguyên tắc lái tia điện tử (êlectron) bằng từ trường.

2. Kỹ năng

- Xác định phương, chiều, độ lớn của lực tác dụng lên điện tích chuyển

động trong từ trường.

- Giải thích ứng dụng lực Lo-ren-xơ.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

 Kiến thức và đồ dùng:

- Thí nghiệm về chuyển đọng của êlectron trong từ trường.

- Hình vẽ xác định chiều lực Lo-ren-xơ.

- Ôn lại lực tác dụng len dòng điện, quy tứac bàn tay trái.

2. Gợi ý ứng dụng CNTT

- GV có thể chuẩn bị một số hình ảnhvề ứng dụng lực Lo-ren-xơ.

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức. kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Báo cáo tình hình lớp.

- Suy nghĩ và trả lời câu hỏi

của thầy.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Yêu cầu HS cho biết tình hình

của lớp.

- Nêu câu hỏi về lực từ tác dụng

lên dòng điện.

- Nhận xét câu trả lời của HS và

cho điểm.

Hoạt động 2: Thí nghiệm

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Quan sát thí nghiệm

- Thảo luận để đưa ra nhận xét.

- Trình bày nhận xét.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Làm thí nghiệm, HD HS quan

sát để đưa ra nhận xét.

- Trình bày nhận xét.

- Nhận xét.

Hoạt động 3: Lực lo-ren-xơ.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Thảo luận nhóm, đư ra khái

niệm.

- Tìm hiểu khái niệm lực lo-

- Yêu cầu HS lực dó gọi là lực

Lo-ren-xơ.

ren-xơ.

- Trình bày khái niệm.

- Nhận xét.

- Đọc SGK.

- Thảo luận về phương của lực.

- Tìm phương lực Lo-ren-xơ.

- Trình bày.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Đọc SGK.

- Thảo luận nhóm về chiều của

lực.

- Tìm chiều của lực Lo-ren-xơ.

- Trình bày.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Đọc SGK.

- Thảo luận nhóm về độ lớn

của lực.

- Trình bày.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Đọc SGK.

- Yêu cầu HS đọc phần 2.a.

- Yêu cầu HS trình bày kết quả.

- Nhận xét.

- Yêu cầu HS đọc phần 2.b.

- Yêu cầu HS trình bày kết quả.

- Nhận xét

- Yêu cầu HS đọc phần 2.c.

- Tìm đọ lớn của lực Lo-ren-xơ.

- Trình bày.

- Nhận xét.

- Yêu cầu HS đọc phần 3.

- Yêu cầu HS trình bày kết quả.

- Tìm hiểu những ứng dụng của

lực Lo- ren-xơ.

- Nêu ứng dụng mà em biết.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nhận xét.

Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Đọc SGK.

- Trả lời câu hỏi.

- Ghi nhận kiến thức.

- Nêu câu hỏi 1,2 SGK.

- Tóm tắt bài.

- Đọc “Em có biết” trang 161.

- Đánh giá, nhận xét kết quả giờ

dạy.

Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Ghi câu hỏi và bài tập về nhà.

- Ghi nhớ lời nhắc của GV.

- Giao các câu hỏi và bài tập

trong SGK.

- Giao các câu hỏi trắc nghiệm

p ( trong phiếu học tập).

- Nhắc HS đọc bài mới và

chuẩn bị bài sau.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 583 Lượt xem: 24762
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 575 Lượt xem: 23432
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 183 Lượt xem: 21799