Hướng Dẫn Đá Cầu

Số trang: 131
Mã số: 138866
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 131
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-23 03:07:00
I- Kĩ thuật phát cầu: Phát cầu là một trong những kĩ thuật cơ bản của đá cầu.Ngoài mục đích đưa cầu vào cuộc đấu, phát cầu còn là một trong những kĩ thuật tấn công để giành điểm trực tiếp hay gián tiếp.Kỹ thuật  này được thực hiện ở khu vực phát cầu, phía sau đường biên ngang cuối sân.
— Xem thêm —
Từ khóa: Câuđadẫnhướng
Bình luận