Khí hậu và khí tượng đại cương chương 8 Khí hậu và phân vùng khí hậu trái đất

Lượt xem: 487
Số trang: 0
Mã số: 138012
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-19 05:55:09
Mục lục Chương 8   KHÍ HẬU VÀ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT ......................................2 8.1  SỰ HÌNH THÀNH KHÍ HẬU ............................................................................... 2 8.1.1 Những quá trình hình thành khí hậu.................................................................2 8.1.2 Những nhân tố địa lý của khí hậu ....................................................................3 8.1.3 Hoạt động của con người.................................................................................6 8.2  CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VÀ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU...................... 7 8.2.1 Các phương pháp phân loại khí hậu .................................................................7 8.2.2 Phương pháp phân loại khí hậu của Côpen ......................................................7 8.2.3 Phương pháp phân vùng khí hậu của Alisôp.B.P............................................10 8.3  CÁC ĐỚI VÀ CÁC VÙNG KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT .................................. 11 8.3.1 Khí hậu miền nhiệt đới ..................................................................................12 8.3.2 Khí hậu cận nhiệt...........................................................................................16 8.3.3 Khí hậu miền ôn đới ......................................................................................19 8.3.4 Khí hậu miền cực ..........................................................................................24 8.4  NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA KHÍ HẬU VÀ SƠ ĐỒ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU VIỆT NAM................................................................................................ 28 8.4.1  Đặc điểm khí hậu...........................................................................................28 8.4.2 Sơ đồ phân vùng khí hậu ...............................................................................29  Mục lục Chương 8   KHÍ HẬU VÀ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT ......................................2 8.1  SỰ HÌNH THÀNH KHÍ HẬU ............................................................................... 2 8.1.1 Những quá trình hình thành khí hậu.................................................................2 8.1.2 Những nhân tố địa lý của khí hậu ....................................................................3 8.1.3 Hoạt động của con người.................................................................................6 8.2  CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VÀ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU...................... 7 8.2.1 Các phương pháp phân loại khí hậu .................................................................7 8.2.2 Phương pháp phân loại khí hậu của Côpen ......................................................7 8.2.3 Phương pháp phân vùng khí hậu của Alisôp.B.P............................................10 8.3  CÁC ĐỚI VÀ CÁC VÙNG KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT .................................. 11 8.3.1 Khí hậu miền nhiệt đới ..................................................................................12 8.3.2 Khí hậu cận nhiệt...........................................................................................16 8.3.3 Khí hậu miền ôn đới ......................................................................................19 8.3.4 Khí hậu miền cực ..........................................................................................24 8.4  NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA KHÍ HẬU VÀ SƠ ĐỒ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU VIỆT NAM................................................................................................ 28 8.4.1  Đặc điểm khí hậu...........................................................................................28 8.4.2 Sơ đồ phân vùng khí hậu ...............................................................................29 
— Xem thêm —