Nhúng
Toàn màn hình
/ 33
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (33 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-19 05:55:09
1 Khí hậu và khí tượng đại cương NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Tr 207 – 239. Từ khoá: Khí hâu, phân vùng khí hậu, các nhân tố của khí hậu. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả. Mục lục Chương 8 KHÍ HẬU VÀ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT ......................................2 8.1 SỰ HÌNH THÀNH KHÍ HẬU............................................................................... 2 8.1.1 Những quá trình hình thành khí hậu.................................................................2 8.1.2 Những nhân tố địa lý của khí hậu ....................................................................3 8.1.3 Hoạt động của con người .................................................................................6 8.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VÀ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU...................... 7 8.2.1 Các phương pháp phân loại k hí hậu .................................................................7 8.2.2 Phương pháp phân loại khí hậu của Côpen ......................................................7 8.2.3 Phương pháp phân vùng khí hậu của Alisôp.B.P............................................10 8.3 CÁC ĐỚI VÀ CÁC VÙNG KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT.................................. 11 8.3.1 Khí hậu miền nhiệt đới ..................................................................................12 8.3.2 Khí hậu cận nhiệt...........................................................................................16 8.3.3 Khí hậu miền ôn đới ......................................................................................19 8.3.4 Khí hậu miền cực ..........................................................................................24 8.4 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA KHÍ HẬU VÀ SƠ ĐỒ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU VIỆT NAM ................................................................................................ 28 8.4.1 Đặc điểm k hí hậu ...........................................................................................28 8.4.2 Sơ đồ phân vùng khí hậu ...............................................................................29 Chương 8. Khí hậu và phân vùng khí hậu trái đất Trần Công Minh 2 Chương 8 KHÍ HẬU VÀ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT 8.1 SỰ HÌNH THÀNH KHÍ HẬU 8.1.1 Những quá trình hình thành khí hậu Trong các chương ta đã xét nhiều quá trình khí quyển thuộc thành phần của ba chu trình hình thành khí hậu trên Trái Đất là tuần hoàn ẩm, t uần hoàn nhiệt và hoàn lưu chung khí quyển. Đồng thời t a cũng đã nghiên cứu những hậu quả khí hậu của những quá trình này, nghĩa là nghiên cứu chế độ nhiều năm của các yếu tố khí tượng: biến trình ngày và năm của bức xạ, nhiệt độ, giáng thuỷ và những yếu tố khác, cũng nh ư sự biến thiên, phân bố trung bình trên Trái Đất, sự biến đổi điển hình theo chiều cao của chúng. Cả ba quá trình hình thành khí hậu này tương tác với nhau. Chẳng hạn, chế độ nhiệt của mặt trải dưới chịu ảnh hưởng của lượng mây do nó ngăn cản thông lượng trực xạ mặt trời. Sự hình thành mây là một trong những khâu của tuần hoàn ẩm. N hưng chính sự hình thành mây cũng phụ thuộc vào điều kiện của mặt trải dưới và khí quyển, phụ thuộc vào bình lưu nhiệt, nghĩa là phụ thuộc vào hoàn lưu chung khí quyển. Mặt khác, hoàn lưu chung khí quyển tạo nên sự vận chuyển độ ẩm và lượng mây. Chính vì vậy mà ảnh hưởng đến tuần hoàn ẩm và qua đó ảnh hưởng đến điều kiện nhiệt. Trong thực tế ta thường xuyên quan sát thấy ảnh hưởng qua lại củ a cả ba quá trình hình thành khí hậu này. Vì vậy, c hế độ của mỗi yếu tố khí hậu là kết quả của sự tác động đồng thời của tất cả ba quá trình hình thành khí hậu. Sự phân bố tổng lượng giáng thuỷ trên Trái Đất là kết quả trực tiếp của tuần hoàn ẩm vì sự hình thành giáng thuỷ là một trong những khâu của chu trình này. Như vậy là sự hình thành giáng thuỷ phụ thuộc vào vị trí của nguồ n ẩm (t rước hết là vị trí của các đại dương) tương ứng với địa phương nào đó và phụ thuộc vào những khâu khác của hoàn lưu ẩm như sự bốc hơi, dò ng c hảy, k huếch tán rối của hơi nước ngưng kết. Chế độ giáng thuỷ cũng còn phụ thuộc vào điều kiện nhiệt của mặt trải dưới và của khí quyển do các quá trình hình thành nhiệt t ạo nên. Độ bốc hơi p hụ thuộc vào điều kiện nhiệt này. Những điều kiện nhiệt xác định sự dẫn tới t rạng thái bão hoà và lượng ẩm cực đại của không khí trong trạng thái bão hoà và như vậy là xác định cả độ nước của mây; chúng cũng xác định vị trí mực hình thành và băng kết của mây, suy cho cùng là xác định sự hình thành giáng thuỷ. Mặt khác, lượng ẩm và chế độ nhiệ t lại chịu ảnh hưởng của tuần hoàn ẩm và nhiệt trong quá trình hoàn lưu chung khí quyển. Như vậy, hoàn lưu chung khí quyển cũng tham gia vào việc hình thành chế độ khí hậu chung của giáng thuỷ. Tóm lại, cả tuần hoàn ẩm, tuần hoàn nhiệt và hoàn lưu chung khí quyển đều tham gia vào việc phân bố giáng thuỷ trên Trái Đất. 3 Chính do mối liên quan qua lại g iữa nguyên nhân và kết quả phức tạp đó nên rất khó chọn trình tự thuận lợi nhất khi nghiên cứu các quá trình khí quyển. Với trình tự bất kỳ ta cũng không thể xét chúng một cách đồng thời mà phải xét thứ tự. Nhưng thường khi giải t híc h quá trình nào đó phải dẫn ra những quá trình khác mà ở các phần sau mới nó i tới. 8.1.2 Những nhân tố địa lý của khí hậu Những quá trình hình thành khí hậu phát triển trong những điều kiện địa lý cụ thể trên Trái Đất. Hoàn cảnh địa lý ảnh hưởng đến cả ba quá trình hình thành khí hậu mô tả ở mục 8.1.1. Những quá trình hình thành khí hậu ở miền vĩ ...
— Xem thêm —
Bình luận