PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - ĐƯỜNG SẮT- HÀNG KHÔNG

Số trang: 2
Mã số: 137720
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-18 05:17:22
Giáo án mầm non : PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - ĐƯỜNG SẮT- HÀNG KHÔNGI. Mục đích - yêu cầu: - Trẻ biết tên vài PTGT đường sắt,đường hàng không và biết công dụng của chúng. - Trẻ biết so sánh những điểm giống nhau PH NG TI N GIAO THÔNG - Đ NG S T- HÀNG KHÔNGƯƠ Ệ ƯỜ Ắ I. M c đích - yêu c u: ụ ầ - Tr bi t tên vài PTGT đ ng s t,đ ng hàng không và bi t công d ng c a chúng. ẻ ế ườ ắ ườ ế ụ ủ - Tr bi t so sánh nh ng đi m gi ng nhau và khác nhau c a hai PTGT đ ng s t và ẻ ế ữ ể ố ủ ườ ắ đ ng hàng không. ườ - Rèn luy n kh năng quan sát và kh năng ghi nh có ch đ nh. ệ ả ả ớ ủ ị - Phát tri n v n t , phát âm và giác quan. ể ố ừ II. Chu n b : ẩ ị - Tranh ho c c nh v máy bay, xe l a. ặ ả ẽ ử - Tranh lô tô cho tr . ẻ - Máy, băng nh c v PTGT. ạ ề III. Ti n hành: ế Ho t đ ng c a cô ạ ộ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ 1. n đ nh - T ch c: Ổ ị ổ ứ - Cô và các con cùng làm đoàn tàu nha. V a đi quanh ừ l p v a đ c. ớ ừ ọ Tu tu xình x ch ị Tu tu xình x chị Tàu xin bé đ ng ườ Tàu xin bé đ ngườ C xanh b v y ờ ẽ ẫ Bé gi c đơ ờ ỏ Cho tàu đi luôn Tàu d ng l i luôn ừ ạ 2. Ho t đ ng nh n th c: ạ ộ ậ ứ * Quan sát - Đàm tho i: ạ - Các con v a làm gì xong? ừ - Cô có b c tranh v gì đây? ứ ẽ - Con th y xe l a nh th nào? ấ ử ư ế - Th xe l a ch y đâu? ế ử ạ ở - Xe l a ch y trên đ ng ray nên ng i ta g i nó là ử ạ ườ ườ ọ PTGT đ ng s t. ườ ắ - V y xe l a có đ ng c không? ậ ử ộ ơ - Xe l a kêu làm sao? ử - Xe l a dùng đ làm gì? ử ể - Ch đ c ít hay nhi u? Vì sao? ở ượ ề - Đúng r i, xe l a có r t nhi u toa n i l i v i nhau, ồ ử ấ ề ố ạ ớ nó to và dài nên ch đ c nhi u hàng và nhi u ở ượ ề ề ng i. Xe l a ch y trên đ ng ray nên g i là PTGT ườ ử ạ ườ ọ đ ng s t. ườ ắ - Cô đ , cô đ . ố ố Ch ng ph i làm chim ẳ ả Mà l i có cánh ạ Ch đ c khách hàng. ở ượ - Tr đi m t vòng quanh l p r i ẻ ộ ớ ồ ng i xu ng ồ ố - Chuy n sang trò ch i "Đoàn tàu" ể ơ đ tr nh n bi t ể ẻ ậ ế - Làm đoàn tàu. - Đ c đi m c a xe l a. ặ ể ủ ử - Tr t do tr l i. ẻ ự ả ờ - Trên đ ng ray. ườ - D có. ạ - Xình x ch. ị - Ch ng i - hàng. ở ườ - Ch đ c nhi u vì xe l a to và ở ượ ề ử có nhi u toa. ề - Đ gì, đ gì? ố ố Đ n kh p m i n iế ắ ọ ơ (Đ là cái gì?) ố - Máy bay trông nó ra sau? - Th máy bay bay đâu? ế ...
— Xem thêm —
Bình luận