Nhúng
Toàn màn hình
/ 30
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (30 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 19:38:13
1 Các đối tượng địa l ý khi được biểu diễn trên máy tính được biết đến ở 2 dạng: cấu trúc dữ liệu raster và cấu trúc dữ liệu vector A. Cấu trúc Raster: 1.Khái niệm Mô hình raster biểu diễn không gian như là một ma trận số nguyên, mỗi giá trị số nguyên đại diện cho một thuộc tính, vị trí của số nguyên chính là vị trí của đối tượng. Thí dụ: Hình 1.1: Mô hình dữ liệu raster và vector Hình 1.2: Mô hình dữ liệu raster và vector Liên hệ với thế giới thực: mỗi pixel sẽ tương ứng với một ô nào đó trong thế giới thực. Trong cấu trúc raster: - Đường được biểu diễn bằng những pixel có cùng giá trị f(x,y) liên tiếp nhau. - Vùng được xác định thành một mạng gồm nhiều pixel có cùng giá trị thuộc tính f(x,y). Hình 1.3: Cấu trúc dữ liệu raster Cấu trúc lưu trữ raster cơ bản: - Cấu trúc lưu mã chi tiết (exhaustive enumeration) - Cấu trúc lưu mã run length (run-length encoding). Đối với cấu trúc lưu mã chi tiết , mỗi một điểm lưới được gắn với giá trị duy nhất, vì vậy dữ liệu không được nén gọn. Cấu trúc l ưu mã chạy dài có ý nghĩa như là một kỹ thuật nén dữ liệu nếu raster chứa các nhóm điểm lưới có cùng một giá trị. Khi đó thay vì phải lưu trữ riêng cho từng điểm lưới, cấu trúc này lưu trữ theo từng thành phần có một giá trị duy nhất và số lượng điểm lưới chứa đựng giá trị đó. Hình :1.4 Minh họa cấu trúc mã chi tiết Hình 1.5: Minh họa cấu trúc mã run length Mô hình raster chia không gian thành những ô lưới đều hình vuông (chữ nhật, tam giác, hoặc lục giác) gọi là điểm ảnh (pixel). ( bộ môn địa tin học,ĐHQG TP Hồ Chí Minh, ĐH Bách Khoa). Mỗi pixel được xác định vị trí bằng cặp toạ độ (x,y) là số thứ tự của hàng và cột của pixel. Pixel là phần tử cơ sở của cấu trúc raster để biểu diễn một đặc trưng địa lý f(x,y) nào đó, dữ liệu trong mỗi pixel là đồng nhất. Trong cấu trúc raster, đường được biểu diễn bằng những pixel có cùng giá trị f(x,y) liên tiếp nhau. Vùng được xác định bằng một mảng gồm nhiều điểm ảnh có cùng giá trị thuộc tính f(x,y) trải rộng ra theo nhiều phương. Dữ liệu không gian khi lưu trữ theo mô hình raster phụ thuộc vào các yếu tố sau: - Độ phân giải không gian: xác định kích thước nhỏ nhất của một lớp dữ liệu (ảnh) trong hệ thống. - Độ phân giải pixel: xác định kích thước nhỏ nhất của một pixel và thường được tính toán dựa trên số lượng pixel trên một đơn vị chiều dài. - Độ phân giải mã hoá: khoảng cách nhỏ nhất tính theo đơn vị mức xám giữa hai giá trị mức xám liền kề (fi+1 – f i ). 1.6 Cấu trúc dữ liệu Raster: Cấu trúc dữ liệu raster có hai đặc điểm cần lưu ý: - Mỗi điểm ảnh chỉ biểu diễn một thuộc tính, xác định bởi giá trị f(x,y). - Khi thay đổi độ phân giải (kích thước điểm ảnh thay đổi), dung lượng dữ liệu thay đổi theo. Dung lượng dữ liệu tăng theo bình phương tỉ lệ gia tăng độ phân giải. 2.Nguồn dữ liệu raster Ảnh chụp từ vệ tinh, ảnh chụp từ máy bay, ảnh quét, ảnh chụp. Trong đó ảnh chụp từ vệ tinh là cách lấy dữ liệu tốn kém nhất nhưng lại có ý nghĩa to lớn trong việc nghiên cứu tình hình biến đổi của các sự vật trên trái đất theo thời gian. Ảnh chụp từ máy bay giúp ta vẽ bản đồ một cách chi tiết. Ngoài ra raster còn có thể được tạo ra bằng cách chuyển đổi từ nhiều nguồn dữ liệu khác như vector hay TIN. 3.Các thành phần dữ liệu Raster được tạo nên bởi một mảng 2 chiều các điểm ảnh hay pixel. Pixel : Cell là một đơn vị đồng nhất biểu diễn một vùng xác định trên trái đất. Các cell đều có cùng kích thước. Gốc toạ độ của hệ được đặt tại cell nằm tại đỉnh góc trái. Mỗi cell được xác định bởi chỉ số dòng và chỉ số cột, đồng thời nó chứa một số nguyên (hoặc số thực) biểu diễn kiểu hay giá trị thuộc tính xuất hiện trên bản đồ. Kích thước của cell trong raster phụ thuộc nhiều vào độ phân giải dữ liệu. Cell phải có kích thước đủ nhỏ để có thể thu thập được chi tiết dữ liệu, nhưng cũng phải có kích thước đủ lớn để có thể phân tích ...
— Xem thêm —
Bình luận