200 câu hỏi ôn tập trắc nghiệm marketing căn bản

Số trang: 7
Mã số: 136978
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-13 02:40:09
1. Marketing ra đời:a. Trong nền sản xuất hàng hóab. Nhằm giải quyết mâu thuẫn giữacung và cầuc. Ở tất cả các giai đoạn của quá trìnhsản xuất, từ khi nghiên cứu thị trườngđể nắm bắt nhu cầu cho đến cả saukhi bán hàngd. Tất cả các câu trên đều đúng2. Nhu cầu về Marketing xuất hiện khi:a. Mối quan hệ giữa nhà sản xuất vàkhách hàng ngày càng gần gũib. Mối quan hệ giữa nhà sản xuất vàkhách hàng ngày càng xac. Thị trường  của doanh nghiệp ngàycàng được mở rộng trong điều kiệntoàn cầu hoád. Thị trường của doanh nghiệp ngàycàng thu hẹp do cạnh tranh3. Tư duy Marketing là tư duy:a. Bán những thứ mà doanh nghiệp cób. Bán những thứ mà khách hàng cầnc. Bán những thứ mà đối thủ cạnh tranhkhông cód. Bán những thứ mà doanh nghiệp cólợi thếb. Quản trị, thỏa mãn và nắm bắtc. Thỏa mãn, quản trị và nắm bắtd. Nắm bắt thỏa mãn và quản trị7. Có thể nói rằng:a. Marketing và bán hàng là 2 thuật ngữđồng nghĩa.b. Marketing và bán hàng là 2 thuật ngữkhác biệt nhau.c. Bán hàng bao gồm cả Marketingd. Marketing bao gồm cả hoạt động bánhàng.8. Câu nào sau đây là đúng nhất?a. Nhu cầu tự nhiên là nhu cầu đượchình thành khi con người cảm thấythiếu thốn một cái gì đó.b. Nhu cầu tự nhiên là nhu cầu vốn cócủa con người một cách tự nhiênc. Nhu cầu tự nhiên là nhu cầu của conngười về các sản phẩm tự nhiênd. Nhu cầu tự nhiên là nhu cầu đượchình thành khi con người chinh phụcthiên nhiên9. Mong muốn phù hợp với khả năng thanhtoán của khách hàng là:a. Nhu cầu tự nhiênb. Sản phẩm 1 2C MN 1.Ma: aTs b.N c c sꐒ o khi d.Tc 2.N aMi kh b.Mi kh cTp c t d.T c 3.T aB b.B cBit khng d.B l 4.H b: aN kh b.T c cTr r d.N x 5.Ma aC v b.C cC ho d.C ho 6. Mt quinhu mn c. aNvta b.Qta cTav d.N 7.C aMa ng b.Ma kh cBm d.Mam h 8.Ca? aNꊒ h쒁 t쀟. b.N ca cN ngi d.Nꊒ h쒁 t 9.Mongnph ta aNt b.S cC d.Ha 10.TheMa aN ts c b.N cH ngvi g d.Ti bt 11.Va ng aLtn t b.Gi v cG g cat d.T t 12.C: 2 aT kh b.Pi cS ng d.N ct 13. x cav: aB b.S cHo d.Kh 14.Ba h: aXngn kh b.Thc cN l d.M phi 15.The hi isakhi d aMctca b.Sakh cPi d.T 16.Cng l ㄚ aMa i b.Ma cC d.Mt 17.Q viꐒ t tt hn t ng a b. c d. 18.Hn Macbm c x aGi sc b.S cB c d.Baiy hh; 19.4 mn h aN b.K cTi d.T 20.S l aXt b.Иi cC t d.T 21. H Ma li t. aT b.T tc cT t d.T t t 22.T: aT m b.T m cL ngg d.Gm t 23.Hc4h tngcatn aC Ma b.L t cL ng d.Hi 24.C c doa aT b.T tn kho c cTng ng d.T 25.C phng aH 3 b.H cH d.Hn t 26.T c: aP m b.P cP d.Mt 27.Tn khngng Ma? aN b.N cN d.Ni 28.Br Ma aCh t b.Xc ng cLho ng d.T 29.St ttx b Mae aB b.C cT ng d.C Ma 30.N aMa t Ma b.Tt ci h d. c 31.M l aN b.Nn cN eMt 32.D aC b.c c eK 33.Dc c aQ,ttn phng b.Q t c.T b d.T 34.Cii aC t nh b.K cC〒 r d.Kh l 35.Ci l aCi b.Ci cCi hi d.Ci 36.Pi doav ph: aP b.Pth cPqua d.Ph 37.Q l aH b.M cM d.N 38.Lcaꐒ c: aK b.T cG ph d.T 39.Q t: aKt;n HG b.K vi cCn H 4 d.Cn s 40.Mi Mangh doa ng. aB b.B cB d.B 41.Cmt m: a.Ccinac ho b.Ccicnna c cC t d.C 42.Mi t aK b.D cD vnh t d.Lt 43.T khngc ma aC b.K cT d.i 44.Mi hi aD b.T cL d.C 45.G t t aT b.K cP d.C 46. T gri. aN b.S cN d.N 47.Vt Ma aKkhng b.Ha ngn cHaphi c d.To c tn. 48.N c t aD ca b.D ca cH t t d.H c doa 49.Yc t aQ b.C cC d.Thaianh. 50.Yc tt aC b.K cV d.T 51.Yc tc aC b.Hngcanh cC d.Q 52.Mi chadun aK b.D cVxi d.P 53.Hi SYMtx ai b.i ci ph d.i. 54.T tu khi: aT 5 b.Ti cN d.C 55.T s bi: aC b.Cn cc d.Cc 56.N c? aC b.C cCm d.C 57.Mid aL doa ng b.L cLd d.Gm y 58.T doaphng c aC b.C cC d.C ph 59.Pn aMi t ng b.Mi t cMi m d.K tn m 60. tm s nh. aC b.H g cT c d.C 61.Bn mal aC b.ݐdng cP d.Mt 62.Nynhm yvi dng aC b.C cCi d.C 63.Gnh, ng l y ? aG b.i cT d. 64.Ycc c t? axi b.K d.Ti eLi 65.N hng? aY b.Y cYi d.Y 66.Q ngdnm: a3 g b.4 g c5 g d.6 g 67.N t dng: aXca h b.Cung cK h d.X 68.Ckhi nhaca vtdng? aS t t g b.K h tn cC tca 6 d.C t vgdn. 69.N kh ? aC b.C c cC-x hi d.C g 70.Thatn cn n ca aN b.N cN d.N 71.T mt ph aCc b.C cC d.H 72.B ca: aX b.X cT d.L 73.Qca t a7 b b.8 b c9 b d.6 b 74. a qua aMua b.C c cQrh ph d.Nh, . 75.N l nhi n aSng b.K cCn nh d.C 76.Cn ct aTt khn t b.C c s c cTngc s c d.Tt khგ vtMahn h. 77.Cdoa ttvm hotaol 80.000U,Yl75.0vZl 45.000UThph Y a40% b.42,5% c37,5% d.35% 78. aP ch b.P hi t cN t si d.N t 79.N pha: aMa b.Ma ckec d.c 80.Pa aL쒁 b. h cP cu d.T 81.Chaslmt ttsa on? a b.N cThc d.H 82.T nhmtn 7 phng ng aTi b.T cG d.Li 83.P? aT cdng b.Ta cng dng cT cng dng d.T v nha 84.M aph t? aCn t b.K c d.X 85. otc: aTcc b.M cMvc phi d.T 86.Chn nh: aC b.Cn l cCe d.Tt kit 87. c d aM b.Q cPnca ng d.M 88.Tmcdoa pht: aT t b.T s cTkhn m d.T v ng 89.D mn o t: aMa b.Make cMa d.Man h 90.Mt l mt nn: aC b.Cg bi cC d.C 91.Knph x? aNh b.C hn cNng d.T 92. cac n aD b.T h cThei d.To c 93.Ni tng? a b. s c ph d.Ta 94.C thi aCng b.T kh cP c d.C 95.X lu? aT 8 b.T cT d.T 96.Vꑒ m quan aK b.N cN d.N 97.Tt 2008camtthc khi l bng nin aQ b.N c g c샒 hi d.Xꎒ. 98.Tc h c ph aT b.K cB d.Cphi 99.C aMt b.Hc cc d.K 100. kh-P aG b.M h cC d.N 101.The phc aMt b.Mt cMt d.T 102.C c gt aSc t b.S cSung d.L 103.N nhn cl aS b.S cS d.S 104.Mua ma? aMua b.Muai cMua d.Muan l 105.V s aChbi ca b.C l cLap d.Cvcg 106.B nh aD b.T cD d.B 107.S: aNstn thtc s b.G㗒 qua n t cNl vn h쀒 ng d.N tng 108.Thhi l aTh r b.Th cTh nhm d.Th 109.Thc? a4 c b.5 c c6 c d.7 c 9 110.C ? aC t b.B ca h c.D ni kh d.B h 111.mc sa aL cca mt b.L s cL ba d.L ba 112.C bam aNi c b.Ni c cM c d.Ni v c 113.Snh? aD kh b.Ci rng cDi h d.D khi v 114.Bn mph: aS b.T cP d.S l 115.Tg cng aT t b.G㮜 t cT t d.Gi t 116.C l aN b.i cK d. 117.Ttn ph t aB b.G cT d.S 118.Gng s nh l? aG b.T cB d.S 119.T lca nn? aG b.T cB d.S 120.C m tgn s? aG b.T cB d.S 121.C t ca? aG b.T cB d.S 122.Cn phi a? aG 10 b.T cB d.S 123.T dngng a? aG b.T cB d.S 124.Teus l: aM b.M cN d.Nn hi 125.Hda𵀒 gi s aL b.Xng cV d.P 126.Cqu gm aCgs ha b.Cgs hannh cCgs hannh a nh? d.N g csn nhv nh? 127.N t? aCc b.C cT d.C 128.N nga? aC b.T cC d.C 129.D ga: Tna Tn C C 130.Trhc doa aT b.T c cT i d.T 131. aP v b.Th cL l d.Cab 132.Ng khi쒛 gnhng v a b.Cn c d.C 133.Ki 2% ca a0,4 b.2,5 c1 % d.10% 134.Nii v: aQa t b.Qca g cQ d.Q 135.K c t 엕i mcm: aDn b.D cTi d.Tn t 136.Q a4 b b.5 b c6 b d.7 b 137.P? 11 aG gn b.C s l cCcl ci d.Si tng 138.Pd ph aKng b.K s khng cK c d.Cabc 139.F= Spmn nhu a13,80 t b.14,00 t c14,12 t d.14,20 t 140.GF 1.300 t, vc, .N doapmnn 10%btc s: a100.000S b.100S c95.533t d.95,53t 141.K nh cच khp n anh g b. t c t d. 142.X kho lt nh g aD b.Tnh h cT d.Mt 143.Muat nhinh m ph b aC b.C cCc d.C 144.Vis tgvph l vi a hi b. h c d. 145.GX 14.000V l 12.000V phg: aC b.C t cCl d.C 146.Cni sm v. cgn a.G b.G c.G d.G 147.Mc t aT b.T cHv d.Tn g 148.Tr doa aN b.C cT d.N 149.Tn c aN b.L nhu c 12 cLo d.T 150.G khu c aT b.B cK d.Thai 151.S ch aQ b.G cC d.C 152.G gi x b a4.167/ b.4.000 / c4.200/ d.4.100 / 153.Ki aLt t t b.P cPc kho v d.T 154.T, phi aN b.N cN d. 155.Ln nhg phi a c x b.C qu cC g d.Gn vi t 156.Ki aN g dng b.P cN ci d.N b 157.C c s H ci aT b.Mt cH d.B 158. nhi aL phiꑒ b.Lng h cL s kh d.L cing 159.M phi sa aS, ng b.S c cC t d.C cng 160.C ph phiꔒ ca phit phi aPi b.Pphi cPi d.C 161.Hn t aCn l b.Rng cc d.C 162.C phngah li 13 aHi tng b.Hi cHi ng d.H 163.Tng ht ci khi c aHi tng b.Hi cHi ng d.H 164.i ng aT b.B ca cH d.C 165.C phi aC h b.C v kh cC ba d.N n 166.Qc aQ b.Q s cQ d.Q 167.Tr b aB tngin b.Bt cN khng d.B nh i 168.Q qukea doa aVdac b.Vx cV d.V 169.B aB b.Ma cB d.Tc 170.V doa vc aB b.B cL d.S 171.N lho kh aT b b.S cN d.T h 172.Q ca aDch x b.Dc c cac ph t d.Gng 173.B hn hl aC b b.X cT s d.Thc 174.K hn h aTv t b.G cB d.T 175.C t aT nhu c 14 b.Xi phi cX dngin d.Xn x t 176.Kng c ng c aQ b.Q t ci d.B 177.Q t a3 b b.4 b c5 b d.6 b 178.Q t쐒 t aM b.G cN d.P 179.T la khኒ a.N cn b.N cn cN bin d.N t 180.T hn ci kh aQ b.B cX d.Q 181.Vi ca ph aQ b.B cK d.Q 182.P l ngvi nh aB b.T cT d.B 183.P t t ng aB b.Ir cT d.Th 184. bi aQ b.Q cQ d.Mt 185.Vgt c aQ b.Q t cK d.B 186.N nhi aTi b.T y cT kh d.C b 187. hokhm tt aThc b.L cK d.M 188.Th n t aQ b.T cK d.B 15 189.T c t qu aQ b.T cB d.X 190.Tr t nh aK b.B cQ d.Lt 191.Tr sng n aK b.B cQ d.Lt 192.Tr ng nĒ nh aTn b.C cCc d.C 193.X c ph aT b.C cCci d.C 194.K ng xng aN ng b.N hi cNy d.C 195.P aMua s b.Mua s cMua s d.Muai d 196.H aS b.D cT d.C 197.D gi aD ng b.Dt ng cD c d.D 198. g aK b.K t cKv c d.K c b 199.M h v aMa h b.Ma cMa ha d.C 200.C m ng a4 P b.4 P ei c4 P pur d.4 P Gnnbin T
— Xem thêm —
Bình luận