Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: NGƯỜI MẸ

Số trang: 5
Mã số: 135766
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đề bài : NGƯỜI M .
I.Mc tiêu:
A.Tập đọc:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Chú ý các t ng: hớt hải, áo choàng, khẩn khoản, lã chã, lạnh lẽo.
- Biết đọc phân biệt giọng người k chuyn với giọngc nhân vật (bà m,
Thần Đêm tối, bụi gai, h nước, Thần Chết), biết đọc thầm, nm ý cơ bn.
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu:
- Hiểu t cg trong truyn, đặc biệtc t ng được chú gii: mấy đêm
ròng, thiếp đi, khẩn khoản, lã chã.
- Hiểu được nội dung chuyn: người m rt yêu con, con, bà có thm tất
c.
B.K chuyện:
1. Rèn kĩ năng nói: biết cùng các bn dựng liu chuyn theo cách phân
vai vi giọng điệu phù hợp của tng nhân vật.
2. Rèn kĩ năng nghe: tập trung theo dõi các bạn dng lại câu chuyện theo
vai, nhận xét, đánh giá đúng cách k của mỗi bn.
II. Đ dùng dạy học:
- Tranh minh ho bài đọc trong SGK.
- Bảng ph viết đon văn cần hướng dn hs luyn đọc.
- Một vài đạo c để hs làmi tập dng lại câu chuyện theo vai: mộti
khăn cho bà m, khăn choàng đen cho Thần Đêm Tối, một lưỡi hái (bng
bìa) cho Thn Chết.
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Hoạt động ca Giáo viên Hoạt động của HS
TẬP ĐỌC
A.Bài cũ
(3 phút)
B.Bài mới
1.GT bài
(2 phút)
2.Luyn
đọc
(15-20
phút)
-Gv kiểm tra 3 hs đọc lại truyện Chú s
và bông hoa bng lăng.
-Tr li v ni dung truyn.
-Nhn xét bài cũ.
-Người m.
-Ghi đề.
2.1.Gv đọc mẫu ln 1.
2.1Gv hướng dn hs luyn đọc, kết hợp
giải nghĩa t.
a. Đọc câu ni tiếp.
-Hs đọcu lần 1.
-Rèn đọc t khó: hớt hi, thiếp đi, áo
-3 hs đọc và tr li
câu hi.
-Hs chú ý lng nghe.
-Đọc câu nối tiếp.
theo dãy.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3.Tìm hiu
bài
(15 phút)
choàng, khẩn khoản, lã chã.
-Hs đọcu lần 2.
b. Đọc đon nối tiếp
-hs nối tiếp nhau đọc 4 đon trongi.
-1 hs đọc phn chú thích.
-Gv gii thích thêm: hớt hải: nghĩa
hoảng ht, vội vàng.
c. Đọc đoạn trong nhóm.
d. Đọc đồng thanh.
-4 dãy nối tiếp nhau đọc 4 đon.
-Nhn xét, chuyn sang phn tìm hiểu
bài.
-Hs đọc thầm đon 1.
+K vắn tt chuyn xảy ra đon 1?
-1 hs đọc thành tiếng đon 2, hs đọc
thm theo, tr li.
+Người m đã làm gì để bụi gai ch
đường cho bà?
-C lớp đọc thầm đon 3
+Người m đã làm gì để h nước ch
đường cho bà?
-4 hs đọc.
-1 hs đọc.
-Đọc đồng thanh
theo nhóm.
-Đọc thầm đon 1.
-Bà m thức mấy.
đêmng trông đứa
con ốm. Mệt quá,
thiếp đi. Tỉnh dy,
thấy mất con, bà hớt
hải gọi tìm.Thn
Đêm Ti nói cho bà
biết: con bà đã b
Thần Chết bắt đi.
cầu xin Thn Đêm
Tối ch đường cho bà
đuổi theo Thn Chết,
Thần Đêm Tối ch
đường cho Bà.
-1 hs đọc đon 2- lớp
đọc thm theo.
-Bà m chấp nhn
yêu cu của bụi gai:
ôm ghì bụi gai vào
lòng để sưởi ẩm cho
nó, làm đâm chi,
nảy lộc và n hoa
giữa mùa đông buốt
gía.
-Đọc thầm đon 3.
-Bà m làm theo yêu
cầu của h nước:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
4.Luyn
đọc lại
(15-18
phút)
-1-2 hs đọc đon 4, c lớp theo dõi
SGK.
+Thái độ của Thần Chết như thế nào
khi thấy người m?
+Người m tr lời như thế nào?
-Hs đọc thầm toàn bài, trao đổi theo
cặp để chn ý đúng nht nói lên nội
dung câu chuyn.
-Gv chốt li: c 3 ý đều đúng vì người
m qu là rất dũng cm, rất yêu con,
song ý đúng nhất ý 3: người m có
th làm tất c vì con.
-Gv đọc lại đon 4.
-Hướng dn hs đọc diễn cm đon 4,
th hiện đúng li nhân vật, chú ý những
ch cn ngh hơi, nhng t ng cn
nhấn giọng:
-Thấy bà / Thần Chết ngạc nhiên
hỏi://
-Làm sao ngươi có thể tìm đến tận nơi
đây?//
Bà mẹ trả lời:
-Vì tôi là m // Hãy tr con cho tôi //
(Giọng người m điềm đạm, khiêm tn
nhưng cương quyết, dứt khoát)
-T chức thi đọc theo nhóm
-Các nhóm 6 em, t phân vai (người
dẫn chuyện, Thn Chết, m, Thần
Đêm Ti, bụi gai, h nước).
-Các nhóm đọc lại truyn theo vai.
khóc đến nỗi đôi mắt
theo dòng l rơi
xuống h, hoá thành
2 hòn ngọc.
-1-2 hs đọc đon 4,
lớp theo dõi.
-Ngạc nhiên, không
hiểu vì sao người m
có th tìm đến tn
nơi mình .
-Bà tr lời: vì bà
m, ngưi m có th
làm tt c con và
đòi Thn Chết tr
li con cho mình.
-Đọc thầm lii.
Trao đổi theo cặp,
chn ý đúng và phát
biu ý kiến.
-3-4 hs thi đọc đon
4.
-Sinh hoạt nhóm, t
phân các vai đọc lại
chuyện.
-Các nhóm thi đọc
theo lối phân vai.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-29 01:45:13
I.Mục tiêu: A.Tập đọc: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Chú ý các từ ngữ: hớt hải, áo choàng, khẩn khoản, lã chã, lạnh lẽo. - Biết đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật (bà mẹ, Thần Đêm tối, bụi gai, hồ nước, Thần Chết), biết đọc thầm, nắm ý cơ bản. 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Hiểu từ cgữ trong truyện, đặc biệt các từ ngữ được chú giải: mấy đêm ròng, thiếp đi, khẩn khoản, lã chã. - Hiểu được nội dung chuyện: người mẹ rất yêu con, vì con, bà có thể làm tất cả. B.Kể chuyện: 1. Rèn kĩ năng nói: biết cùng các bạn dựng lại câu chuyện theo cách phân vai với giọng điệu phù hợp của từng nhân vật. 2. Rèn kĩ năng nghe: tập trung theo dõi các bạn dựng lại câu chuyện theo vai, nhận xét, đánh giá đúng cách kể Đề bài : NGƯỜI MẸ . I.Mục tiêu: A.Tập đọc: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Chú ý các từ ngữ: hớt hải, áo choàng, khẩn khoản, lã chã, lạnh lẽo. - Biết đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật (bà mẹ, Thần Đêm tối, bụi gai, hồ nước, Thần Chết), biết đọc thầm, nắm ý cơ bản. 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Hiểu từ cgữ trong truyện, đặc biệt các từ ngữ được chú giải: mấy đêm ròng, thiếp đi, khẩn khoản, lã chã. - Hiểu được nội dung chuyện: người mẹ rất yêu con, vì con, bà có thể làm tất cả. B.Kể chuyện: 1. Rèn kĩ năng nói: biết cùng các bạn dựng lại câu chuyện theo cách phân vai với giọng điệu phù hợp của từng nhân vật. 2. Rèn kĩ năng nghe: tập trung theo dõi các bạn dựng lại câu chuyện theo vai, nhận xét, đánh giá đúng cách kể của mỗi bạn. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. - Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn hs luyện đọc. - Một vài đạo cụ để hs làm bài tập dựng lại câu chuyện theo vai: một cái khăn cho bà mẹ, khăn choàng đen cho Thần Đêm Tối, một lưỡi hái (bằng bìa) cho Thần Chết. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS TẬP ĐỌC A.Bài cũ (3 phút) B.Bài mới 1.GT bài (2 phút) 2.Luyện đọc (15-20 phút) -Gv kiểm tra 3 hs đọc lại truyện Chú sẻ và bông hoa bằng lăng. -Trả lời về nội dung truyện. -Nhận xét bài cũ. -Người mẹ. -Ghi đề. 2.1.Gv đọc mẫu lần 1. 2.1Gv hướng dẫn hs luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ. a. Đọc câu nối tiếp. -Hs đọc câu lần 1. -Rèn đọc từ khó: hớt hải, thiếp đi, áo -3 hs đọc và trả lời câu hỏi. -Hs chú ý lắng nghe. -Đọc câu nối tiếp. theo dãy. 3.Tìm hiểu bài (15 phút) choàng, khẩn khoản, lã chã. -Hs đọc câu lần 2. b. Đọc đoạn nối tiếp -hs nối tiếp nhau đọc 4 đoạn trong bài. -1 hs đọc phần chú thích. -Gv giải thích thêm: hớt hải: nghĩa là hoảng hốt, vội vàng. c. Đọc đoạn trong nhóm. d. Đọc đồng thanh. -4 dãy nối tiếp nhau đọc 4 đoạn. -Nhận xét, chuyển sang phần tìm hiểu bài. -Hs đọc thầm đoạn 1. +Kể vắn tắt chuyện xảy ra ở đoạn 1? -1 hs đọc thành tiếng đoạn 2, hs đọc thầm theo, trả lời. +Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà? -Cả lớp đọc thầm đoạn 3 +Người mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường cho bà? -4 hs đọc. -1 hs đọc. -Đọc đồng thanh theo nhóm. -Đọc thầm đoạn 1. -Bà mẹ thức mấy. đêm ròng trông đứa con ốm. Mệt quá, bà thiếp đi. Tỉnh dậy, thấy mất con, bà hớt hải gọi tìm.Thần Đêm Tối nói cho bà biết: con bà đã bị Thần Chết bắt đi.Bà cầu xin Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà đuổi theo Thần Chết, Thần Đêm Tối chỉ đường cho Bà. -1 hs đọc đoạn 2- lớp đọc thầm theo. -Bà mẹ chấp nhận yêu cầu của bụi gai: ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ẩm cho nó, làm nó đâm chồi, nảy lộc và nở hoa giữa mùa đông buốt gía. -Đọc thầm đoạn 3. -Bà mẹ làm theo yêu cầu của hồ nước: 4.Luyện đọc lại (15-18 phút) -1-2 hs đọc đoạn 4, cả lớp theo dõi SGK. +Thái độ của Thần Chết như thế nào khi thấy người mẹ? +Người mẹ trả lời như thế nào? -Hs đọc thầm toàn bài, trao đổi theo cặp để chọn ý đúng nhất nói lên nội dung câu chuyện. -Gv chốt lại: cả 3 ý đều đúng vì người mẹ quả là rất dũng cảm, rất yêu con, song ý đúng nhất là ý 3: người mẹ có thể làm tất cả vì con. -Gv đọc lại đoạn 4. -Hướng dẫn hs đọc diễn cảm đoạn 4, thể hiện đúng lời nhân vật, chú ý những chỗ cần nghỉ hơi, những từ ngữ cần nhấn giọng: -Thấy bà / Thần Chết ngạc nhiên hỏi:// -Làm sao ngươi có thể tìm đến tận nơi đây?// Bà mẹ trả ...
— Xem thêm —
Bình luận