Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-29 06:41:38
1 Bài 51 : KHOẢNG VÂN BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC ÁNH SÁNG I / MỤC TIÊU : Nắm chắc điều kiện để có vân sáng, điều kiện để có vân tối. Nắm chắc và vận dụng được công thức xác định vị trí vân sáng, vị trí vân tối, khoảng vân. Biết được cỡ lớn của bước sóng ánh sáng, mối liên quan giữa bước sóng ánh sáng và màu sắc ánh sáng. II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên : Vẽ trên giấy khổ lớn hình ảnh giao thoa với ánh sáng trắng (Hình 51.2 SGK). 2 / Học sinh : Ôn lại sự giao thoa của sóng cơ học III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 : HS : Trong vùng sáng hẹp quan sáng GV : Em hãy nhắc lại hình ảnh giao được các vân sáng và các vân tối xen kẽ nhau một cách đều đặn. HS : Bằng nhau. HS : d2  d1 = k. HS : S Dx ka  HS : Xem sách giáo khoa. HS : d2  d1 = ( 2k + 1 )2  HS : 1 2t Dx ka       HS : Xem sách giáo khoa. Hoạt động 2 : HS : Vân tối HS : Cách đều nhau. thoa quan sát được trong TN Young ? GV : Nêu và nhận xét khoảng cách giữa các vân giao thoa ? GV : Nêu điều kiện để có vân giao thoa với biên độ cực đại ? GV : Hướng dẫn học sinh tìm công thức xác định vị trí vân sáng ? GV : Nêu ý nghĩa vật lý của k ? GV : Nêu điều kiện để có vân giao thoa với biên độ cực tiểu ? GV : Hướng dẫn học sinh tìm công thức xác định vị trí vân tối ? GV : Nêu ý nghĩa vật lý của k ? GV : Xen giữa hai vân sáng cạnh nhau là cái gì ? GV : Hãy cho biết các vân sáng cũng như các vân tối nằm cách nhau HS : Nêu định nghĩa. HS : i = a D Hoạt động 3 : HS : i = a D HS : Đo i, D, a Hoạt động 4 : HS : Tần số f HS : Có bước sóng hoàn toàn xác định. HS : Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định. Màu ứng với ánh sáng đó gọi là màu đơn sắc. HS : Còn có các màu không đơn sắc. HS : Hoạt động 5 : một khoảng như thế nào ? GV : Khoảng vân là gì ? GV : Hướng dẫn học sinh tìm công thức xác định khoảng vân ? GV : Viết công thức xác định khoảng vân ? GV : Từ công thức khoảng vân, GV đặt vấn đề : Bằng cách nào có thể xác định bước sóng ánh sáng? GV : Dựa vào công thức f =  c, nếu biết được  ta xác định được đại lượng nào ? GV : Hãy cho biết mỗi ánh sáng đơn sắc có màu xác định thì  như thế nào ? GV : Nêu mối quan hệ giữa bước sóng và màu sắc ánh sáng ? HS : Trong SGK trang 223 GV : Hãy cho biết ngoài 7 màu đơn sắc còn có các màu khác không ? GV : Giới thiệu các khoảng bước sóng của các vùng màu ? IV / NỘI DUNG : 1. Xác định vị trí các vân giao thoa và khoảng vân a) Vị trí của các vân giao thoa Vị trí các vân sáng S Dx ka  Với k = 0, vân sáng trung tâm, vân sáng bậc 1, ứng với k = ±1; vân sáng bậc 2, ứng với k = ±2… Vị trí các vân tối 1 2t Dx ka       Vân tối thứ nhất ứng với k = 0, vân tối thứ hai ứng với k = 1… b) Khoảng vân Xen giữa hai vân sáng cạnh nhau là một vân tối, các vân sáng cũng như các vân tối nằm cách đều nhau. Khoảng cách giữa hai vân sáng cạnh nhau được gọi là khoảng vân, kí hiệu là i. i = a D 2. Đo bước sóng ánh sánh bằng phương pháp giao thoa Nếu đo được chính xác D và đo được chính xác i ...
— Xem thêm —
Bình luận