kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp lý

Số trang: 8
Mã số: 132176
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-21 17:20:22
Các văn bản quy phạm pháp luật cần được soạn thảo với một ngôn ngữ có độ chính xác tối đa nếu chưa thể đạt được giới hạn tuyệt đối. Các văn bản pháp luật được ban hành trước đây mắc không ít những sai sót về kỹ thuật soạn thảo, trong đó có cả cách diễn đạt. Cũng không có ít các ý kiến cho rằng các nhà soạn thảo văn bản pháp luật cố làm phức tạp ngôn ngữ pháp lý. Chính vì vậy, việc soạn thảo văn bản pháp luật cần được chú ý không chỉ ở vấn đề thẩm quyền, vấn đề thủ tục ban hành mà cả về kỹ thuật soạn thảo. Nội dung của văn bản sẽ không thể được chuyển tải đúng nếu cách thể hiện của chúng không chính xác, không khoa học. Các kỹ năng dưới đây sẽ giúp nhà soạn thảo có những văn bản chuẩn xác về ngôn ngữ và diễn đạt. 4.4. Dùng câu ngắn với trật tự lôgic Câu văn dài có thể gây sự khó hiểu và dễ mất đi tính chính xác. Nhiều người cho rằng pháp luật nước ta thường hay được diễn đạt dài dòng và khó hiểu. Điều nay là thực tế và có cơ sở. Lý do chính là nhiều văn bản dùng câu quá dài. Quy định sau đây có thể là một ví dụ minh hoạ: " Đối với hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, các tổ chức hoặc cá nhân không được phép kinh doanh mà kinh doanh, hoặc được phép kinh doanh mà trong quá trình kinh doanh không thường xuyên đảm bảo các điều kiện qui định cho loại hàng hoá, dịch vụ đó, đều coi là hành vi kinh doanh trái phép, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật hiện hành " (Điều 15 Nghị định 36-CP ngày 5 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ) . K thu t so n th o v ăn b n quy ph � t � � � ăn b n quy ph � t c n ñư c son th o v i m � � ñ � i ñ a n u ch ưa th ñ t ñư c gi i h n tuy t ñ � ăn b � t ñư � ư c ñ� c � � k thu t so n th o, trong ñ� � n ñ t. C ũ� � n cho r � n th o v ăn b � t c � c t � � � y, vi c so n th o v ăn b � t c n ñư �  v n ñ th m quy n, v n ñ th t � v k thu t so n th o. N i dung c a v ăn b n s � ñư c chuy n t i ñ � � hi n c � � n ăng d ư i ñ � s � n th � ng v ăn b n chu � � � n ñ t. 4.1. S d ng th i hi n t � � ương lai ñ� i n � ăn b n mu n th hi n � a ch th � t x y ra nh ng th i ñ i � � � t ph n l n ch � ng ñ i v � y ra sau khi quy ph � t ñư c ban � u l c tr ! r� ng quy ph � u l c h "i t � y, khi di n ñ t m t quy ñ#nh � � � ñ n vi � ñ#nh th i ñ i � ñ#� n so n th o s ñ i u ch nh. ði � ñưc th c hi n m � � % d ng ñ� i � , hi n t i, t ươ � ăn b � ñ n v n ñ � d 'n ñ n s hi � � ñ#nh ñư � 4.2. B o ñ m ñ � t v � � t ng � n ñ t m t quy ph � t ph i b o ñ m ñ � � � t ng . Sai � � x %� ñư c d� i ñ i ng ũ� � thu t ng � � � n th o m i kh c ph c ñư c. Khi so n th o v ăn b n, ng ưi so n th � ng t ư t ư � � bi � t ng � p, ph � ñ� i dung � ñ#nh c n so n th o. M t s quy t c sau ñ� n ñư c ñ( c bi � ñ cho v ăn b n so n th o ñ t ñ � 4.2.1. Trong v ăn b � t m c ñ th hi � c trong ñ� i c � t ñ i v i ch th . C � ñnh m c ñ ñ � i c � t b � hi � n ñ � quy ñ� t � ñ# � � � m t ! th hi n kh n ăng ch � ! ho (c c m t ! bi u ñ t m t s kh )ng ñ#nh tuy t ñ � !, ng � p nh � ñư� * bi n nh � ...
— Xem thêm —
Từ khóa: soạnthảo
Bình luận