nặn củ cà rốt

Lượt xem: 5932
Số trang: 3
Mã số: 131799
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-20 18:16:55
giáo án nặn củ cà rốt Giáo án t o hìnhạ Ch đ : th c v t ủ ề ự ậ Đ tài: n n c cà r t ề ặ ủ ố Th i gian: 25-30 phút ờ Ng i so n và d y: Tr n Th Tâm ườ ạ ạ ầ ị I. M c đích ụ 1. Ki n th c ế ứ Cung c p cho tr v bi u t ng c cà r t: dài, màu cam. ấ ẻ ề ể ượ ủ ố Tr bi t cach n n c cà r t ẻ ế ặ ủ ố Tr bi t m t s món ăn ch bi n t cà r t ẻ ế ộ ố ế ế ừ ố 2. kĩ năng Rèn cho tr kĩ năng xoay tròn, lăn dài, n b t… ẻ ấ ẹ Tr bi t ch n màu đ t n n phù h p, có kĩ năng ph i màu đ p, h p lý. ẻ ế ọ ấ ặ ợ ố ẹ ợ Có kĩ năng g n dính. ắ II. chu n b ẩ ị 1. Chu n b c a cô ẩ ị ủ C cà r t đã n n s n ủ ố ặ ẵ Đ t n n các màu, khay đ ng đ t n n, dao c t đ t, khay đ ng s n ph m. ấ ặ ự ấ ặ ắ ấ ự ả ẩ Bàn gh cho tr ng i ế ẻ ồ 2. Chu n b c a tr ẩ ị ủ ẻ Đ t n n, khay đ ng đ t n n, dao c t đ t, khay đ ng s n ph m. ấ ặ ự ấ ặ ắ ấ ự ả ẩ III. Ti n hành ế N i dung ộ Ho t đ ng c a côạ ộ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ 1. n Ổ đ nh ị tr t ậ t ự Cô trò chuy n cùng tr v ch đi m và ệ ẻ ề ủ ể t o tình hu ng: ạ ố _ Hôm nay trên đ ng đ n l p mình cô ườ ế ớ đã nghe th y ti ng khóc c a m t ai đó, ấ ế ủ ộ cô d ng l i và l ng rai nghe xem là c a ừ ạ ắ ủ ai. Các con có bi t ai đang khóc không? ế _Đó là b n th đ y các con ! ạ ỏ ấ ạ _ Các con có bi t t i sao b n th l i ế ạ ạ ỏ ạ khóc không? _ B n th khóc là vì b n y m i tr ng ạ ỏ ạ ấ ớ ồ đ c m t v n cà r t v y mà đêm qua ượ ộ ườ ố ậ các b n chu t đã đ n nh tr m c a b n ạ ộ ế ổ ộ ủ ạ th các con ! ỏ ạ _ Cô đã nói v i b n th là đ ng khóc ớ ạ ỏ ừ Tr tr l i ẻ ả ờ Tr tr l i ẻ ả ờ 2. Ti nế hành _ Cô h ng ướ d n tr ẫ ẻ quan sát m u ẫ _ Cô n n ặ m u cho ẫ tr quan ẻ sát _ Cô cho tr th c ẻ ự n a cô s giúp th tr ng l i các c cà ữ ẽ ỏ ồ ạ ủ r t đó và h a s nh c l p mìh cùng cô ố ứ ẽ ờ ả ớ tr ng l i cà r t giúp b n y. Các con có ồ ạ ố ạ ấ đ ng ý không? ồ _ đây cô có m t c cà r t, các con Ở ộ ủ ố quan sát và cho cô bi t c cà r t này co ế ủ ố đ c đi m gì? ( có thân, lá và than màu ặ ể cam, lá màu xanh ) _ Bây gi các con cùng quan sát xem cô ờ n n c cà r t này nh th nào đ chúng ặ ủ ố ư ế ể ta cùng n n th t nhi u c cà r t đ t ng ặ ậ ề ủ ố ể ặ b n th nhé! ạ ỏ _ Cô l y mi ng đ t màu cam, cô xoay ấ ế ấ tròn xu ng khay, cô năn đ u đ n khi ố ề ế mi ng đ t này dài ra, ti p đ n cô s lăn ế ấ ế ế ẽ m t đ u c a mi ng đ t này đ cho nó ộ ầ ủ ế ấ ể nh n m t đ u và t o thành thân c cà ọ ộ ầ ạ ủ r t. các con đã quan sát đ c ch a? ố ượ ư _ Sau đó cô mi t cho thân c cà r t th t ế ủ ố ậ m n. ị _ Các con th y c cà r t này còn thi u ấ ủ ố ế cái gì n a nh ? ữ ỉ _ Bây gi cô s làm cu ng lá cho c cà ờ ẽ ố ủ r t này nhé. ố _ Cô s l y đ t màu xanh v a đ đ n ẽ ấ ấ ừ ủ ể ặ cu ng lá, co vê l i và đ t m t đ u vào ố ạ ặ ộ ầ đ u to c a c cà r t và mi t th t ...
— Xem thêm —
Bình luận