Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-29 17:54:46
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan kỹ thuật được uỷ quyền chức năng kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Xin xác nhận kiểm tra giảm nhẹ hoặc chỉ kiểm tra hồ sơ đối với mặt hàng thực phẩm nhập khẩu đủ kiều kiện theo qui định trong “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu” Thông tin Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan kỹ thuật được uỷ quyền chức năng kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Chủ hàng hoặc cơ quan kiểm tra nhà nước gửi hồ sơ về Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP)- Bộ Y tế. 2. Bước 2: Cục ATVSTP tiếp nhận và xem xét hồ sơ, Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Cục sẽ có văn bản yêu cầu chủ hàng bổ sung hồ sơ. 3. Bước 3: Sau khi chủ hàng bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, Cục ATVSTP quyết định phương thức kiểm tra đối với các lô hàng nhập khẩu: kiểm tra giảm nhẹ, chỉ kiểm tra hồ sơ trên cơ sở đề Tên bước Mô tả bước xuất của cơ quan kiểm tra nhà nước hoặc đề nghị của chủ hàng. 4. Bước 4: Trả văn bản cho chủ hàng Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1. Văn bản đề nghị của chủ hàng hoặc của cơ quan kiểm tra. 2. 2. Văn bản chứng minh các lô hàng cùng loại có cùng xuất, đã được kiểm tra 5 lần trước đó đạt yêu cầu nhập khẩu; hoặc thực phẩm có dấu phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm đã công bố; hoặc thực phẩm cùng loại, cùng xuất xứ có chất lượng ổn định qua 2 lần kiểm tra liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu. 3. 3. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, thực phẩm của tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh đã được chứng nhận có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam. Thành phần hồ sơ 4. 4. Xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm của tổ chức có thẩm quyền của nước ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau với Việt Nam trong hoạt động kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Số bộ hồ sơ: Không qui định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Điều 4- khoản 3 3. Kiểm tra giảm nhẹ: chỉ lấy mẫu đại diện để kiểm tra cảm quan, ghi nhãn, tính đồng nhất của lô hàng (về xuất xứ, số lô) mà không phải kiểm nghiệm mẫu để đối chiếu với hồ sơ nếu thuộc một trong những trường hợp dưới đây: a) Thực phẩm thuộc loại nguy cơ thấp hoặc có dấu phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm đã công bố (GMP, Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT... Nội dung Văn bản qui định HACCP); b) Thực phẩm cùng loại, cùng xuất xứ có chất lượng ổn định qua ít nhất hai lần kiểm tra liên tiếp hoặc được Bộ Y tế xác nhận bằng văn bản đủ điều kiện kiểm tra giảm nhẹ; c) Thực phẩm cùng loại, cùng xuất xứ đã qua kiểm nghiệm mẫu chào hàng đạt yêu cầu nhập khẩu; d) Thực phẩm cùng loại, cùng xuất xứ và lô sản phẩm đã được kiểm tra trước khi nhập khẩu hoặc có phiếu kết quả phân tích của bên thứ ba tại nước sản xuất kèm theo; đ) Thuộc Danh mục hàng hoá được chứng nhận mang dấu phù hợp tiêu chuẩn của nước xuất khẩu hoặc của khối thị trường chung khu vực do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thừa nhận và công bố trong từng thời kỳ. e) Xác nhận mang dấu phù hợp tiêu chuẩn (dấu hợp chuẩn) của nước xuất khẩu hoặc của khối thị trường chung khu vực, được Bộ Y tế và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận bằng văn bản. Điều 5. Thực phẩm nhập khẩu được áp dụng phương thức chỉ kiểm tra hồ sơ (miễn kiểm tra, kiểm nghiệm mẫu) 1. Thực phẩm nhập khẩu đã được tổ chức có thẩm quyền của nước ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận Nội dung Văn bản qui định lẫn nhau với Việt Nam trong hoạt động kiểm tra ...
— Xem thêm —
Bình luận