phân tích nhân vật mị trong tác phảm vợ chông a phủ của tô hoài

Số trang: 2
Mã số: 130595
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-16 08:43:08
phân tích nhân vaatj mị trong tác phẩm vợ chồng a phủ Phân tích nhân v t M trong truy n "V ch ng A Ph " ậ ị ệ ợ ồ ủ Phân tích s c s ng ti m tàng c a nhân v t M trong truy n “V ch ng A Ph ” c a Tô ứ ố ề ủ ậ ị ệ ợ ồ ủ ủ Hoài? G i ý: ợ “V ch ng A Ph ” là truyên thành công nh t trong t p “Truy n Tây B c” c a Tô Hoài. ợ ồ ủ ấ ậ ệ ắ ủ Trong truy n này, nhân v t M có h n h n c . M có hai m t t ng nh đ i l p nh ng th c ệ ậ ỵ ồ ơ ả ị ặ ưở ư ố ậ ư ự ra l i r t th ng nh t. M t th nh t là M b chà đ p n ng n đã sinh ra bu n r u và d n d n ạ ấ ố ấ ặ ứ ấ ỵ ị ạ ặ ề ồ ầ ầ ầ sinh ra cam ch u, m t c s c s ng. M t th hai là ngay trong tình tr ng đó, M v n c a ị ấ ả ứ ố ặ ứ ạ ỵ ẫ ự qu y, v n ti m tàng, ti m n m t s c s ng đ t đó b c v n d y và cu i cùng phá cũi ậ ẫ ề ề ẩ ộ ứ ố ể ừ ướ ươ ậ ố tháo l ng và tìm l i đ c l s ng cho mình. ồ ạ ượ ẽ ố M b b t làm con dâu g t n nhà th ng lí Pá-Tra là t n bi k ch đau đ n nh t trong cu c đ i ị ị ắ ạ ợ ố ấ ị ớ ấ ộ ờ nàng. A S đ i v i nàng nh đ i v i m t ng i nô l . Nh ng vì nàng là ng i con gái giàu ử ố ớ ư ố ớ ộ ườ ệ ư ươ tình th ng, có đ c hi sinh nên nàng đành cam ch u đ tr n cho cha. lâu trong cái kh , ươ ứ ị ể ừ ợ Ở ổ M quen kh r i. Bây gi M t ng mình cũng là con trâu con ng a. “Con ng a, con trâu ỵ ổ ồ ờ ỵ ưở ự ự làm còn có lúc, đêm nó còn đ c đ ng gãi chân, đ ng nhai c , đàn bà con gái nhà này thì vùi ượ ứ ứ ỏ vào công vi c c đêm c ngày ”. Quá đau kh , nàng đã ph n kháng b nhà Pá Tra tr v . ệ ả ả ổ ả ỏ ở ề Nàng đ nh l y cha r i ăn lá ngón ch t. Nh ng khi nghe cha nói: “Mày v l y tao đ mày đi ị ạ ồ ế ư ề ạ ể ch t đ y à? Mày ch t nh ng n tao v n còn, quan l i b t tao tr n … Không đ c con i!”. ế ấ ế ư ợ ẫ ạ ắ ả ợ ượ ơ M b ng m t khóc, ném n m lá ngón r i tr v nhà Pá Tra. Vì quá th ng cha mà nàng đành ị ư ặ ắ ồ ở ề ươ cam ch u cu c s ng nô l nhà th ng lí. ị ộ ố ệ ở ố Nh ng trong tâm tr ng, trong b n ch t cu c s ng c a M ti m n m t s c s ng mãnh li t. ư ạ ả ấ ộ ố ủ ị ề ẩ ộ ứ ố ệ Trong n i bu n, trong suy nghĩ, trong ý mu n t t c a nàng đã bi u l tinh th n không ỗ ồ ố ự ử ủ ể ộ ầ mu n cam ch u, không mu n ch p nh n cu c s ng l m than, t i c c hi n t i. S c s ng b đè ố ị ố ấ ậ ộ ố ầ ủ ự ệ ạ ứ ố ị nén ch c n có c h i là nó s b c phát. Nh ng đêm tình mùa xuân đã t i, tâm h n M b xáo ỉ ầ ơ ộ ẽ ộ ữ ớ ồ ị ị tr n. Nàng đã l ng nghe ti ng ai th i sáo r b n đi ch i. M nghe ti ng sáo v ng l i, tha ộ ắ ế ổ ủ ạ ơ ị ế ọ ạ thi t b i h i. M ng i nh m bài hát c a ng i đang th i: ế ổ ổ ị ồ ẩ ủ ườ ổ “Mày có con trai con gái r i ồ Mày đi làm n ng ươ Ta không có con trai con gá Ta đi tìm ng i yêu” ườ M lén l y hũ r u, c u ng ng c t ng bát. R i say, M l m m t ng i đ y h i t ng l i ị ấ ượ ứ ố ừ ự ừ ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận