Giáo án Đại Số lớp 10: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TIẾT 2)

Số trang: 6
Mã số: 130569
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-29 18:51:01
I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung  Nắm được các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên quan đặc biệt . 2/ Về kỹ năng  Biết vận dụng các công thức lgiác, bảng dấu để tính các gtlg còn lại.  Biết tính gtlg của các cung hơn 900 nhờ vào gtrị đặc biệt và mối liên quan đặc biệt. 3/ Về tư duy  Nhớ, Hiểu, Vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TIẾT 2) I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung  Nắm được các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên quan đặc biệt . 2/ Về kỹ năng  Biết vận dụng các công thức lgiác, bảng dấu để tính các gtlg còn lại.  Biết tính gtlg của các cung hơn 900 nhờ vào gtrị đặc biệt và mối liên quan đặc biệt. 3/ Về tư duy  Nhớ, Hiểu, Vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.  Giáo án, SGK, … III. Phương pháp. Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 1/ Kiểm tra kiến thức cũ HĐ 1 2/ Bài mới HĐ 1: Tính các gtlg của cung 7π/3 ? Hoạt động của học Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi sinh bảng + phát biểu. + tính toán trên bảng + Gv cho hs nhắc lại các gtlg đặc biệt, bảng dấu + Vẽ hình, gọi nhắc lại các gtlg như ở hình học đã học, các hệ quả + Yêu cầu hs tính + Bước nhận xét, đánh giá + Vấn đề: Liệu rằng ngoài mối quan hệ giữa tan, cot với sin, cos thì còn mối liên hệ nào nữa không ? Vào bài HÌnh vẽ, các kn, tính chất đã học từ tiết trước. Bài làm của hs HĐ 2: Công thức lượng giác cơ bản Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng + Nhắc lại + Phát biểu thông qua đlý Pithagore trong tam giác vuông + Phát biểu theo yêu cầu của gv + Ghi bài + Suy nghĩ làm bài + Vẽ hình, cho hs nhắc lại các trục sin, cos; định nghĩa của sin, cos + Dẫn dắt đến ct 1, nên nhớ đây là đtlg nên bk = 1 + Tương tự cho hs suy nghĩ chứng minh các công thức còn lại, lưu ý tan2x = sin2x/cos2x + Nhắc lại điều kiện tồn tại của tan và cot + Ví dụ như trong SGK nhưng đổi cung phần tư III. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác 1. Công thức lượng giác cơ bản 2. Ví dụ HĐ 3: Các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng + Nhắc lại + Phát biểu theo yêu cầu của gv + Ghi bài + Suy nghĩ làm bài + Dựa vào hình vẽ, cho hs nhắc lại các trục sin, cos; + Hướng dẫn chứng minh trước khi đưa ra công thức, chỉ cần cm cho sin và cos, tan và cot thì dựa vào đn để tính tiếp + Ycầu làm hoạt động 6 + Lập bảng gt đặc biệt từ 120 đến 180,... 3. Các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt HĐ 3: Củng cố Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng + Phát biểu + Suy nghĩ, sau 7 phút trình bày Gv cho hs nhắc lại các công thức, các khái niệm Làm bài tập 4a/ 148 SGK Chứng minh trong tam giác ABC, cos(A+B) = -cosC NHững kết quả đúng 3/ BTVN: Hoàn thành các bài tập trang 148.
— Xem thêm —
Bình luận