Giáo án Đại Số lớp 10: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TIẾT 2)

Lượt xem: 898
Số trang: 6
Mã số: 130569
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TIẾT 2)
I. Mục tiêu.
Qua bài học học sinh cần nắm được:
1/ Về kiến thức
Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung
Nắm được các công thức lượng giác bản, cung liên
quan đặc biệt .
2/ Về kỹ năng
Biết vận dụng các ng thức lgiác, bảng dấu để tính c
gtlg còn lại.
Biết tính gtlg của các cung hơn 90
0
nhvào gtrị đặc biệt và
mối liên quan đặc biệt.
3/ Về tư duy
Nhớ, Hiểu, Vận dụng
4/ Về thái độ:
Cẩn thận, chính xác.
Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
II. Chuẩn bị.
Hsinh chun bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.
Giáo án, SGK, …
III. Phương pháp.
Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.
1/ Kiểm tra kiến thức cũ
HĐ 1
2/ Bài mới
HĐ 1: Tính các gtlg của cung 7π/3 ?
Hoạt động của học Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
sinh bng
+ phát biểu.
+ tính toán trên bảng
+ Gv cho hs nhắc lại các gtlg đặc
biệt, bảng dấu
+ Vẽ hình, gi nhắc lại các gtlg
như ở hình học đã học, các hệ qu
+ Yêu cầu hs nh
+ Bước nhận xét, đánh giá
+ Vấn đề: Liệu rằng ngoài mi
quan hệ giữa tan, cot với sin, cos
thì còn mối liên hệ nào nữa không
?
Vào bài
nh vẽ, các kn,
tính chất đã học
từ tiết trước.
Bài làm của hs
HĐ 2: Công thức lượng giác cơ bản
Tải xuống 5,000₫ (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-29 18:51:01
I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung  Nắm được các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên quan đặc biệt . 2/ Về kỹ năng  Biết vận dụng các công thức lgiác, bảng dấu để tính các gtlg còn lại.  Biết tính gtlg của các cung hơn 900 nhờ vào gtrị đặc biệt và mối liên quan đặc biệt. 3/ Về tư duy  Nhớ, Hiểu, Vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung  Nắm được các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên quan đặc biệt . 2/ Về kỹ năng  Biết vận dụng các công thức lgiác, bảng dấu để tính các gtlg còn lại.  Biết tính gtlg của các cung hơn 900 nhờ vào gtrị đặc biệt và mối liên quan đặc biệt. 3/ Về tư duy  Nhớ, Hiểu, Vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TIẾT 2) I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung  Nắm được các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên quan đặc biệt . 2/ Về kỹ năng  Biết vận dụng các công thức lgiác, bảng dấu để tính các gtlg còn lại.  Biết tính gtlg của các cung hơn 900 nhờ vào gtrị đặc biệt và mối liên quan đặc biệt. 3/ Về tư duy  Nhớ, Hiểu, Vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.  Giáo án, SGK, … III. Phương pháp. Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 1/ Kiểm tra kiến thức cũ HĐ 1 2/ Bài mới HĐ 1: Tính các gtlg của cung 7π/3 ? Hoạt động của học Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi sinh bảng + phát biểu. + tính toán trên bảng + Gv cho hs nhắc lại các gtlg đặc biệt, bảng dấu + Vẽ hình, gọi nhắc lại các gtlg như ở hình học đã học, các hệ quả + Yêu cầu hs tính + Bước nhận xét, đánh giá + Vấn đề: Liệu rằng ngoài mối quan hệ giữa tan, cot với sin, cos thì còn mối liên hệ nào nữa không ? Vào bài HÌnh vẽ, các kn, tính chất đã học từ tiết trước. Bài làm của hs HĐ 2: Công thức lượng giác cơ bản Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng + Nhắc lại + Phát biểu thông qua đlý Pithagore trong tam giác vuông + Phát biểu theo yêu cầu của gv + Ghi bài + Suy nghĩ làm bài + Vẽ hình, cho hs nhắc lại các trục sin, cos; định nghĩa của sin, cos + Dẫn dắt đến ct 1, nên nhớ đây là đtlg nên bk = 1 + Tương tự cho hs suy nghĩ chứng minh các công thức còn lại, lưu ý tan2x = sin2x/cos2x + Nhắc lại điều kiện tồn tại của tan và cot + Ví dụ như trong SGK nhưng đổi cung phần tư III. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác 1. Công thức lượng giác cơ bản 2. Ví dụ HĐ 3: Các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng + Nhắc lại + Phát biểu theo yêu cầu của gv + Ghi bài + Suy nghĩ làm bài + Dựa vào hình vẽ, cho hs nhắc lại các trục sin, cos; + Hướng dẫn chứng minh trước khi đưa ra công thức, chỉ cần cm cho sin và cos, tan và cot thì dựa vào đn để tính tiếp + Ycầu làm hoạt động 6 + Lập bảng gt đặc biệt từ 120 đến 180,... 3. Các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt HĐ 3: Củng cố Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng + Phát biểu + Suy nghĩ, sau 7 phút trình bày Gv cho hs nhắc lại các công thức, các khái niệm Làm bài tập 4a/ 148 SGK Chứng minh trong tam giác ABC, cos(A+B) = -cosC NHững kết quả đúng 3/ BTVN: Hoàn thành các bài tập trang 148.
— Xem thêm —
Bình luận