cách bấm hợp âm guitả

Lượt xem: 5101
Số trang: 2
Mã số: 129831
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
CÁCH B M H P ÂM
Đ u tiên, mình s gi i thi u v i các b n tông c b n đó là ơ
(C) và (Dm), các b n ch u khó t p nhé:
Tông Đô tr ng ( C ) g m :ưở C , Am, F, G7, Em, Dm
Tông Rê th ( Dm ) g m : Dm, Gm, A7, F, Bb
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Ngoài ra Gam A7 còn có cách b m sau :
Tải xuống 1₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-10 11:45:53
hay hay CÁCH B M H P ÂMẤ Ợ Đ u tiên, mình s gi i thi u v i các b n tông c b n đó là ầ ẽ ớ ệ ớ ạ ơ ả (C) và (Dm), các b n ch u khó t p nhé: ạ ị ậ Tông Đô tr ng ( C ) g m : ưở ồ C , Am, F, G7, Em, Dm Tông Rê th ( Dm ) g m : ứ ồ Dm, Gm, A7, F, Bb Ngoài ra Gam A7 còn có cách b m sau :ấ
— Xem thêm —
Từ khóa: guitar
Bình luận