Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-10 11:45:53
1 CÁCH B M H P ÂMẤ Ợ Đ u tiên, mình s gi i thi u v i các b n tông c b n đó là ầ ẽ ớ ệ ớ ạ ơ ả (C) và (Dm), các b n ch u khó t p nhé: ạ ị ậ Tông Đô tr ng ( C ) g m : ưở ồ C , Am, F, G7, Em, Dm Tông Rê th ( Dm ) g m : ứ ồ Dm, Gm, A7, F, Bb Ngoài ra Gam A7 còn có cách b m sau :ấ
— Xem thêm —
Từ khóa: guitar
Bình luận