ly thuyet thi tin hoc van phong

Số trang: 4
Mã số: 129812
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Câu 1: Nêu mt s các dch v trên Internet?
Công c tra cu, tìm kiếm thông tin.
Hp thư đin t và trò chuyn qua Internet.
Mng xã hi. Dch v lưu tr và chia s tài nguyên.
Dch v gii trí trc tuyến. Cng thương mi đin t.
Câu 2: Nêu mt s du hiu để nhn biết máy tính b nhim virus?
Mt s thông đip hoc hình nh không mong đợi đột ngt xut hin.
Mt âm thanh hoc bài hát t động m.
CD-ROM t động đóng m. Chương trình t động chy.
Bn nhn được thông báo t firewall rng mt s ng dng đang mun kết ni Internet, mc dù người dùng không yêu cu.
Các chương trình chy chm, máy t động restart.
Câu 3: Cho biết cách to nn cho trang slide trong Powerpoint?
T Th Design chn nhóm Background/Nút background Styles/Format Background
Chn màu tùy thích t hp màu, ri chn Apply to All.
Câu 4: Nêu cách định thi gian chuyn trang gia các slide trong Powerpoint?
Chn Th Animation/ Transition This Slide/Advanced Slide.
Automaticcally After: ta định thi gian chuyn trang gia các slide Click Apply to All.
Câu 5: Nêu phím tt để trình chiếu slide hin hành trong Powerpoint?
Nhn SHIFT+F5
Câu 6: Cách thiết lp tùy chn màu sc con tr trong khi trình chiếu ?
Click chut phi vào slide hin hành (trong khi đang trình chiếu)
Chn Pointer Options vào click vào Arrow, Click vào Ink Color
La chn màu mong mun.
Câu 7: Nêu cách to hiu ng cho các đối tượng trong slide ?
T Th Animations \ Custom Animation
Chn đối tượng cn to hiu ng (trên trang trình chiếu)
Thay đổi hiu ng bng cách nhp chut chn các hiu ng trong nút Add Effect
Câu 8: Ý nghĩa ca lnh Advanced Slide On mouse click là gì ?
Hiu ng chuyn trang ch có tác dng khi nhp chut hoc mt phím t bàn phím như: Enter, Spacebar, Page up, Page down.
Câu 9: Nêu vài chương trình dit virus mà bn biết ?
BKAV. Kryper sky. Avira AntiVir Personal
AVG Anti-Virus. CMC Internet Security
Câu 10: Nêu tên vài website cho phép to địa ch mail ?
www.mail.yahoo.com
www.gmail.com
www.mail.yahoo.com.vn
www.mail.com.uk
www.mail.com
www.webmail.co.za
Câu 11: Cách xut d liu t powerpoint sang word?
Nút Office Button\ Publish\Create handouts in Microsoft Office Word\Chn kiu xut
Câu 12: Nêu cách trình chiếu t động lp đi lp li không cn người điu khin trong Powerpoint ?
Th Slide Show/Setup Slide Show
Chn Browsed at a kiosk (full screen)
Câu 13: Nêu cách tt tm thi ging thuyết minh đi khi trình chiếu trong Powerpoint ?
Th Slide Show/Setup Slide Show
Show without narration – Chn mc này để tm thi tt bt c ging thuyết minh nào đi kèm.
Câu 14: Cho biết công dng ca lnh Office Button/Publish/Package for CD … trong Powerpoint ?
Đây là chc năng đóng gói cho bài trình chiếu. Cho phép máy tính t động chy tp tin PP ngay c khi máy không có cài đặt
PP.
Nói cách khác, đảm nhim vic kèm theo các tp tin font ch, các tp tin tham chiếu, video, âm thanh vào CD và thiết lp mã
truy xut cũng như chnh sa.
Câu 15: Nêu cú pháp tìm tp tin kiu DOC cha chui “Trung tâm tin hc” trên Google ?
“Trung tâm tin hc” filetype:doc
Câu 16: Nêu vài tên Website cho phép tìm kiếm trên Internet mà bn biết ?
www.google.com
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
www.msn.com
www.yahoo.com
Câu 17: Cho biết cách để tìm kiếm mt trang web có tên min “echip.com.vn” ?
Vào website cho phép tìm kiếm trên internet
Intitle:echip.com.vn
Câu 18: Hãy mô t tên ca mt địa ch email hp l ?
Tên mt địa ch email hp l bao gm hai phn chính cách nhau bi ký t @, có dng: tên tài khon email@tên_min (Ex:
123@yahoo.com)
Tên tài khon email: Đây là phn xác định hp thư, do người đăng ký hp thư đin t đặt ra, phn này thường mang tên ca
người ch ghép vi mt vài ký t đặc bit.
Phn tên_min: Là tên min ca nơi cung cp dch v thư đin t.
Câu 19: Cho biết ý nghĩa ca lnh này trong Power Point: Home New Slide/Duplicate Selected Slide?
To 1 Slide mi có ni dung ging như slide đang chn (nhân đôi).
Câu 20: Cho biết cách cài password để m file Power Point?
Office Button/Prepare/Encrypt Document
Đặt mt khu khi gõ đúng cho phép m file
Câu 21: Cho biết mt đối tượng trên Slide có th to được nhiu hiu ng được không ?
Có th chn nhiu hiu ng cho cùng mt đối tượng.
T Th Slide Show \ Custom Animation
Chn đối tượng cn to hiu ng (trên trang trình chiếu)
Thay đổi hiu ng bng cách nhp chut chn các hiu ng trong nút Add Effect.
Câu 22: Cho biết cú pháp để tìm kiếm tp tin có kiu DOC có cha chui “Công ngh thông tin” trên Google?
< “Công ngh thông tin” filetype:doc>
Câu 23: Ti sao phi cp nht bn vá li Windows? Trình bày thao tác ca 1 cách cp nht bn vá li Windows.
Các nhà sn xut phn mn thường xuyên cp nht các tính năng mi hoc sa các li cho các sn phm ca h thêm hoàn
chnh. H Điu hành Windows hot động n định và nâng cao tính bo mt thì chúng ta nên cp nht phiên bn mi nht ca
h Điu Hành thông qua vic cp nht các bn vá li Windows.
Cách cp nht là vào website ca Microsoft download các bn vá v ri cài đặt.
Câu 24: Cho biết các cách đưa nhc vào làm nn trong phiên trình chiếu?
Insert \ Sounds.
Chn Sound from file … hoc Sound from clip organizer…
Câu 25: Làm cách nào để trình chiếu liên tc các trang và lp đi lp li trong phiên trình chiếu?
Th Slide Show/Setup Slide Show
Loop continuously until ‘Esc’ – Chn mc này nếu bn mun vic trình din được lp li liên tc cho đến khi nhn phím Esc.
Câu 26: Cho biết các kiu tp tin được to trong PowerPoint? Ý nghĩa ca mi loi tp tin.
Kiu PPTX: la? kiê? u file Power Point du? ng cho soa? n tha? o, thiết kế
KiuPPSX: la? kiê? u du? ng cho tri? nh chiê? u, không thê? chi? nh sư? a trư? c tiê? p trên ca? c slide đươ? c. Nó được
xem la? sa? n phâ? m đa? hoa? n chi? nh.
Kiu POTX: là dng file khuôn mu (template)
Câu 27: Cho biết cánh tìm các tp tin có kiu định dng “PDF” trên Internet?
Vào website cho phép tìm kiếm thông tin.
Cú pháp: <filetype:pdf>
Câu 28: Các hình thc lây nhim Virus trên mng Internet?
Lây nhim thông qua các file tài liu, phn mm: Là cách lây nhim c đin, nhưng thay thế các hình thc truyn file theo cách
c đin (đĩa mm, đĩa USB...) bng cách ti t Internet, trao đổi, thông qua các phn mm...
Lây nhim khi đang truy cp các trang web được cài đặt virus (theo cách vô tình hoc c ý): Các trang web có th có cha các
mã him độc gây lây nhim virus và phn mm độc hi vào máy tính ca người s dng khi truy cp vào các trang web đó.
Lây nhim virus hoc chiếm quyn điu khin máy tính thông qua các li bo mt h điu hành, ng dng sn có trên h điu
hành hoc phn mm ca hãng th ba: Điu này có th khó tin đối vi mt s người s dng, tuy nhiên tin tc có th li dng
các li bo mt ca h điu hành, phn mm sn có trên h điu hành (ví d Windows Media Player) hoc li bo mt ca
các phn mm ca hãng th ba (ví d Acrobat Reader) để lây nhim virus hoc chiếm quyn kim soát máy tính nn nhân khi
m các file liên kết vi các phn mm này.
Câu 29: Công dng ca Slide Master trên PowerPoint, cách to 1 Slide Master như thế nào?
Slide Master là khuôn mu cho tt c mi slide trong bài trình chiếu. Làm cho các slide trong mt bài trình chiếu có mt mu
chung và hai hòa v màu sc, cách b cc, trang trí
Cách to: To mt file mi. Chn Th View \ Slide Master.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Thc hin các định dng chung làm mu
Câu 30: Có my loi liên kết trong PowerPoint, cách to liên kết trong cùng tp tin?
Có 4 loi liên kết trong PowerPoint: Liên kết đến tp tin đã có - liên kết đến website; Liên kết trong ni b tp tin; Liên kết đến
tp tin trng; Liên kết thư tín đin t
Cách to liên kết đến 1 Slide trong cùng tp tin: Chn đối tượng làm liên kết, Insert/Hyper Link/Chn Place in this
document/Chn slide cn lien kết OK
Câu 31: Nêu cách xóa thông tin trong form data, password trên trình duyt Internet Explorer?
Nhn chn biu tượng Tool góc trên bên phi và chn Internet Options.
Chn th Content. Trong phn AutoComplete, nhn nút Settings.
Bng AutoComplete Settings xut hin, chn nút Delete AutoComplete history, nhn chn ô Form data, Passwords và nhn
Delete.
Câu 32: Cách lưu mt hình nh trên internet v máy tính?
Chn vào vùng nh hin th. Right click chn Save Picture as..
Câu 33: Hãy nêu cú pháp lnh để tìm chui “bo mt” ch trên trang web Quantrimang.com
<Site:www.quantrimang.com.vn bo mt>
Câu 34: Gi s tp tin powerpoint có 20 slide, hãy nêu cách ch cho xut hin âm thanh t slide 1 dến 10?
Sau khi chèn âm thanh, người dùng la chn thi đim file nhc.
Chn file nhc, chn Th Animations/Custom Animation/ Chn Effect Options.
Th Play sound: Start playing: from beginning và Stop playing: After 10 slides. Chn OK.
Câu 35: Nêu cách to header, footer trong powerpoint?
Th Insert/ Header and footer.
Slide number: Hin s trang;
Footer: Gõ ni dung footer
Câu 36: Xây dng biu thc để tìm tài liu “Excel 2003 tutorial” dng file pdf trên Google?
Cú pháp: < “Excel 2003 tutorial” filetye:pdf >
Câu 37: Ngoài chc năng tìm kiếm thông tin, hãy nêu thêm hai công dng trên Google mà anh ch biết?
Mng xã hi.
Dch các th tiếng.
Thư đin t.
Câu 38: Trình bày mt s bước để phòng chng virus có hiu qu nht?
Ngt kết vi mng ni b (LAN) nếu có.
Nếu máy tính không th khi động được t đĩa cng (b li ngay lúc khi động) thì c gng khi động chế độ Safe Mode t
đĩa khi động ca Windows.
Trước khi thc hin bt k hành động nào, nên sao lưu tt c d liu bng thiết b lưu tr ngoài như CD, đĩa mm, đĩa flash
Cài đặt mt phn mm quét virus.
Câu 39: Có 4 địa ch mail sau : hv1@gmail.com; hv2@gmail.com; hv3@gmail.com; gv@gmail.com. Cho biết cách
gi mail đảm bo yêu cu: 3 hc viên(hv1, hv2, hv3) khi nhn được thư này thì không biết thư này cũng đồng thi
được gi cho gv@gmail.com nhưng gv@gmail.com thì biết thư này được gi cho 3 người khác.
M mc son mt thư đin t.
Nhp địa ch gv@gmail.com vào dòng Cc trong thư đin t.
Nhp địa ch hv1@gmail.com; hv2@gmail.com; hv3@gmail.com vào dòng Bcc trong thư đin t,
Câu 40: Trình bày các bước để thay đổi hình dng biu đồ dng Column sang biu đồ dng Pie trong Powerpoint?
Right click biu đồ chn Chart Type, Chn kiu Pie
Câu 41: Máy tìm kiếm Google không phân bit ch in hay thường? Phát biu này đúng hay sai?
Phát biu này đúng
Câu 42: Gii thích vic tìm kiếm trên Google ni dung sau: “công ngh thông tin”-site:thanhnien.com.vn
<site:thanhnien.com.vn “công ngh thông tin”>
Câu 43: Trong PowerPoint khi thc hin thao tác in thì mt mt giy có th cha bao nhiêu Slide? Lit kê?
Có th cha ti đa 9 slide.
Office Button/Print. Ti Slide per page chn 9
Câu 44: Nêu ba cách chèn phim nh t tp tin tùy ý trên đĩa vào trang Slide ca ng dng PowerPoint?
Cách 1: Insert/Movie/Movie from file
Cách 2: Th Developer/Nút More Control (hình cây búa)/Windows Media Player
Cách 3: Th Developer/Nút More Control (hình cây búa)/Chn Shockwave flash object
Câu 45: Cho biết cánh tìm kiếm trang web có ni dung hin th trong tiêu đề là “Excel dùng trong kinh tế” ?
<intitle:“Excel dùng trong kinh tế”>
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-09 07:11:04
tai lieu hoc ly thuyet tin hoc van phong Câu 1: Nêu một số các dịch vụ trên Internet? C ông cụ tra cứu, tìm kiếm thông tin. H ộp thư điện tử và trò chuyện qua Internet. M ạng xã hội.   Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tài nguyên. D ịch vụ giải trí trực tuyến.   Cổng thương mại điện tử. C âu 2: Nêu một số dấu hiệu để nhận biết máy tính bị nhiễm virus? M ột số thông điệp hoặc hình ảnh không mong đợi đột ngột xuất hiện. M ột âm thanh hoặc bài hát tự động mở. CD­ROM t ự động đóng mở.   Chương trình tự động chạy. B ạn nhận được thông báo từ firewall rằng một số ứng dụng đang muốn kết nối Internet, mặc dù người dùng không yêu cầu.   C ác chương trình chạy chậm, máy tự động restart. C âu 3: Cho biết cách tạo nền cho trang slide trong Powerpoint? T ừ  Thẻ Design  chọn  nhóm  Background /Nút background Styles/Format Background Ch ọn màu tùy thích từ hộp màu, rồi chọn Apply  to All . C âu 4: Nêu cách định thời gian chuyển trang giữa các slide trong Powerpoint? Ch ọn  Thẻ Animation /  Transition This Slide/Advanced Slide . Automaticcally After : ta  định thời gian chuyển trang giữa các slide     Click Apply to All. C âu 5: Nêu phím tắt để trình chiếu slide hiện hành trong Powerpoint? Nh ấn SHIFT+F5 C âu 6: Cách thiết lập tùy chọn màu sắc con trỏ trong khi trình chiếu ? Click chu ột phải vào slide hiện hành (trong khi đang trình chiếu) Ch ọn   Pointer Options   vào click vào   Arrow, Click vào   Ink Color L ựa chọn màu mong muốn. C âu 7: Nêu cách tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide ? T ừ  Thẻ Animations  \ Custom Animation Ch ọn đối tượng cần tạo hiệu ứng (trên trang trình chiếu) Thay  đổi hiệu ứng bằng cách nhấp chuột chọn các hiệu ứng trong nút Add Effect C âu 8: Ý nghĩa của lệnh Advanced Slide       On mouse click là gì ?  Hi ệu ứng ch uyển trang chỉ  có tác dụng khi nhấp chuột hoặc một phím từ bàn phím như: Enter, Spacebar, Page up, Page down. C âu 9: Nêu vài chương trình diệt virus mà bạn biết ? BKAV .  Kryper sky .  Avira AntiVir Personal AVG Anti­Virus .  CMC Internet Security C âu 10: Nêu tên vài website cho phép tạo địa chỉ mail ? www.mail.yahoo.com    www.gmail.com    www.mail.yahoo.com.vn    www.mail.com.uk    www.mail.com      www.webmail.co.za C âu 11: Cách xuất dữ liệu từ powerpoint sang word?  N út Office Button \  Publish\Create handouts in Microsoft Office Word\Chọn kiểu xuất C âu 12: Nêu cách trình chiếu tự động lặp đi lặp lại không cần người điều khiển trong Powerpoint ? Th ẻ Slide Show/Setup Slide Show Ch ọn Browsed at a kiosk (full screen) C âu 13: Nêu cách tắt tạm thời giọng thuyết minh đi khi trình chiếu trong Powerpoint ? Th ẻ Slide Show/Setup Slide Show Show without narration – Ch ọn mục này để tạm thời tắt bất cứ giọng thuyết minh nào đi kèm. C âu 14: Cho biết công dụng của lệnh Office Button/Publish/Package for CD … trong Powerpoint ? Đâ y là chức năng đóng gói cho bài trình chiếu. Cho phép máy tính tự động chạy tập tin PP ngay cả khi máy không có cài đặt   PP.  N ói cách khác, đảm nhiệm  việc kèm theo các tập tin font chữ, các tập tin tham chiếu, video, âm thanh vào CD và thiết lập mã   truy xu ất cũng như chỉnh sửa. C âu 15: Nêu cú pháp tìm tập tin kiểu DOC chứa chuỗi “Trung tâm tin học” trên Google ? “Trung t âm tin học” filetype:doc C âu 16: Nêu vài tên Website cho phép tìm kiếm trên Internet mà bạn biết ? www.google.com    www.msn.com    www.yahoo.com    Câu 17: Cho biết cách  để tìm kiếm  một trang web có  tên miền  “ echip.com.vn ” ? V ào website cho phép tìm kiếm trên internet Intitle:echip.com.vn C âu 18: Hãy mô tả tên của một địa chỉ email hợp lệ ? T ên một địa chỉ email hợp lệ bao gồm hai phần chính cách nhau bởi ký tự @, có dạng: tên tài khoản email@tên_miền (Ex:   123@yahoo.com ) T ên tài khoản email: Đây là phần xác định hộp thư, do người đăng ký hộp thư điện tử đặt ra, phần này thường mang tên của   ng ười chủ ghép với một vài ký tự đặc biệt. Ph ần tên_miền: Là tên  miền của nơi cung cấp dịch vụ thư điện tử. C âu 19: Cho biết  ý nghĩa của lệnh này trong Power Point: Home   New Slide/Duplicate Selected Slide? T ạo 1 Slide mới có nội dung giống như slide đang chọn (nhân đôi). C âu 20: Cho biết cách cài password  để mở  file Power Point?  Office Button/Prepare/Encrypt Document Đặ t mật khẩu khi gõ đúng cho phép mở file C âu 21: Cho biết một đối tượng trên Slide có thể tạo được nhiều hiệu ứng được không ? C ó   thể chọn  nhiều hiệu ứng cho cùng một đối tượng . T ừ  Thẻ  Slide Show \ Custom Animation Ch ọn đối tượng cần tạo hiệu ứng (trên trang trình chiếu) Thay  đổi hiệu ứng bằng cách nhấp chuột chọn các hiệu ứng trong nút Add Effect. C âu 22: Cho biết cú pháp để tìm kiếm tập tin có kiểu DOC có chứa chuỗi “Công nghệ thông tin” trên Google? C âu 23: Tại sao phải cập nhật bản vá lỗi Windows? Trình bày thao tác của 1 cách cập nhật bản vá lỗi Windows.  C ác nhà sản xuất phần mền thường xuyên cập nhật các tính năng mới hoặc sửa các lỗi cho các sản phẩm của họ thêm hoàn   ch ỉnh. Hệ Điều hành Windows hoạt động ổn định và nâng cao tính bảo mật thì chúng ta nên cập nhật phiên bản mới nhất của   h ệ Điều Hành thông qua việc cập nhật các bản vá lỗi Windows. C ách cập nhật là vào website  của Microsoft download các bản vá về rồi cài đặt. C âu 24: Cho biết các cách đưa nhạc vào làm nền trong phiên trình chiếu? Insert \ Sounds. Ch ọn Sound from file … hoặc Sound from clip organizer… C âu 25: Làm cách nào để trình chiếu liên tục các trang và lặp đi lặp lại trong phiên trình chiếu? Th ẻ Slide Show/Setup Slide Show Loop continuously until ‘Esc’ – Ch ọn mục này nếu bạn muốn việc trình diễn được lặp lại liên tục cho đến khi nhấn phím Esc. C âu 26: Cho biết các kiểu tập tin được tạo trong PowerPoint? Ý nghĩa của mỗi loại tập tin. Ki ểu PPTX:  la?  kiê? u file Power Point du? ng cho soa? n tha? o, thiết kế Ki ểuPPS X :  la?  kiê? u du? ng cho tri? nh chiê? u, không thê?  chi? nh sư? a trư? c tiê? p trên ca? c slide đươ? c. Nó được   xem la?  sa? n ph â? m đa?  hoa? n chi? nh . Ki ểu POT X: là dạng file khuôn mẫu (template) C âu 27: Cho biết cánh tìm các tập tin có kiểu định dạng “PDF” trên Internet? V ào website cho phép tìm kiếm thông tin. C ú pháp:  C âu 28: Các hình thức lây nhiễm Virus trên mạng Internet? L ây nhiễm thông qua các file tài liệu, phần mềm: Là cách lây nhiễm cổ điển, nhưng thay thế các hình thức truyền file theo cách   c ổ điển (đĩa mềm, đĩa USB...) bằng cách tải từ Internet, trao đổi, thông qua các phần mềm... L ây nhiễm khi đang truy cập các trang web được cài đặt virus (theo cách vô tình hoặc cố ý): Các trang web có thể có chứa các   m ã hiểm độc gây lây nhiễm virus và phần mềm độc hại vào máy tính của người sử dụng khi truy cập vào các trang web đó. L ây nhiễm virus hoặc chiếm quyền điều khiển máy tính thông qua các lỗi bảo mật hệ điều hành, ứng dụng sẵn có trên hệ điều   h ành hoặc phần mềm của   hãng thứ ba : Điều này có thể khó tin đối với một số người sử dụng, tuy nhiên tin tặc có thể lợi dụng   c ác lỗi bảo mật của hệ điều hành, phần mềm sẵn có trên hệ điều hành (ví dụ Windows Media Player) hoặc lỗi bảo mật của   c ác phần mềm của hãng thứ ba (ví dụ Acrobat Reader) để lây nhiễm virus hoặc chiếm quyền kiểm soát máy tính nạn nhân khi   m ở các file liên kết với các phần mềm này. C âu 29: Công dụng của Slide Master trên PowerPoint, cách tạo 1 Slide Master như thế nào? Slide Master l à khuô n  mẫu cho tất cả mọi slide trong bài trình chiếu. Làm cho các slide trong một bài trình chiếu có một mẫu   chung v à hai hòa về màu sắc, cách bố cục, trang trí… C ách tạo: Tạo một file mới. Chọn  Thẻ  View \ Slide Master. Thực hiện các định dạng chung làm mẫu C âu 30: Có mấy loại liên kết trong PowerPoint, cách tạo liên kết trong cùng tập tin? C ó 4 loại liên kết trong PowerPoint : Liên kết đến tập tin đã có ­ liên kết đến website; Liên kết trong nội bộ tập tin; Liên kết đến   t ập tin trắng; Liên kết thư tín điện tử C ách   tạo   liên   kết  đến   1   Slide   trong   cùng   tập   tin:   Chọn  đối   tượng   làm   liên   kết,   Insert/Hyper   Link/Chọn   Place   in   this   document/Ch ọn slide cần lien kết    OK C âu 31: Nêu cách xóa thông tin trong form data, password trên trình duyệt Internet Explorer? Nh ấn chọn biểu tượng Tool ở góc trên bên phải và chọn Internet Options. Ch ọn thẻ Content. Trong phần AutoComplete, nhấn nút Settings. B ảng AutoComplete Settings xuất hiện, chọn nút Delete AutoComplete history, nhấn chọn ô Form data, Passwords và nhấn   Delete. C âu 32: Cách lưu một hình ảnh trên internet về máy tính? Ch ọn vào vùng ảnh hiển thị. Right click chọn Save  Picture  as.. C âu 33: Hãy nêu cú pháp lệnh để tìm chuỗi “bảo mật” chỉ trên trang web Quantrimang.com C âu 34: Giả sử tập tin powerpoint có 20 slide, hãy nêu cách chỉ cho xuất hiện âm thanh từ slide 1 dến 10? Sau khi ch èn âm thanh, người dùng lựa chọn thời điểm file nhạc. Ch ọn file nhạc , chọn Thẻ   Animations/ Custom Animation/  Chọn  Effect Op t i o ns. Th ẻ Play sound: Start playing: from beginning và Stop playing: After 10 slides. Chọn OK. C âu 35: Nêu cách tạo header, footer trong powerpoint? Th ẻ Insert / Header and footer. Slide number: Hi ện số trang; Footer: G õ nội dung footer C âu 36: Xây dựng biểu thức để tìm tài liệu “Excel 2003 tutorial” dạng file pdf trên Google? C ú pháp:  C âu 37: Ngoài chức năng tìm kiếm thông tin, hãy nêu thêm hai công dụng trên Google mà anh chị biết? M ạng xã hội. D ịch các thứ tiếng. Th ư điện tử. C âu 38: Trình bày một số bước để phòng chống virus có hiệu quả nhất? Ng ắt kết với mạng nộ i  bộ (LAN) nếu có. N ếu máy tính không thể khởi động được từ đĩa cứng (bị lỗi ngay lúc khởi động) thì cố gắng khởi động ở chế độ Safe Mode từ   đĩ a khởi động của Windows. Tr ước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, nên sao lưu tất cả dữ liệu bằng thiết bị lưu trữ ngoài như CD, đĩa mềm, đĩa flash… C ài đặt một phần mềm quét virus. C âu 39: Có  4  địa   chỉ  mail   sau   :   hv1@gmail.com ;   hv2@gmail.com ;   hv3@gmail.com ;   gv@gmail.com .   Cho   biết   cách   g ửi mail đảm bảo yêu cầu: 3 học viên(hv1, hv2, hv3) khi nhận được thư này thì không biết thư này cũng đồng thời   đượ c gửi cho  gv@gmail.com  nhưng  gv@gmail.com  thì biết thư này được gửi cho 3 người khác. M ở mục soạn một thư điện tử. Nh ập địa chỉ  gv@gmail.com  vào dòng Cc trong thư điện tử. Nh ập địa chỉ  hv1@gmail.com ;  hv2@gmail.com ;  hv3@gmail.com  vào dòng Bcc trong thư điện tử, C âu 40: Trình bày các bước để thay đổi hình dạng biểu đồ dạng Column sang biểu đồ dạng Pie trong Powerpoint? Right click bi ểu đồ chọn Chart Type, Chọn kiểu Pie C âu 41: Máy tìm kiếm Google không phân biệt chữ in hay thường?  Phát biều này đúng hay sai? Ph át biểu này đúng C âu 42: Giải thích việc tìm kiếm trên Google nội dung sau: “công nghệ thông tin”­site:thanhnien.com.vn C âu 43: Trong PowerPoint khi thực hiện thao tác in thì một mặt giấy có thể chứa bao nhiêu Slide? Liệt kê? C ó thể chứa tối đa 9 slide.  Office Button/Print. T ại Slide per page chọn 9 C âu 44: Nêu ba cách chèn phim ảnh từ tập tin tùy ý trên đĩa vào trang Slide của ứng dụng PowerPoint? C ách 1: Insert/Movie/Movie from file C ách 2: Thẻ Developer/Nút More Control (hình cây búa)/Windows Media Player C ách 3: Thẻ Developer/Nút More Control (hình cây búa)/Chọn Shockwave flash object C âu 45: Cho biết cánh tìm kiếm trang web có nội dung hiển thị trong tiêu đề là “Excel dùng trong kinh tế” ? Câu 46: Cho biết cách để lấy file hình ảnh làm nền cho Slide(Lưu ý: không phải dùng Slide Master)? Design/Background Style/Format background/Picture or texture fill Nh ấn Apply to All: Áp nền cho toàn bộ C âu 47: Cho biết cách để trình chiếu một bài Power Point được lặp đi lặp lại đến khi nhấn phím ESC thì dừng? Th ẻ Slide Show/Setup Slide show Ch ọn  Loop continuously until ‘Esc’. C âu 48: Cho biết cách tạo âm thanh cho hiệu ứng chuyển trang giữa các slide? Th ẻ Animations/ Nhóm Transition to this Slide T ại hộp danh sách Sound: Chọn âm thanh chuyển trang C âu 49: Cách tạo liên kết trong powerpoint tới 1 địa chỉ web? Ch ọn đối tượng làm nút liên kết Insert/Hyperlink/Ch ọn Existing File or Web page T ại mục Address: gõ tên website cần liên kết C ách tạo liên kết trong powerpoint tới 1 địa chỉ web? C âu 50: Chức năng Trigger trong PowerPoint Ch ỉ định đối tượng trình chiếu C âu 51: Để hoàn  tất thao  tác chèn  đối tượng  ShockWave trong Flash Object vào bản  trình chiếu,  ta gõ tên  tập  tin   flash t ại thuộc tính nào của đối tượng vừa chèn Thu ộc tính Movie C âu 52: Cho biết ý nghĩa kiểu trình bày Nomal và Slide Sorter trong bản trình chiếu Nomal: Hi ển thị kiểu trình bày, thiết kế trang Slide Sorter: Hi ển thị kiểu danh sách, tiện cho việc sao chép, di chép, xóa… C âu 53: Cách xuất ra máy in mỗi 2 slide/1 trang giấy phải thiết lập thong số gì trong máy in Nh ấn CTRL+P, tại Print What chọn Handouts T ại Slide per page chọn 2 C âu 54: Cho biết cách tạo hiệu ứng xuất hiện cho Hình Tròn khi click mouse vào Hình Chữ Nhật trong PowerPoint? V ẽ 2 dối tượng Hình Tròn và Hình Chữ Nhật. Tạo hiệu ứng cho Hình Tròn.  Double click v ào vùng hiệu bên dưới, chọn thẻ Timing/Nhấn Trigger T ại Start effect on click of chọn Hình Chữ Nhật
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận