Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lượt xem: 1234
Số trang: 84
Mã số: 129612
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 84
Sao chép
B
B
M
M
Ô
Ô
N
N
C
C
H
H
Í
Í
N
N
H
H
T
T
R
R
:
:
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
H
H
K
K
T
T
K
K
T
T
C
C
N
N
-
-
C
C
N
N
T
T
-
-
P
P
H
H
N
N
B
B
A
A
:
:
N
N
H
H
N
N
G
G
M
M
U
U
C
C
H
H
U
U
Y
Y
N
N
V
V
T
T
M
M
G
G
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
Đ
Đ
O
O
Đ
Đ
C
C
H
H
C
C
H
H
Í
Í
M
M
I
I
N
N
H
H
T
T
M
M
L
L
Ò
Ò
N
N
G
G
B
B
Á
Á
C
C
H
H
V
V
I
I
C
C
H
H
I
I
ế
ế
N
N
S
S
Ĩ
Ĩ
B
B
Á
Á
C
C
H
H
V
V
I
I
C
C
H
H
I
I
ế
ế
N
N
S
S
Ĩ
Ĩ
N
N
G
G
Ư
Ư
I
I
D
D
Â
Â
N
N
T
T
C
C
T
T
M
M
L
L
Ò
Ò
N
N
G
G
B
B
Á
Á
C
C
H
H
V
V
I
I
T
T
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
B
B
I
I
N
N
H
H
,
,
L
L
I
I
T
T
S
S
Ĩ
Ĩ
T
T
M
M
L
L
Ò
Ò
N
N
G
G
C
C
A
A
B
B
Á
Á
C
C
B
B
Á
Á
C
C
H
H
T
T
M
M
C
C
H
H
O
O
T
T
R
R
V
V
I
I
T
T
B
B
C
C
L
L
À
À
M
M
S
S
A
A
O
O
C
C
H
H
O
O
C
C
Á
Á
C
C
C
C
H
H
Á
Á
U
U
Ă
Ă
N
N
N
N
O
O
,
,
C
C
Ó
Ó
Q
Q
U
U
N
N
Á
Á
O
O
M
M
C
C
Q
Q
U
U
T
T
Á
Á
O
O
B
B
Á
Á
C
C
H
H
C
C
H
H
O
O
E
E
M
M
B
B
É
É
M
M
N
N
G
G
C
C
H
H
O
O
C
C
Á
Á
C
C
C
C
H
H
Á
Á
U
U
,
,
B
B
Á
Á
C
C
C
C
À
À
N
N
G
G
T
T
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
N
N
H
H
M
M
B
B
Á
Á
C
C
H
H
Q
Q
U
U
A
A
N
N
T
T
Â
Â
M
M
Đ
Đ
ế
ế
N
N
N
N
P
P
H
H
Ó
Ó
N
N
G
G
V
V
I
I
Ê
Ê
N
N
T
T
Ì
Ì
N
N
H
H
Y
Y
Ê
Ê
U
U
T
T
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
B
B
A
A
O
O
L
L
A
A
T
T
Đ
Đ
Ô
Ô
I
I
D
D
É
É
P
P
Đ
Đ
ế
ế
N
N
C
C
H
H
I
I
ế
ế
C
C
Ô
Ô
T
T
Ô
Ô
K
K
H
H
Ô
Ô
N
N
G
G
C
C
Ó
Ó
V
V
I
I
C
C
G
G
Ì
Ì
K
K
H
H
Ó
Ó
Đ
Đ
O
O
Đ
Đ
C
C
N
N
G
G
Ư
Ư
I
I
Ă
Ă
N
N
C
C
Ơ
Ơ
M
M
G
G
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
M
M
U
U
T
T
Ô
Ô
N
N
T
T
R
R
N
N
G
G
L
L
U
U
T
T
L
L
D
D
Ù
Ù
T
T
Á
Á
H
H
A
A
Y
Y
T
T
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
U
U
P
P
H
H
I
I
L
L
O
O
P
P
H
H
C
C
V
V
N
N
H
H
Â
Â
N
N
D
D
Â
Â
N
N
P
P
H
H
I
I
Q
Q
U
U
A
A
N
N
T
T
Â
Â
M
M
Đ
Đ
ế
ế
N
N
M
M
I
I
N
N
G
G
Ư
Ư
I
I
H
H
Ơ
Ơ
N
N
Đ
Đ
I
I
S
S
N
N
G
G
C
C
A
A
D
D
Â
Â
N
N
Q
Q
U
U
A
A
N
N
T
T
R
R
N
N
G
G
H
H
Ơ
Ơ
N
N
C
C
Ó
Ó
Ă
Ă
N
N
B
B
T
T
P
P
H
H
N
N
C
C
Ơ
Ơ
M
M
C
C
A
A
C
C
O
O
N
N
K
K
H
H
Ô
Ô
N
N
G
G
?
?
B
B
Á
Á
T
T
C
C
H
H
Á
Á
O
O
C
C
H
H
I
I
A
A
B
B
A
A
B
B
Á
Á
C
C
M
M
U
U
N
N
B
B
I
I
ế
ế
T
T
S
S
T
T
H
H
T
T
K
K
I
I
A
A
Đ
Đ
Ó
Ó
N
N
V
V
U
U
A
A
H
H
A
A
Y
Y
Đ
Đ
Ó
Ó
N
N
B
B
Á
Á
C
C
Đ
Đ
I
I
L
L
À
À
M
M
R
R
U
U
N
N
G
G
V
V
I
I
N
N
Ô
Ô
N
N
G
G
D
D
Â
Â
N
N
Nhng mu chuyn v tm gương đo đc H Chí Minh
Mng cho các cháu, Bác càng thương nh m
Một lần trên ñường ñi thăm hợp tác trồng cây giỏi huyện Quảng
Oai (Hà Tây), Bác Hồ ñã nhắc ñến mẹ Bác.
Hôm ấy khi xe ôtô ñến Quảng Oai, một ñoàn các em gái cquàng
khăn ñỏ, em mặc áo hoa xen em mặc áo trắng, tay cắp sách vừa
trong trường ra, líu ríu nchim slồng. Nhìn thấy các cháu vui, Bác
Hồ cũng vui theo. Người nói với chú Vũ Kỳ và các chú ngồi cùng xe:
- Này! Các chú thấy không, các cháu ñược ăn mặc ñẹp, ñược ñi học,
cháu nào cũng vui vẻ phấn khởi, Bác mừng cho các cháu.
Rồi giọng Bác bỗng trầm hẳn xuống.
- Lúc này Bác rất nhớ mẹ của Bác. Mẹ Bác rất thông minh, lại là con gái
ông ñồ nho. Thế mà mẹ Bác lại không ñược ñến lớp, ñến trường ñâu các
chú ạ. Cũng như phụ nữ ngày xưa, từ nhỏ mẹ Bác ñã phải lo việc nhà.
Mọi người cùng ñi không nén nổi cảm xúc trước tình cảm của Bác ñối với
mẹ Bác là cụ Hoàng Thị Loan.
Theo lời kể của ñồng chí Vũ Kỳ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B
B
M
M
Ô
Ô
N
N
C
C
H
H
Í
Í
N
N
H
H
T
T
R
R
:
:
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
H
H
K
K
T
T
K
K
T
T
C
C
N
N
-
-
C
C
N
N
T
T
-
-
Tháng chạp năm 1968, các dũng sĩ thiếu niên miền Nam ñang học ở Tả Ngạn thì có mấy chú ñưa xe ô tô ñến ñón về Hà Nội.
Luyện, Thu, Nết, Phổ, Mên, Hoà… chưa hiểu có chuyện gì. Về Thủ ñô hôm trước thì năm giờ chiều ngày hôm sau có xe ñến
ñón ñi.
Vào ñến sân Phủ Chủ tịch mới biết là ñược gặp Bác Hồ.
Vừa bước chân xuống xe, ñã nhìn thấy Bác Hồ và Bác Tôn ngồi ở một cái
ghế gỗ dài kê trước cửa nhà, tất cả chạy ào tới chào Bác.
Bác cháu trò chuyện với nhau. Sau ñó hai Bác bảo:
- Thôi, các cháu vào ăn cơm với hai Bác!
Bữa cơm chẳng có thịt cá gì nhiều nhưng rất ấm cúng. Các dũng sĩ thiếu
niên ñược ngồi ăn cùng Bác Hồ và Bác Tôn. Nết, người nhỏ quá, cái ñầu chỉ
lấp ló cạnh bàn ñược Bác gắp thức ăn cho luôn.
Vừa ăn, Bác cháu vừa nói chuyện rất vui. Ăn xong, hai Bác cho mỗi cháu
một bông hồng, một quả táo, một quả lê và ba quyển sách “Người tốt việc
tốt”. Sau ñó, Bác Hồ bảo:
- Các cháu lại cả ñây hôn hai Bác rồi ra về.
Các dũng sĩ hôn hai Bác xong, Bác Hồ lại dặn:
- Các cháu về trường cố gắng học tập cho giỏi.
Tất cả ñều rất cảm ñộng. ðoàn Văn Luyện lên tiếng thưa với Bác:
- Thưa Bác, chúng cháu cứ tưởng hai Bác gọi các cháu về có việc cần.
Bác Hồ cười hiền từ và bảo:
- Hai Bác nhớ các cháu cho nên gọi các cháu về ñể hai Bác gặp hỏi chuyện.
Nghe Bác nói, Luyện và các bạn cảm ñộng, muốn trào nước mắt. Hai Bác tuổi ñã
cao, trăm nghìn công việc, vậy mà hai Bác vẫn nhớ ñến các cháu miền Nam. Luyện
nghĩ: “Mình ñược ở ngoài Bắc mà hai Bác còn lo và thương như vậy, các bạn còn ở
trong Nam, hai Bác còn lo và thương biết chừng nào!...
(theo “117 CHUYỆN KỂ VỀ TM GƯƠNG ðẠO ðỨC
HỒ CHÍ MINH”
– Ban Tuyên giáo Trung ương)
HL
Các thiếu niên dũng sĩ miền Nam
ñược chụp hình với Bác Hồ và Bác
Tôn. ðoàn Văn Luyện người ñầu tiên
bìa phải. Ảnh tư liệu
ðoàn dũng sĩ miền Nam ra thăm
Bác Hồ năm 1968. Ảnh tư liệu
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B
B
M
M
Ô
Ô
N
N
C
C
H
H
Í
Í
N
N
H
H
T
T
R
R
:
:
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
H
H
K
K
T
T
K
K
T
T
C
C
N
N
-
-
C
C
N
N
T
T
-
-
Tấm lòng Bác Hồ với chiến sĩ
(23/06/2008-8:16)
(THO) - Đi vi chiến sĩ là nhng người hy sinh nhiu nht cho dân tc, Bác H thường dành cho anh em s chăm lo, săn sóc ân
tình, chu đáo nh
t.
Mùa đông, thương anh em chiến sĩ rét mướt rng núi hay bưng bin, Bác đem tm áo la ca mình được đng bào tng, bán đu gđ
l
y tin mua áo m gi cho các chiến sĩ.
Bác th
ường nói: “Chiến sĩ còn đói kh, tôi ăn ngon sao được!”. “Chiến sĩ còn rách rưới, mình mc thế này cũng là đy đ lm ri!”.
Mùa hè năm
y (1967), tri Hà Ni rt nóng. Sc khe Bác H đã kém, thn kinh tui già cũng suy nhược, d b toát m hôi, ướt đm,
ngày ph
i thay my ln qun áo, có khi hong ti ch, ri li thay ngay. Bác không cho dùng máy điu hòa nhit đ. Bác bo: mùi nó hôi lm,
Bác không ch
u được! (Bác không dùng nên nói vy thôi, ch máy đã có nút x thơm).
Th
y tri oi bc quá, Bác nói vi đng chí Vũ K:
- N
ng nóng thế này, các chú b đi trc phòng không trên nóc hi trưng Ba Đình thì chu sao được? Các chú y đ nước ung không?
Chú th
lên tìm hiu xem thế nào, v cho Bác biết.
Đ
ng chí Vũ K lên, được biết trên đó có mt t súng máy 14 ly 5. cát sơ sài, nếu đch bn vào thì ch hy sinh, rt nguy him.
Tr
i nng chói, đng mt lúc mà hoa c mt. Đng chí Vũ K hi:
- Các đ
ng chí có nước ngt ung không?
- N
ước chè thường còn chưa có, ly đâu ra nước ngt!
- D
ưới hi trường thy có nước ngt cơ mà!
- Đ
y là dành cho các “ông bà” đến hp mi được ung, còn bn tôi ly đâu ra!
Đ
ng chí Vũ K v nói li vi Bác, Bác gi đin ngay cho đng chí Văn Tiến Dũng:
- Sao các chú không lo đ
nước ung cho các chiến sĩ trc phòng không? Nghe nói súng trên nóc hi trường Ba Đình rt sơ sài, chú phi
lo s
a ngay đ bo đm an toàn cho chiến sĩ trong chiến đu!
Sau đó Bác b
o đng chí Vũ K đi ly s tiết kim ca Bác, xem tin tiết kim ca Bác còn bao nhiêu.
T
i sao Bác có tin tiết kim? Lương Bác cao nht nước, nhưng hàng tháng cũng ch đ tiêu. Mi chi phí cho sinh hot ca Bác, t cái chi
lông gà, đ
u ghi vào lương c.
Ti
n tiết kim ca Bác là do các báo tr nhun bút cho Bác. Bác viết báo nhiu, có năm hàng trăm bài. Các báo gi đến bao nhiêu, văn
phòng đ
u gi vào s tiết kim ca Bác. Trong kháng chiến chng thc dân Pháp, Bác cũng đã có tin tiết kim. Đến dp Tết Nguyên đán, Bác
l
i đem chia cho cán b các cơ quan chung quanh Bác, mua ln đ đón xuân.
Đ
ng chí Vũ K xem s và báo cáo:
- Th
ưa Bác, còn li tt c hơn 25.000 đng (lúc đó là mt món tin rt ln, tương đương vi khong 60 lng vàng).
Bác b
o:
- Chú chuy
n ngay s tin đó cho B Tng tham mưu và nói: đó là quà ca Bác tng đ mua nưc ngt cho anh em chiến sĩ trc phòng
không u
ng, không phi ch cho nhng chiến sĩ Ba Đình, mà cho tt c các chiến sĩ đang trc chiến trên mâm pháo khp min Bc. Nếu
s
tin đó không đ thì yêu cu đa phương nào có b đi phòng không trc chiến góp sc vào cùng lo!
V
sau, B Tư lnh Phòng không không quân báo cáo li cho Văn phòng Ph Ch tch biết: s tin ca Bác đ mua nước ung cho b đi
phòng không, không quân đ
ược mt tun!
Trn Đc Hiếu (theo li k ca đng chí Vũ K)
Trích trong cun “Bác H, con ngi và phong cách” NXB Lao đng, H.1993, T1
Tải xuống 5,000₫ (84 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-19 05:33:37
Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh BB MMÔÔNN CCHHÍÍNNHH TTRR:: TTRRƯƯNNGG ĐĐHH KKTTKKTTCCNN --CCNNTT-- PPHHNN BBAA:: NNHHNNGG MMUU CCHHUUYYNN VV TTMM GGƯƯƠƠNNGG ĐĐ OO ĐĐ CC HH CCHHÍÍ MMIINNHH TTMM LLÒÒNNGG BBÁÁCC HH VVII CCHHIINN SSĨĨ BBÁÁCC HH VVII CCHHIINN SSĨĨ NNGGƯƯ II DDÂÂNN TT CC TTMM LLÒÒNNGG BBÁÁCC HH VVII TTHHƯƯƠƠNNGG BBIINNHH,, LLII TT SSĨĨ TTMM LLÒÒNNGG CCAA BBÁÁCC BBÁÁCC HH TTMM CCHHOO TTRR  VVII TT BBCC LLÀÀMM SSAAOO CCHHOO CCÁÁCC CCHHÁÁUU ĂĂNN NNOO,, CCÓÓ QQUUNN ÁÁOO MMCC QQUU TTÁÁOO BBÁÁCC HH CCHHOO EEMM BBÉÉ MMNNGG CCHHOO CCÁÁCC CCHHÁÁUU,, BBÁÁCC CCÀÀNNGG TTHHƯƯƠƠNNGG NNHH MM BBÁÁCC HH QQUUAANN TTÂÂMM ĐĐNN NN PPHHÓÓNNGG VVIIÊÊNN TTÌÌNNHH YYÊÊUU TTHHƯƯƠƠNNGG BBAAOO LLAA TT ĐĐÔÔII DDÉÉPP ĐĐNN CCHHIICC ÔÔ TTÔÔ KKHHÔÔNNGG CCÓÓ VVII CC GGÌÌ KKHHÓÓ ĐĐOO ĐĐCC NNGGƯƯ II ĂĂNN CCƠƠMM GGƯƯƠƠNNGG MMUU TTÔÔNN TTRRNNGG LLUUTT LL DDÙÙ TTÁÁ HHAAYY TTƯƯNNGG ĐĐUU PPHHII LLOO PPHHCC VV NNHHÂÂNN DDÂÂNN PPHHII QQUUAANN TTÂÂMM ĐĐNN MMII NNGGƯƯ II HHƠƠNN ĐĐ II SSNNGG CCAA DDÂÂNN QQUUAANN TTRRNNGG HHƠƠNN CCÓÓ ĂĂNN BBTT PPHHNN CCƠƠMM CCAA CCOONN KKHHÔÔNNGG?? BBÁÁTT CCHHÁÁOO CCHHIIAA BBAA BBÁÁCC MMUUNN BBIITT SS TTHHTT KKIIAA ĐĐÓÓNN VVUUAA HHAAYY ĐĐÓÓNN BBÁÁCC ĐĐII LLÀÀMM RRUU NNGG VVII NNÔÔNNGG DDÂÂNN Nhng mu chuyn v tm gương đ o đ c H Chí Minh Mng cho các cháu, Bác càng th ương nh  m  Mt ln trên ñư ng ñi thăm hp tác xã trng cây gi i  huyn Qu ng Oai (Hà Tây), Bác H ñã nh*c ñ+n m, Bác. Hôm /y khi xe ôtô ñ+n Qu ng Oai, mt ñoàn các em bé gái c5 quàng khăn ñ, em m7c áo hoa xen em m7c áo tr*ng, tay c*p sách v:a  trong trư ng ra, líu ríu như chim s5 lng. Nhìn th/y các cháu vui, Bác H cũng vui theo. Ngư i nói v@i chú Vũ Kỳ và các chú ngi cùng xe: G Này! Các chú th/y không, các cháu ñưc ăn m7c ñ,p , ñưc ñi hJc, cháu nào cũng vui vK ph/n khi, Bác m:ng cho các cháu. Ri giJng Bác bMng trm hNn xuOng. G Lúc này Bác r/t nh@ m, cQa Bác. M, Bác r/t thông minh, lRi là con gái ông ñ nho. Th+ mà m, Bác lRi không ñưc ñ+n l@p, ñ +n trư ng ñâu các chú R. Cũng như phS nT ngày xưa, t: nh m, Bác ñã p h i lo vic nhà. MJi ngư i cùng ñi không nén n5i c m xúc trư@c tình c m cQa Bác ñOi v@i m, Bác là cS Hoàng ThU Loan. Theo l i kV cQa ñng chí Vũ Kỳ BB MMÔÔNN CCHHÍÍNNHH TTRR:: TTRRƯƯNNGG ĐĐHH KKTTKKTTCCNN --CCNNTT-- Tháng chp năm 1968, các dũng sĩ thiu niên min Nam ñang hc  T Ngn thì có m#y chú ñưa xe ô tô ñn ñón v Hà N-i. Luy0n, Thu, Nt, Ph2, Mên, Hoà… chưa hi6u có chuy0n gì. V Th8 ñô hôm trư:c thì năm gi; chiu ngày hôm sau có xe ñn ñón ñi. Vào ñn sân Ph Ch tch mi bit là ñưc gp Bác H. V a bưc chân xu$ng xe, ñã nhìn th)y Bác H và Bác Tôn ngi . m/t cái gh g0 dài kê trưc c5a nhà, t)t c6 ch7y ào ti chà o Bác. Bác cháu trò chuy9n vi nhau. Sau ñó hai Bác b6 o: = Thôi, các cháu vào ăn cơm vi hai Bác! BAa cơm chBng có tht cá gì nhiCu nhưng r)t )m cúng. Các dũng sĩ thiu niên ñưc ngi ăn cùng Bác H và Bác Tôn. Nt, ngưI i nhJ quá, cái ñLu chM l)p ló c7nh bàn ñưc Bác gNp thOc ăn cho luôn. V a ăn, Bác cháu v a nói chuy9n r)t vui. Ăn xon g, hai Bác cho m0i cháu m/t bông hng, m/t qu6 táo, m/t qu6 lê và ba quyQn sách “NgưIi t$t vi9c t$t”. Sau ñó, Bác H b6o: = Các cháu l7i c6 ñây hôn hai Bác ri ra vC. Các dũng sĩ hôn hai Bác xong, Bác H l7i dn: = Các cháu vC trưIng c$ gNng hTc tUp cho giJi. T)t c6 ...
— Xem thêm —
Bình luận