Bài tập vẽ sơ đồ PERT, xác định lộ trình

Lượt xem: 17089
Số trang: 7
Mã số: 129497
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài gi i:
Tên công
vi c
Th i gian
(tháng)
Th t th c
hi n
Công vi c
sau đó
M 4 Ngay t đ u O
N 5 Ngay t đ u P,Q
O 3 Sau M R,T
P 6 Sau N R,T
Q 2 Sau N U
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
R 3 Sau O,P S
S 2 Sau R U
T 7 Sau O,P V
U 8 Sau Q,S V
V 5 Sau T,U K t thúcế
Tải xuống 5,000₫ (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-13 07:52:53
Bài tập vẽ sơ đồ PERT, xác định và tình thời gian cho mỗi lộ trình cho dự án.
xác định chỉ tiệu thời gian của mỗi cong việc , kiểm tra đường găng của dự án.... Bài tập vẽ sơ đồ PERT, xác định và tình thời gian cho mỗi lộ trình cho dự án. xác định chỉ tiệu thời gian của mỗi cong việc , kiểm tra đường găng của dự án.... Bài gi i:ả Tên công vi c ệ Th i gian ờ (tháng) Th t th cứ ự ự hi n ệ Công vi c ệ sau đó M 4 Ngay t đ u ừ ầ O N 5 Ngay t đ u ừ ầ P,Q O 3 Sau M R,T P 6 Sau N R,T Q 2 Sau N U R 3 Sau O,P S S 2 Sau R U T 7 Sau O,P V U 8 Sau Q,S V V 5 Sau T,U K t thúcế O3 T7 V5 M4 R3 P6 1 00 0 82 44 4 1111 0 7 2424 0 5 1414 0 8 29 29 0 U8 S2 N5 Q2 L trình 1: M,O,T,V = 19ộ L trình 2: N,P,T,V = 23 ộ L trình 3: N,Q,U,V = 20 ộ 55 03 6 16 016 L trình 4: N,P,R,S,U,V = 29 - đ ng găngộ ườ L trình 5: M,O,R,S,U,V = 25 ộ Đ ng găng: Là đ ng có th i gian dài nh t ườ ườ ờ ấ Đi qua các đ nh có th i gian d tr = 0 ỉ ờ ự ữ Đi qua đi m t i h n ể ớ ạ T ng th i gian hoàn thành d án là 29 tháng. ổ ờ ự LÝ THUY T: Ế Câu 1:
— Xem thêm —
Bình luận