Bài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh

Lượt xem: 11886
Số trang: 10
Mã số: 129435
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
TR NG Đ I H C S PH M THÀNH PH H CHÍ MINHƯỜ Ư
KHOA GIÁO D C CHÍNH TR
MÔN T T NG H CHÍ MINHƯ ƯỞ
L P 3B – K35
I C M NH N SAU CHUY N ĐI THĂM
B O TÀNG H CHÍ MINH
Sinh viên th c hi n: Tr n Th Thanh Th o
(91)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Thành ph H C Minh ngày 05 tháng 11 năm 2011
T bao lâu r i tôi cũng không nh n a, qua l i k c a th y cô,
cha m , nh ng câu chuy n, nh ng bài h c l ch s tôi đã in sâu
trong lòng mình hình nh c a m t ông c c pha s ng, v i ươ
chòm râu hi n và b áo s n vai, đôi dép cao su mòn gót đi h t ế
qu c gia này đ n đ t n c khác đ tìm ra con đ ng đ c l p t ế ướ ườ
do cho đ t n c và hy sinh c cu c đ i mình cho lý t ng cao ứơ ưở
đ p y. H Chí Minh, có gì đ p h n th n a? Không có m t ơ ế
ngôn t o, không có m t hình nh nào có th di n t h t đ c ế ượ
nh ng công n to l n mà Ng i đã mang l i cho dân t c Vi t ơ ư
Nam. Đ r i khi chúng tôi l nn, Ng i đã mãi mãi đi xa, đ ườ
l i cho chúng tôi ni m ti c th ng vì ch a m t l n đ c trông ế ươ ư ượ
th y Bác, ch a m t l n đ c nghe ti ng nói c a Ng i. ư ượ ế ườ
Đ t ng nh Bác và cũng đ cho nh ng th h m i l n có d p ưở ế
hi u bi t thêm v v lãnh t vĩ đ i c a dân t c mà nhà n c ta ế ư
đã xây d ng nhi u đ n th Bác và nhi u b o tàng H Chí Minh
trên nhi u t nh, thành ph trong c n c đ m i ng i có đi u ướ ườ
ki n vi ng thăm. Và l p chúng tôi đã đ n thăm b o tàng to l c ế ế
t i s 1 đ ng Nguy n T t Thành p12 qu n 4 thành ph H Chí ườ
Minh. Ph i thú th t đây là m t chuy n đi đ l i trong tôi nhi u ế
c m xúc khó t , và càng in đ m h n bóng dáng v cha già c a ơ
dân t c trong trái tim tôi.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chúng tôi đ n thăm b o tàng h chí minh vào m t bu i sáng cu iế
tháng 10, m t tr i d ng nh đ h n và chi u nh ng ánh n ng ườ ư ơ ế
cũng gay g t h n báo hi u cho m t ngày nóng b c và b n r n ơ
m t m i n u không có s phân b công vi c m t cách h p lý. ế
Chúng tôi đ n b o tàng kho ng 8h30 phút, b o tàng n m hi nế
hoà bên c nh con sông Sài Gòn, gió t sông th i vào th t là mát
m d ch u, xua tan đi bao n i m t m i t o chocon ng i ta m t ư
c m giác m n man. B o tàng còn đ c g i v i cái tên khác đó là ơ ượ
B n Nhà R ng, vì trên mái nhà đ c g n hai con r ng và n i đâyế ượ ơ
cũng chính là n i mà ngày 05/06/1911 ng i con u tú c a dânơ ườ ư
t c đã ra đi tìm đ ng c u n c, m ra m t trang l ch s m i ư ướ
c a dân t c Vi t Nam.
Sau khi đã t p h p các b n và mua vé vào c ng thì chúng tôi t n
ra thành t ng nhóm l đ tham quan toàn b b o tàng. Trong b o
tàng tr ng bày r t nhi u tranh, nh gi ng nh nh ng th c phimư ư ướ
quay ch m tái hi n l i cu c đ i và s nghi p c a Bác. T lúc
Tải xuống 5,000₫ (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-09 12:26:49
Từ bao lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa, qua lời kể của thầy cô, cha mẹ, những câu chuyện , những bài học lịch sử tôi đã in sâu trong lòng mình hình ảnh của một cụ tóc pha sương... Từ bao lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa, qua lời kể của thầy cô, cha mẹ, những câu chuyện , những bài học lịch sử tôi đã in sâu trong lòng mình hình ảnh của một cụ tóc pha sương... TR NG Đ I H C S PH M THÀNH PH H CHÍ MINHƯỜ Ạ Ọ Ư Ạ Ố Ồ KHOA GIÁO D C CHÍNH TR Ụ Ị MÔN T T NG H CHÍ MINH Ư ƯỞ Ồ L P 3B – K35 Ớ BÀI C M NH N SAU CHUY N ĐI THĂM Ả Ậ Ế B O TÀNG H CHÍ MINH Ả Ồ Sinh viên th c hi n: Tr n Th Thanh Th o ự ệ ầ ị ả (91) Thành ph H Chí Minh ngày 05 tháng 11 năm 2011ố ồ T bao lâu r i tôi cũng không nh n a, qua l i k c a th y cô, ừ ồ ớ ữ ờ ể ủ ầ cha m , nh ng câu chuy n, nh ng bài h c l ch s tôi đã in sâu ẹ ữ ệ ữ ọ ị ử trong lòng mình hình nh c a m t ông c tóc pha s ng, v i ả ủ ộ ụ ươ ớ chòm râu hi n và b áo s n vai, đôi dép cao su mòn gót đi h t ề ộ ờ ế qu c gia này đ n đ t n c khác đ tìm ra con đ ng đ c l p t ố ế ấ ướ ể ườ ộ ậ ự do cho đ t n c và hy sinh c cu c đ i mình cho lý t ng cao ấ ứơ ả ộ ờ ưở đ p y. H Chí Minh, có gì đ p h n th n a? Không có m t ẹ ấ ồ ẹ ơ ế ữ ộ ngôn t nào, không có m t hình nh nào có th di n t h t đ c ừ ộ ả ể ễ ả ế ượ nh ng công n to l n mà Ng i đã mang l i cho dân t c Vi t ữ ơ ớ ườ ạ ộ ệ Nam. Đ r i khi chúng tôi l n lên, Ng i đã mãi mãi đi xa, đ ể ồ ớ ườ ể l i cho chúng tôi ni m ti c th ng vì ch a m t l n đ c trông ạ ề ế ươ ư ộ ầ ượ th y Bác, ch a m t l n đ c nghe ti ng nói c a Ng i. ấ ư ộ ầ ượ ế ủ ườ Đ t ng nh Bác và cũng đ cho nh ng th h m i l n có d p ể ưở ớ ể ữ ế ệ ớ ớ ị hi u bi t thêm v v lãnh t vĩ đ i c a dân t c mà nhà n c ta ể ế ề ị ụ ạ ủ ộ ướ đã xây d ng nhi u đ n th Bác và nhi u b o tàng H Chí Minh ự ề ề ờ ề ả ồ trên nhi u t nh, thành ph trong c n c đ m i ng i có đi u ề ỉ ố ả ướ ể ọ ườ ề ki n vi ng thăm. Và l p chúng tôi đã đ n thăm b o tàng to l c ệ ế ớ ế ả ạ ạ t i s 1 đ ng Nguy n T t Thành p12 qu n 4 thành ph H Chí ạ ố ườ ễ ấ ậ ố ồ Minh. Ph i thú th t đây là m t chuy n đi đ l i trong tôi nhi u ả ậ ộ ế ể ạ ề c m xúc khó t , và càng in đ m h n bóng dáng v cha già c a ả ả ậ ơ ị ủ dân t c trong trái tim tôi. ộ Chúng tôi đ n thăm b o tàng h chí minh vào m t bu i sáng cu iế ả ồ ộ ổ ố tháng 10, m t tr i d ng nh đ h n và chi u nh ng ánh n ng ặ ờ ườ ư ỏ ơ ế ữ ắ cũng gay g t h n báo hi u cho m t ngày nóng b c và b n r n ắ ơ ệ ộ ứ ậ ộ m t m i n u không có s phân b công vi c m t cách h p lý. ệ ỏ ế ự ố ệ ộ ợ Chúng tôi đ n b o tàng kho ng 8h30 phút, b o tàng n m hi n ế ả ả ả ằ ề hoà bên c nh con sông Sài Gòn, gió t sông th i vào th t là mát ạ ừ ổ ậ m d ch u, xua tan đi bao n i m t m i t o chocon ng i ta m t ẻ ễ ị ổ ệ ỏ ạ ườ ộ c m giác m n man. B o tàng còn đ ...
— Xem thêm —
Bình luận