Bài cảm nhận sau chuyến đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh

Số trang: 10
Mã số: 129435
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-09 12:26:49
Từ bao lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa, qua lời kể của thầy cô, cha mẹ, những câu chuyện , những bài học lịch sử tôi đã in sâu trong lòng mình hình ảnh của một cụ tóc pha sương... TR NG Đ I H C S PH M THÀNH PH H CHÍ MINHƯỜ Ạ Ọ Ư Ạ Ố Ồ KHOA GIÁO D C CHÍNH TR Ụ Ị MÔN T T NG H CHÍ MINH Ư ƯỞ Ồ L P 3B – K35 Ớ BÀI C M NH N SAU CHUY N ĐI THĂM Ả Ậ Ế B O TÀNG H CHÍ MINH Ả Ồ Sinh viên th c hi n: Tr n Th Thanh Th o ự ệ ầ ị ả (91) Thành ph H Chí Minh ngày 05 tháng 11 năm 2011ố ồ T bao lâu r i tôi cũng không nh n a, qua l i k c a th y cô, ừ ồ ớ ữ ờ ể ủ ầ cha m , nh ng câu chuy n, nh ng bài h c l ch s tôi đã in sâu ẹ ữ ệ ữ ọ ị ử trong lòng mình hình nh c a m t ông c tóc pha s ng, v i ả ủ ộ ụ ươ ớ chòm râu hi n và b áo s n vai, đôi dép cao su mòn gót đi h t ề ộ ờ ế qu c gia này đ n đ t n c khác đ tìm ra con đ ng đ c l p t ố ế ấ ướ ể ườ ộ ậ ự do cho đ t n c và hy sinh c cu c đ i mình cho lý t ng cao ấ ứơ ả ộ ờ ưở đ p y. H Chí Minh, có gì đ p h n th n a? Không có m t ẹ ấ ồ ẹ ơ ế ữ ộ ngôn t nào, không có m t hình nh nào có th di n t h t đ c ừ ộ ả ể ễ ả ế ượ nh ng công n to l n mà Ng i đã mang l i cho dân t c Vi t ữ ơ ớ ườ ạ ộ ệ Nam. Đ r i khi chúng tôi l n lên, Ng i đã mãi mãi đi xa, đ ể ồ ớ ườ ể l i cho chúng tôi ni m ti c th ng vì ch a m t l n đ c trông ạ ề ế ươ ư ộ ầ ượ th y Bác, ch a m t l n đ c nghe ti ng nói c a Ng i. ấ ư ộ ầ ượ ế ủ ườ Đ t ng nh Bác và cũng đ cho nh ng th h m i l n có d p ể ưở ớ ể ữ ế ệ ớ ớ ị hi u bi t thêm v v lãnh t vĩ đ i c a dân t c mà nhà n c ta ể ế ề ị ụ ạ ủ ộ ướ đã xây d ng nhi u đ n th Bác và nhi u b o tàng H Chí Minh ự ề ề ờ ề ả ồ trên nhi u t nh, thành ph trong c n c đ m i ng i có đi u ề ỉ ố ả ướ ể ọ ườ ề ki n vi ng thăm. Và l p chúng tôi đã đ n thăm b o tàng to l c ệ ế ớ ế ả ạ ạ t i s 1 đ ng Nguy n T t Thành p12 qu n 4 thành ph H Chí ạ ố ườ ễ ấ ậ ố ồ Minh. Ph i thú th t đây là m t chuy n đi đ l i trong tôi nhi u ả ậ ộ ế ể ạ ề c m xúc khó t , và càng in đ m h n bóng dáng v cha già c a ả ả ậ ơ ị ủ dân t c trong trái tim tôi. ộ Chúng tôi đ n thăm b o tàng h chí minh vào m t bu i sáng cu iế ả ồ ộ ổ ố tháng 10, m t tr i d ng nh đ h n và chi u nh ng ánh n ng ặ ờ ườ ư ỏ ơ ế ữ ắ cũng gay g t h n báo hi u cho m t ngày nóng b c và b n r n ắ ơ ệ ộ ứ ậ ộ m t m i n u không có s phân b công vi c m t cách h p lý. ệ ỏ ế ự ố ệ ộ ợ Chúng tôi đ n b o tàng kho ng 8h30 phút, b o tàng n m hi n ế ả ả ả ằ ề hoà bên c nh con sông Sài Gòn, gió t sông th i vào th t là mát ạ ừ ổ ậ m d ch u, xua tan đi bao n i m t m i t o chocon ng i ta m t ẻ ễ ị ổ ệ ỏ ạ ườ ộ c m giác m n man. B o tàng còn đ ...
— Xem thêm —
Bình luận