Đề tài-Chiết tách geraniol từ tinh dầu sả

Số trang: 19
Mã số: 128941
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 19
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-05 04:47:32
Nghiên cứu thành công quy trình chiết tách geraniol có trong tinh dầu xả hoa hồng , và đac nghiên cứu sử dụng .............
— Xem thêm —
Bình luận