Giáo án điện tử môn tự nhiên xã hội lớp 3

Số trang: 66
Mã số: 128476
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 66
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-02 16:21:46
I.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết: - Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi. - Thực hiện những hành vi đúng giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh. II.Đồ dùng dạy học: - Các hình trang 70, 71 SGK. ------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------ớ ự ộ ọ =========================================================================================== Tu n 19 : T nhiªn vµ x· hi : ầ V SINH MÔI TR NG Ệ ƯỜ (ti p theo)ế I.M C TIÊU: Ụ Sau bài h c, HS bi t:ọ ế - Nêu tác h i c a vi c ng i và gia súc phóng u b a bãi. ạ ủ ệ ườ ế ừ - Th c hi n nh ng hành vi đúng gi cho nhà tiêu h p v sinh. ự ệ ữ ữ ợ ệ II.Đ DÙNG D Y H C: Ồ Ạ Ọ - Các hình trang 70, 71 SGK. III.HO T Đ NG D Y H C CH Y U Ạ Ộ Ạ Ọ Ủ Ế =========================================================================================== Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Nguyên - H i Phòng ườ ể ọ ề ủ ả ------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------ớ ự ộ ọ =========================================================================================== =========================================================================================== Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Nguyên - H i Phòng ườ ể ọ ề ủ ảHO T Đ NG C A GIÁO VIÊN Ạ Ộ Ủ HO T Đ NG C AẠ Ộ Ủ H C SINH Ọ * Ho t đ ng 1 : Quan sát tranh (15 phút) ạ ộ M c tiêu: ụ Nêu tác h i c a vi c ng i và gia súc phóng uạ ủ ệ ườ ế b a bãi đ i v i môi tr ng và s c kh e con ng i. ừ ố ớ ườ ứ ỏ ườ Cách ti n hành: ế B c 1: ướ Quan sát cá nhân B c 2: ướ GV yêu c u các em nói nh ng gì quan sát th y trongầ ữ ấ hình. B c 3: ướ Th o lu n nhómả ậ - Nêu tác h i c a vi c ng i và gia súc phóng u b a bãi. ạ ủ ệ ườ ế ừ Hãy cho m t s d n ch ng c th em đã ộ ố ẫ ứ ụ ể quan sát th y đ aấ ở ị ph ng (đ ng làng, ngõ xóm, b n xe, b n tàu,…) ươ ườ ế ế - C n ph i làm gì đ tránh nh ng hi n t ng trên? ầ ả ể ữ ệ ượ - Các nhóm trình bày, GV nh n xét và k t lu n. ậ ế ậ K t lu n: ế ậ Phân và n c ti u là ch t c n bã c a quá trìnhướ ể ấ ặ ủ tiêu hoá và bài ti t. Chúng có mùi hôi th i và ch a nhi u ế ố ứ ề m m b nh. Vì v y chúng ta ph i đi đ i, ti u ti n đúng n i ầ ệ ậ ả ạ ể ệ ơ quy đ nh; không đ v t nuôi (chó, mèo, l n, gà,…) phóng u ị ể ậ ợ ế b a bãi. ừ * Ho t đ ng 2 : ạ ộ Th o lu n nhómả ậ (15 phút) M c tiêu: ụ Bi t đ c các lo i nhà tiêu và cách s d ng h pế ượ ạ ử ụ ợ v sinh. ệ Cách ti n hành : ế B c 1: ướ GV chia nhóm HS và yêu c u các em quan sát hình 3,ầ 4 trang 71 SGK và tr l i theo g i ý : Ch và nói tên t ng lo i ả ờ ợ ỉ ừ ạ nhà tiêu trrong hình. B c 2 : ướ Th o lu nả ậ Các nhóm th o lu n theo các câu h i sau : ả ậ ỏ - ...
— Xem thêm —
Bình luận