LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Lượt xem: 1048
Số trang: 6
Mã số: 126105
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
§ 7 . LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN
NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
a + a + a + a = a . 4
còn a . a . a . a = ?
I.- Mc tiêu :
- Học sinh nm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt được số và s, nắm được công thức nhân hai
lũy thừa cùngsố .
- Hc sinh biết viết gọn một tích nhiu thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa , biết tính giá trị của
các lũy thừa , biết nhân hai lũy thừa cùng cơ số .
- Học sinh thấy được lợi ích của cách viết gọn bằng lũy thừa .
1./ Kiến thức cơ bản : Định nghĩa lũy thừa , nhân hai lũy thừa cùngsố
2./ Knăng bản : n luyện kỹ năng viết gọn tích các thừa số bằng nhau , tính giá trmột lũy thừa ,
nhân hai lũy thừa cùngsố .
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3./ Thái độ : Tính cn thận khi tính giá trị một lũy thừa ,tính chính xác khi làm bài không nhầm lẫn giữa
lũy thừa và tính nhân
II.- Phương tiện dạy học :
Sách giáo khoa , bảng phụ
III.- Hoạt động trên lớp :
1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp .
2./ Kiểm tra bài c :
3./ Bài mới :
Hoạt động Giáo viên Học sinh Bài ghi
- Đặt vấn đề :
Trong phép cng nhiu số hạng
I.- Lũy thừa với số mũ tự nhiên :
Người ta viết gọn 3 . 3 . 3 . 3 = 3
4
; a
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
bằng nhau ta có thể viết gọn thành
phép nhân
Ví d : 3 + 3 + 3 + 3 = 3 . 4
Vậy khi nhân nhiu thừa số bằng
nhau chẳng hạn như 3 . 3 . 3 . 3 ta
có thviết gọn?
3 + 3 + 3 + 3 =
3 . 4
. a . a = a
3
Ta gọi 3
4
; a
3
một lũy thừa
* Lũy thừa bậc n của a là tích của n
thừa số bằng nhau ,mỗi thừa số bằng
a :
a
n
=
soá thöøa n
a . ... . a . a (a 0)
- Giới thiệu lũy thừa ,cơ số , số
mũ
Cơ s a
n S
ố mũ
- Củng cố : học sinh làm
?1
a : gọi là cơ số ; n gọi là s
Chú ý :
+ a
2
còn được gọi là a bình
phương (hay bình phương của a)
Tải xuống 5,000₫ (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-16 01:50:51
§ 7 . LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ a+a+a+a=a.4 còn a . a . a . a = ? I.- Mục tiêu : - Học sinh nắm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt được cơ số và số mũ , nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh biết viết gọn một... § 7 . LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ a+a+a+a=a.4 còn a . a . a . a = ? I.- Mục tiêu : - Học sinh nắm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt được cơ số và số mũ , nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh biết viết gọn một... § 7 . LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ a + a + a + a = a . 4 còn a . a . a . a = ? I.- Mục tiêu : - Học sinh nắm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt được cơ số và số mũ , nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh biết viết gọn một tích có nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa , biết tính giá trị của các lũy thừa , biết nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh thấy được lợi ích của cách viết gọn bằng lũy thừa . 1./ Kiến thức cơ bản : Định nghĩa lũy thừa , nhân hai lũy thừa cùng cơ số 2./ Kỹ năng cơ bản : Rèn luyện kỹ năng viết gọn tích các thừa số bằng nhau , tính giá trị một lũy thừa , nhân hai lũy thừa cùng cơ số . 3./ Thái độ : Tính cẩn thận khi tính giá trị một lũy thừa ,tính chính xác khi làm bài không nhầm lẫn giữa lũy thừa và tính nhân II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , bảng phụ III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp . 2./ Kiểm tra bài củ : 3./ Bài mới : Hoạt động Giáo viên Học sinh Bài ghi - Đặt vấn đề : Trong phép cộng nhiều số hạng I.- Lũy thừa với số mũ tự nhiên : Người ta viết gọn 3 . 3 . 3 . 3 = 34 ; a bằng nhau ta có thể viết gọn thành phép nhân Ví dụ : 3 + 3 + 3 + 3 = 3 . 4 Vậy khi nhân nhiều thừa số bằng nhau chẳng hạn như 3 . 3 . 3 . 3 ta có thể viết gọn? 3 + 3 + 3 + 3 = 3 . 4 . a . a = a3 Ta gọi 34 ; a3 là một lũy thừa * Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau ,mỗi thừa số bằng a : an = soá thöøa n a . ... . a . a (a  0) - Giới thiệu lũy thừa ,cơ số , số mũ Cơ số an Số mũ - Củng cố : học sinh làm ?1 a : gọi là cơ số ; n gọi là số mũ  Chú ý : + a2 còn được gọi là a bình phương (hay bình phương của a) Lũy thừa - Giới thiệu cách đọc - GV nhấn mạnh : Trong một lũy thừa với số mũ tự nhiên ( 0) Cơ số cho biết giá trị của mỗi thừa số bằng nhau . Số mũ cho biết số lượng các thừa số bằng nhau . - Củng cố : Tính nhẩm 92 ; 112 ; 33 ; 43 Lũy thừa Cơ số Số mũ Giá trị 72 23 34 7 2 3 2 3 4 49 8 81 - Củng cố : Làm bài tập 56 Tính 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 32 ; 33 ; 34… Giới thiệu bảng - Củng cố : Làm ?2 + a3 còn được gọi là a lập phương (hay lập phương của a) Quy ước : a1 = a II.- Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Ví dụ : 23 . 22 = (2 . 2 . 2) . (2 . 2) = 25 a4 . a3 = a . a . a . a . ...
— Xem thêm —
Bình luận