Bài giảng Phôi thai học đại cương

Số trang: 61
Mã số: 125635
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 61
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-13 03:07:26
Thời ký tiền phôi Thời kỳ phôi THời kỳ thai vansy_than@yahoo.com.vn 1 O + PHI Hp t (Zygot) Thai hc Ra i vansy_than@yahoo.com.vn 2 PTH nghiên c u s phát sinh & phát tri n bình th ng & b t th ng c a cá ứ ự ể ườ ấ ườ ủ th sinh v t. ể ậ  Chia 2 th i kỳ: Phôi và thai. ờ Ngày nay, chia 3 th i kỳ: ờ - TH I KỲ TI N PHÔI: Ờ Ề T th tinh ừ ụ đĩa phôi l ng bì - tu n 1 +2.ưỡ ầ - TH I KỲ PHÔI: T Ờ u n 3 ầ tu n 8ầ . - TH I KỲ THAI: T Ờ u n 9 ầ ra đ iờ .  N i dung nghiên c u: ộ ứ • PT hình thái h c ọ • PT sinh lý h c ọ • PTH phân t ử • PTH nguyên nhân • PT bnh hc  Vai trò c a PTH: ủ - V i sinh h c. ớ ọ - V i y h c ớ ọ    vansy_than@yahoo.com.vnvansy_than@yahoo.com.vn 33Phi thai hcPhi thai hc   ®¹i c¬ng­ (General Embryology)    vansy_than@yahoo.com.vnvansy_than@yahoo.com.vn 44Mc tiu: 1. Trnh by c qu trnh th tinh v kt qu th tinh. 2. Trnh by c qu trnh phn chia trng th tinh n giai on to phi du. 3. Trnh by c s hnh thnh v pht trin ca phi nang. 4. Trnh by c s hnh thnh v pht trin ca phi v. 5. Nu c ngun gc cc m v c quan. 6. M t c s hnh thnh v pht trin ca cc b phn ph ca phi thai. 7. Phn bit c cc trng hp a thai cng trng v khc trng.    vansy_than@yahoo.com.vnvansy_than@yahoo.com.vn 55S pht trin ca c th loi ngi trong tun th nht: T th tinh n giai on phi nang S th tinh  Th tinh l 1 qu trnh trong c s phi hp gia non chn vi tinh trng to ra hp t (trng th tinh).  S th tinh c tnh c hiu.  Ni th tinh: thng 1/3 ngoi vi trng.  1 s ng vt: nhiu tinh trng chui vo non a th tinh. ngi & ng vt c v: ch c 1 tinh trng chui vo non n th tinh.  Trng hp nhiu non c phng thch & c th tinh bi nhiu tinh trng Bi th tinh.    vansy_than@yahoo.com.vnvansy_than@yahoo.com.vn 661. Non v tinh trng trc khi th tinh 1.1. Non trc khi th tinh - Khi thot nang, non c bc bi mng trong sut & lp tb nang. - Non k gia ln phn chia th 2 & tip tc phn chia. Cc cu 1 cng ang phn chia. - Non c loa vi trng hng ly, di chuyn v pha t cung nh: + S cun theo dng nc mng bng.   + S chuyn ng ca cc lng t bo biu m vi trng. + S co bp ca tng c vi trng.    vansy_than@yahoo.com.vnvansy_than@yahoo.com.vn 77- Khi mi phng thch vo m o, tinh trng cha c kh nng th tinh. V sau, tinh trng c nhng bin i cu to v chc nng u gip cho tinh trng c kh nng th tinh (qu trnh nng lc ho tinh trng ). - Tinh trng di chuyn trong ng sinh dc n: + T di chuyn. + S co bp ca tng c ng sinh dc n. 1.2. Tinh trng trc khi th tinh vansy_than@yahoo.com.vn 82.1. Tinh trng vt qua lp t bo nang - Tinh trng tit hyaluronidase ph hu acid hyaluronic (gn cc t bo nang) phn tn cc tb nang Tinh trng tin vo mng trong sut. - Trong tinh dch cha P c tnh cht nh hyaluronidase. 2. Qu trnh th tinh A B CD    vansy_than@yahoo.com.vnvansy_than@yahoo.com.vn 992.2. Tinh trng vt qua mng trong sut 2.2.1. S kt dnh tinh trng vi non Gi thuyt v phn ng gia Fertilysin & khng Fertilisin: - Trn mt trng c Fertilisin (c hiu cho loi). Mng tinh trng c cht khng Fertilisin. Lin kt gia Fertilisin & khng Fertilisin tinh trng ng ng kt trn mt non. - Phn ng gia Fertilysin & khng Fertilysin = phn ng gia khng nguyn & khng th, c tnh c hiu cho loi Non c th tinh bi tinh trng cng loi . vansy_than@yahoo.com.vn 10 Nghin cu hin i : - Trn mt non c nhng receptor tinh trng. Trn mt tinh trng c nhng protein gn vo non. S kt dnh tinh trng & non c tnh c hiu cho loi. - Sau khi gn vo mng trong sut, tinh trng chu phn ng cc u, non chu ...
— Xem thêm —
Từ khóa: phôi thaiY học
Bình luận