Kiểm tra công nghệ 8

Số trang: 2
Mã số: 125236
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-10 16:44:39
Đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 8, học kì 2 Ki m t r a Hc k I I - Cng ngh 8 (45) I/ T rc nghim (3 im): Cu 1 : (2,0 im) : Hy in tn ca cc k hiu in vo ct B t rong bng sau: ST T A B ST T A B 1 6 2 7 3 8 O 4 9 5 10 A Cu 2 : (1,0 im): in t hay cm t thch hp vo ch t rng (...) t rong cu sau hon chnh nguyn l lm vic ca cng tc in: - Kh i ng cng tc, cc ng...... cc tnh lm kn mch. Khi ct cng tc, cc ng tch khi cc tnh lm....... mch in. - Cng tc th ng c lp t rn dy pha,..... vi ti,..... cu ch. I I / T lu n (7 im): Cu 3 : (3,0 im): Mng in t rong nh c nhng c im g v gm nhng phn t no? Cu 4 : (4,0 im): A O 1- Em hy dng bt ch, th c v s lp t ca mch in gm: 2 cu ch, 1 in, 2 cng tc hai cc iu khin c lp 2 n mc song song vo bi kim t ra. 2- Cho s lp t ca mch in nh hnh v, em hy dng cc dng c hc tp v vo bi kim t ra ca mnh s nguyn l ca mch in t rn.
— Xem thêm —
Bình luận