Phân tích tình huống truyện Vợ nhặt của Kim Lân

Lượt xem: 34218
Số trang: 6
Mã số: 125034
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài làm
Nn đói năm 1945 đã làm xúc động biết bao văn ngh sĩ. T Hu có bài
Đói! Đói!, Nguyên Hng có Địa ngc, Nguyn Đình Thi có V bm,
Hoài có Mười năm… Kim Lân đóng góp vào đề tài trên mt truyn ngn
xut sc – V nht. V nht đã tái hin được cuc sng ngt ngt bc bi,
không khí m đạm chết chóc ca nn đói khng khiếp nht trong lch s
đồng thi cũng cho người đọc cm nhn được s quý giá ca tình người và
nim tin ca con người trong tình cnh bi đát. Mt trong nhng yếu t làm
nên sc cun hút ca V nht chính là ch nhà văn đã sáng to mt tình
hung truyn độc đáo, hp dn. Tình hung truyn đã làm ni bt giá tr
hin thc và giá tr nhân đạo ca tác phm.
V nht din ra trên bi cnh ca nn đói năm 1945. Cái ha chết đói
năm y là mt cái ha khng khiếp, không ch đói xóm, đói làng mà đói na
đất nước t Trung B đến Bc B, t thu đông năm 1944 đến xuân hè năm.
Hu qu là hơn hai triu rưỡi đồng bào ta chết đói. Cái nghèo, cái đói đã
tng được văn hc đề cp đến. Nhưng cái nghèo, cái đói trong nhng tác
phm ca Ngô Tt T, Nam Cao làm ta thương cm rơi nước mt, còn cái
đói trong tác phm ca Kim Lân đã hin hình cái chết. Cái chiết khiến ta
kinh khiếp rng ri. Cuc sng đã b đẩy đến thế cùng. Ngay t đầu truyn
đã hin lên màu sc tang thương ca t khí. Cái chết hin thành hình “nhng
xác người nm còng queo, sáng nào đi ch cũng thy vài ba cái thây”. Cái
chết hin ra trong màu xanh xám ca nhng người đang sng. Cái chết hin
ra trong “mùi gây ca xác người, mùi khét ca nhng đống rm nhng
nhà có người chết”. Cái chết hin ra trong âm thanh thê thiết ca tiếng qu
trên nhng cây go, tiếng h khóc t tê như “vng lên t cõi âm”. Cuc sng
b bao vây trong không khí ca s chết chóc. K sng thì rũ, hc hác, bng
beo, gy xp, xám xt. Đến Tràng, mt người to béo, lưng rng như lưng
gu cũng bước tng bước mt đầu chúi v đằng trước như b cái đói đè hn
xung. Cái chết lan tràn mi nơi, cái sng ch còn thoi thóp, leo lét.
Gia khung cnh đó, Tràng, mt người nông dân xóm ng cư va xu
va thô li nghèo đói, không ai thèm để ý vy mà bng dưng li “nht”
được v. Đây là mt tình hung truyn đặc sc, hp dn. T tình hung này,
truyn ni bt ý nghĩa hin thc và ý nghĩa nhân bn cao đẹp.
Tràng là mt nhân vt có ngoi hình xu. Trên “gương mt thô kch” là
“hai con mt nh tí”, “quai hàm bnh ra”. Đã thế, hình như Tràng còn d
người bi “hn có tt va đi va nói nhm”, đôi khi “nga c lên cười hnh
hch”. Tt c nhng đường nét y cùng vi dáng đi lm lũi mi khi tr v
xóm ng cư đã th hin rõ thân phn nghèo hèn ca Tràng. Li ăn tiếng nói
ca Tràng cũng cc cn, thô kch như chính ngoi hình ca anh ta, khi thì
“rích b cu", khi thì “làm đếch gì có v”, li còn chi c nhng con chó “m
b chúng mày”. Gia cnh ca Tràng cũng rt ái ngi: b mt, m già, nhà
nghèo phi đi kéo xe bò thuê kiếm ăn. Nguy cơế vđã rõ. Đã vy li gp
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
năm đói khng khiếp, cái chết luôn luôn đeo bám. Trong lúc không mt ai
(k c Tràng) nghĩ đến chuyn v con ca anh ta thì đột nhiên Tràng có v.
Mt bui chiu nhp nhong, có người đàn bà theo Tràng v làm v. H li
thi đi vào xóm ng cư trong khung cnh tràn ngp t khí, bóng đen ca cái
chết đói bao ph mi ngõ ngách. Trong hoàn cnh đó, Tràng “nht” được v
là nht thêm mt ming ăn cũng đồng thi là nht thêm tai ha cho mình,
đẩy mình đến gn hơn vi cái chết. Vì vy, vic Tràng có v là mt nghch
cnh éo le, vui bun ln ln, cười ra nước mt. Dân xóm ng cư ngc nhiên,
h tò mò bàn tán: “Ai đấy nh?”. H mng cho Tràng, mun chia s vi
Tràng nhưng nguy cơ chết đói có th p xung ngay nên h li lo cho anh:
“biết có nuôi ni nhau sóng qua được cái thì này không?”. Mi người lo cho
Tràng là lo cho cái sng bi lúc này cái sng đang phi đối mt vi cái chết.
Cái sng – cái chết đang giành git nhau xung quanh cái ăn. Mi người
cùng nín lng.
Bà c T, m Tràng li càng ngc nhiên hơn khi trông thy người đàn bà
đứng ngay đầu giường con mình li chào mình bng u. Bà lão chng hiu gì,
mãi đến khi Tràng nhc: “Nhà tôi đấy u . Nó mi v làm bn vi tôi đấy u
”, bà lão mi “cúi đầu nín lng” vi ni lo riêng mà rt chung: “Biết chúng
nó có nuôi ni nhau sng qua được cơn đói khát này không?”.
Bn thân Tràng cũng bt ng vi chính hnh phúc ca mình: “Nhìn th
ngi ngay gia nhà đến bây gi hn vn còn ng ng”. Thm chí sáng hôm
sau Tràng vn chưa hết bàng hoàng.
Tình hung truyn mà Kim Lân xây dng va bt ng li va hp lí. Nếu
không phi gia năm đói khng khiếp y thì ai chu ly Tràng. V li, Tràng
ly v có cheo cưới gì đâu. Tràng “nht” được v còn người v thì “theo
không” Tràng. Nhưng nghch cnh li chính là đó. Người như Tràng nuôi
thân chng xong, nguy cơ chết đói đang rình rp mà Tràng còn dám ly v.
Vic ly v ca Tràng cũng là nghch cnh ca tình hung. Người Vit
Nam bao đời nay coi vic ly v là mt trong ba vic ln ca đời người. Bi
vy ly v phi được tiến hành mt cách thn trng, t chc mt cách long
trng. đây thì ngược li, Tràng ly v mà như nht được mt đồ vt b ai
đó đánh rơi hay vt đi. Nht v là cái khn cùng ca cuc sng. Cái đói
quay qut dn đui đến mc người đàn bà ch động gi ý đòi ăn: “ăn gì thì
ăn, ch ăn giu”. Chđói quá mà người đàn bà ti nghip này ăn luôn và
ăn lin mt chp bn bát bánh đúc”. Ch cn vài li na đùa na tht:
“Này, nói đùa ch có v vi t thì ra khuân hàng cùng v” th đã chp nhn
theo không Tràng. Giá tr con người b ph nhn khi ch vì cùng đường đói
khát mà phi tr nên trơ trn, liu lĩnh, bt chp c e thn. Cái đói đã bóp
méo c nhân cách con người. Tht đau đớn khi ch vi bn bát bánh đúc đã
se duyên được hnh phúc. Đám cưới cũng tht là c mt s ma mai. Con
đường “đón dâu” ch có hai người vi mt gia sn tòng teng côi cút trong
bui chiu chng vng. V nhà, cnh hoang toàng vi “mt bát cháo loãng
Tải xuống 5,000₫ (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-07 14:59:19
Nạn đói năm 1945 đã làm xúc động biết bao văn nghệ sĩ. Tố Hữu có bài Đói!  Đói!,  Nguyên  Hồng  có  Địa  ngục,  Nguyễn  Đình  Thi  có  Vợ  bờm,  Tô Hoài có Mười năm… Kim Lân đóng góp vào đề tài trên một truyện ngắn xuất sắc – Vợ nhặt. Vợ nhặt đã tái hiện được cuộc sống ngột ngạt bức bối, không  khí  ảm  đạm chết  chóc  của  nạn  đói  khủng  khiếp  nhất  trong  lịch  sử đồng thời cũng cho người đọc cảm nhận được sự quý giá của tình người và niềm tin của con người trong tình cảnh bi đát. Một trong những yếu tố làm nên sức cuốn hút của Vợ nhặt chính là ở chỗ nhà văn đã sáng tạo một tình huống  truyện  độc  đáo,  hấp  dẫn.  Tình  huống  truyện  đã  làm  nổi  bật  giá  trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm. Nạn đói năm 1945 đã làm xúc động biết bao văn nghệ sĩ. Tố Hữu có bài Đói!  Đói!,  Nguyên  Hồng  có  Địa  ngục,  Nguyễn  Đình  Thi  có  Vợ  bờm,  Tô Hoài có Mười năm… Kim Lân đóng góp vào đề tài trên một truyện ngắn xuất sắc – Vợ nhặt. Vợ nhặt đã tái hiện được cuộc sống ngột ngạt bức bối, không  khí  ảm  đạm chết  chóc  của  nạn  đói  khủng  khiếp  nhất  trong  lịch  sử đồng thời cũng cho người đọc cảm nhận được sự quý giá của tình người và niềm tin của con người trong tình cảnh bi đát. Một trong những yếu tố làm nên sức cuốn hút của Vợ nhặt chính là ở chỗ nhà văn đã sáng tạo một tình huống  truyện  độc  đáo,  hấp  dẫn.  Tình  huống  truyện  đã  làm  nổi  bật  giá  trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm. Bài làm Nạn đói n ăm 1945 đã làm xúc động biết bao v ăn nghệ sĩ. T ố H ữu có bài Đ ói! Đói!, Nguyên H ồng có Đị a ngục, Nguyễn Đình Thi có Vợ b ờm, Tô Hoài có M ười n ăm… Kim Lân đóng góp vào đề tài trên m ột truyện ng ắn xuấ t sắc – V ợ nhặt. V ợ nhặt đã tái hiệ n đượ c cu ộc sống ngột ng ạt b ức b ối, không khí ả m đạm ch ết chóc của n ạn đói khủng khi ếp nhấ t trong l ịch sử đồng th ời c ũng cho ngườ i đọc cả m nhận đượ c sự quý giá của tình ng ười và ni ềm tin c ủa con ng ười trong tình c ảnh bi đát. M ột trong những yế u tố làm nên s ức cu ốn hút c ủa Vợ nhặt chính là ở ch ỗ nhà v ăn đã sáng t ạo m ột tình huống truyệ n độc đáo, hấ p dẫn. Tình hu ống truyện đã làm n ổi bật giá tr ị hi ện th ực và giá tr ị nhân đạo c ủa tác ph ẩm. V ợ nhặt diễn ra trên b ối c ảnh c ủa nạn đói n ăm 1945. Cái họa ch ết đói nă m ấy là m ột cái h ọa khủng khi ếp, không ch ỉ đói xóm, đói làng mà đói nửa đấ t n ướ c từ Trung B ộ đế n B ắc B ộ, từ thu đông nă m 1944 đến xuân hè nă m. H ậu quả là hơn hai triệ u rưỡi đồng bào ta chế t đói. Cái nghèo, cái đói đã t ừ ng đượ c văn học đề cập đế n. Nh ưng cái nghèo, cái đói trong những tác phẩ m c ủa Ngô T ất T ố, Nam Cao làm ta thươ ng cảm r ơi n ước m ắt, còn cái đói trong tác ph ẩm c ủa Kim Lân đã hi ện hình cái ch ết. Cái chi ết khiế n ta kinh khi ếp r ụng r ời. Cuộc sống đã bị đẩ y đế n th ế cùng. Ngay t ừ đầ u truy ện đã hi ện lên màu s ắc tang th ương c ủa tử khí. Cái ch ết hi ện thành hình “nh ững xác ng ười n ằm còng queo, sáng nào đi chợ c ũng th ấy vài ba cái thây”. Cái ch ết hiệ n ra trong màu xanh xám của nh ững ngườ i đang s ống. Cái ch ết hi ện ra trong “mùi gây c ủa xác người, mùi khét c ủa nh ững đống r ấm ở nhữ ng nhà có ngườ i chết”. Cái ch ết hi ện ra trong âm thanh thê thi ết c ủa tiế ng qu ạ trên nhữ ng cây g ạo, tiế ng hờ khóc t ỉ tê nh ư “v ẳng lên t ừ cõi âm”. Cu ộc sống bị bao vây trong không khí c ủa sự chết chóc. K ẻ s ống thì ủ rũ, hốc hác, b ủng beo, gầ y xọp, xám xị t. Đế n Tràng, m ột người to béo, l ưng r ộng như lưng gấ u c ũng bước t ừng bướ c một đầu chúi v ề đằ ng trướ c như b ị cái đói đè h ẳn xuống. Cái chế t lan tràn mọi nơi, cái sống ch ỉ còn thoi thóp, leo lét. Gi ữa khung cả nh đó, Tràng, m ột người nông dân ở xóm ng ụ cư v ừa x ấu vừ a thô l ại nghèo đói, không ai thèm để ý vậ y mà bỗng dư ng lại “nh ặt” đượ c vợ. Đ ây là m ột tình hu ống truyện đặ c sắ c, hấp dẫ n. Từ tình huống này, truyệ n nổi bật ý ngh ĩa hi ện th ực và ý ngh ĩa nhân b ản cao đẹ p. Tràng là m ột nhân v ật có ngo ại hình x ấu. Trên “g ương m ặt thô k ệch” là “hai con m ắt nh ỏ tí”, “quai hàm b ạnh ra”. Đ ã thế, hình nh ư Tràng còn d ở ngườ i bởi “h ắn có t ật v ừa đi v ừa nói nh ảm”, đôi khi “ng ửa c ổ lên cườ i hềnh hệ ch”. T ất c ả nhữ ng đườ ng nét ấy cùng v ới dáng đi lầm l ũi m ỗi khi tr ở v ề xóm ngụ c ư đã ...
— Xem thêm —
Bình luận