MÔN HỌC Thương mại điện tử

Lượt xem: 4501
Số trang: 184
Mã số: 122506
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 184
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GII THIU MÔN HC
Thương mi đin t (E-Commerce)
là quá trình mua bán hàng hoá hay
dch v thông qua mng đin t.
Phương tin ph biến dùng trong E-
Commerce là Internet
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GII THIU MÔN HC
Công ngh thông tin đãvàđang thay
đổi mnh m, nhanh chóng phương
thc tiến hành hot động kinh doanh,
thay đổi cơ bn các chiến lược và t
chc công ty
Tải xuống 5,000₫ (184 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-14 23:24:17
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Thương mại điện tử (E-Commerce)
là quá trình mua bán hàng hoá hay
dịch vụ thông qua mạng điện tử.
Phương tiện phổ biến dùng trong E-
Commerce là Internet GIỚI THIỆU MÔN HỌC Thương mại điện tử (E-Commerce) là quá trình mua bán hàng hoá hay dịch vụ thông qua mạng điện tử. Phương tiện phổ biến dùng trong E- Commerce là Internet
— Xem thêm —