Hạy phân tích bài thơ Bác ơi của Tố Hữu để làm sáng tỏ ý kiến trong đọan văn bản đã nêu

Lượt xem: 11555
Số trang: 5
Mã số: 122348
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài làm
Trong li điếu văn đầy xót thương và cm động đọc trước linh cu Ch
tch H Chí Minh, c Tng Bí thư Lê Dun đã khng định: “Dân tc ta,
nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra H Ch tch, người anh hùng
dân tc vĩ đại, và chính Người đã làm rng r dân tc ta, nhân dân ta, non
sông đất nước ta”. Nhà thơ T Hu cũng đã th hin điu đó trong mt bài
thơ khóc Bác – Bác ơi! Bác ơi! là tiếng khóc tin bit, là li “điếu văn bi
hùng”bng thơ (Xuân Diu). Bài thơ không ch bc l ni đau xót và tiếc
thương, mà còn là s đúc kết nhng suy nghĩ, chiêm nghim sâu sc ca tác
gi v con người và cuc đời ca Ch tch H Chí Minh.
Gia lúc cuc kháng chiến chng đế quc Mĩ ca dân tc đang tiếp din
vô cùng gay go, quyết lit, ngày 2-9-1969, Ch tch H Chí Minh t trn.
Người qua đời là mt tn tht ln lao đối vi cách mng và dân tc Vit
Nam. Trong nhng ngày y, c dân tc ta và bn bè quc tế đã biu l ni
tiếc thương, ni đau xót vô hn trước s ra đi ca Người. Trong nhng ngày
y, “Đời tuôn nước mt, đời tuôn mưa…”. Bác ơi! ca T Hu ra đời trong
không khí nhng ngày đại tang y.
Bài thơ như mt bài “điếu văn bi hùng” th hin c kết cu, ging điu
ln hình nh, ngôn ng thơ… Tt c đã bc l ni đau xót, tiếc thương ca
tác gi đồng thi đúc kết nhng suy nghĩ, chiêm nghim sâu sc ca nhà thơ
v con người và cuc đời ca Ch tch H Chí Minh.
Bài thơ m đầu vi khung cnh đau bun, tang tóc bao trùm lên toàn cõi
Vit Nam trong nhng ngày mt Bác:
“Sut my hôm rày đau tin đưa
Đời tuôn nước mt, tri tuôn mưa”…
Không hiu sao trong nhng ngày Bác mt, tri mưa tm tã. Phi chăng
tn tht ln ca dân tc ta đã lay động đến c tri xanh làm cho cao xanh
kia cũng tuôn trào nước mt? Hay chính là nước mt ca con dân Vit Nam
khóc người cha già dân tc đã thăng hoa, hòa vào vũ tr và ngưng kết thành
mưa? Nhà thơ đã đồng nht “đời” và “tri” to thành mt ý thơ có sc khái
quát din t ni đau lòng mình và ni đau dân tc trước tn tht quá ln lao.
Đó là nhng git nước mt nóng bng cht s thi – mt dân tc anh hùng
tiếc thương mt anh hùng dân tc. Ni tiếc thương khiến c cây, đất tri
bng tr nên bùi ngùi, tâm hn người bng tr nên ngơ ngác:
“Chiu nay con chy v thăm Bác
Ướt lnh vườn rau, my gc da!”
Khung cnh thiên nhiên, khung cnh nhà Bác… tt c vn còn đây,
nhưng tt c đều thn th:
“Con li ln theo li si quen
Đến bên thang gác đứng nhìn lên
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chuông ôi chuông nh còn reo na?
Phòng lng, rèm buông, tt ánh đèn!
Trái bưởi kia vàng ngt vi ai
Thơm cho ai na hi hoa nhài!
Còn đâu bóng Bác đi hôm sm
Quanh mt h in mây trng bay...”
Đon thơ vi rt nhiu câu hi và câu cm thán. Nhng du hi, dm
cm, du chm lng, nhng thán t cùng vi cách ngt nhp chm, nhp dài
ngn đan xen đã din t mt cách xúc động ni tiếc thương nghn ngào
trong lòng nhà thơ.
Bài thơ vi li kết cu như mt bài điếu văn c đin (lung khi – thích
thc – ai vãn). Tính c đin trong kết cu đã nâng hình tượng thơ cm
xúc ca nhà thơ lên tm vóc lch s và thi đại. Đó là hình tượng ca muôn
đời và cm xúc ca muôn người. Hình tượng Bác hin lên trong ni tiếc
thương vô hn xen ln nim kính phc thiêng liêng. Phn th hai ca bài thơ
th hin nhng suy ngm, nhng chiêm nghim sâu sc ca nhà thơ v con
người và cuc đời ca Ch tch H Chí Minh: Người là tình yêu bao la,
Người mang ni lo “muôn mi như lòng m”, Người “nâng niu tt c ch
quên mình”, Người luôn mang hình bóng min Nam trong trái tim, Người
“Mt đời thanh bch, chng vàng son”…
Đon thơ vi cht ging trm hùng bi tráng, vi nhng hình nh va gin
d va ln lao rt phù hp vi hình tượng Bác H và ni tiếc thương, nim
thành kính ca nhà thơ đối vi Bác. Còn gì đẹp hơn, ý nghĩa hơn khi nhà
thơ dùng hình tượng trái tim để biu tượng cho tình cm bao la ca Bác.
“Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm c non sông, trn kiếp người”.
Còn gì gin d gn gũi hơn và cũng bao dung tri bin hơn khi nhà thơ so
sánh tm lòng ca Bác vi tm lòng ca người m:
“Ch lo muôn mi như lòng m
Cho hôm nay và cho mai sau”…
“Bác sng như tri đất ca ta”, Bác đem “T do cho mi đời nô l” và
Bác còn “Yêu tng ngn lúa, mi nhành hoa”, Bác dành sa cho em thơ
tng la cho người già. Con người ca “tri đất”, ca “t do” được lng
trong con người ca đời thường. Con người vĩ đại H Chí Minh hòa vào con
người bình thường H Chí Minh to nên mt v đẹp va ln lao, vĩ đại va
gn gũi, thân thiết.
Sinh thi, Bác H luôn dành tình cm đặc bit đối vi min Nam. Bác
nói: “Min Nam luôn trong trái tim tôi”. Để đáp li lòng mong mi ca
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-07 16:10:11
Trong lời điếu văn đầy xót thương và cảm động đọc trước linh cửu Chủ tịch  Hồ  Chí  Minh,  cố  Tổng  Bí  thư  Lê  Duẩn  đã  khẳng  định:  “Dân  tộc  ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. Nhà thơ Tố Hữu cũng đã thể hiện điều đó trong một bài thơ khóc Bác – Bác ơi! Bác ơi! là tiếng khóc tiễn biệt, là lời “điếu văn bi hùng”bằng thơ (Xuân Diệu). Bài thơ không chỉ bộc lộ nỗi đau xót và tiếc thương, mà còn là sự đúc kết những suy nghĩ, chiêm nghiệm sâu sắc của tác giả về con người và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lời điếu văn đầy xót thương và cảm động đọc trước linh cửu Chủ tịch  Hồ  Chí  Minh,  cố  Tổng  Bí  thư  Lê  Duẩn  đã  khẳng  định:  “Dân  tộc  ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. Nhà thơ Tố Hữu cũng đã thể hiện điều đó trong một bài thơ khóc Bác – Bác ơi! Bác ơi! là tiếng khóc tiễn biệt, là lời “điếu văn bi hùng”bằng thơ (Xuân Diệu). Bài thơ không chỉ bộc lộ nỗi đau xót và tiếc thương, mà còn là sự đúc kết những suy nghĩ, chiêm nghiệm sâu sắc của tác giả về con người và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
— Xem thêm —