Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

Số trang: 6
Mã số: 122290
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-30 15:39:00
Ngay từ buổi đầu bước chân vào làng thơ, Xuân Diệu dường như đã tự chọn cho mình một lẽ sống: sống để yêu và tôn thờ Tình yêu! Phụng sự bằng trái tim yêu nồng cháy, bằng cuộc sống say mê và bằng việc "hăm hở" làm thơ tình! Nhắc đến Xuân Diệu, sẽ thật là thiếu sót nếu không kể tên "Vội vàng", "Đây mùa thu tới", và "Thơ duyên" trong tuyển tập "Thơ thơ" - đứa con đầu lòng mà "ông hoàng thơ tình" đã ban tặng cho nhân gian. Như một cái chạm tay khẽ nhẹ vào tâm hồn những người yêu thơ, thơ Xuân Diệu nhẹ nhàng và tinh tế như chính tác giả của nó, để lại trong tâm hồn người đọc một ấn tượng đậm nết và thật khó phôi pha về sự phóng túng, giàu có mà hết sức tinh tế trong đời sống nội tâm, tâm của hồn của cái "TÔI" trữ tình Xuân Diệu. Thơ Xuân Diệu như một khúc tình si say đắm ngọt ngào...thật đến từng hơi thở! Ngay t bu i đ u b c chân vào làng th , Xuân Di u d ng nh đã t ch n cho mìnhừ ổ ầ ướ ơ ệ ườ ư ự ọ m t l s ng: s ng đ yêu và tôn th Tình yêu! Ph ng s b ng trái tim yêu n ng cháy, ộ ẽ ố ố ể ờ ụ ự ằ ồ b ng cu c s ng say mê và b ng vi c "hăm h " làm th tình! Nh c đ n Xuân Di u, s ằ ộ ố ằ ệ ở ơ ắ ế ệ ẽ th t là thi u sót n u không k tên "V i vàng", "Đây mùa thu t i", và "Th duyên" trong ậ ế ế ể ộ ớ ơ tuy n t p "Th th " - đ a con đ u lòng mà "ông hoàng th tình" đã ban t ng cho nhân ể ậ ơ ơ ứ ầ ơ ặ gian. Nh m t cái ch m tay kh nh vào tâm h n nh ng ng i yêu th , th Xuân Di u ư ộ ạ ẽ ẹ ồ ữ ườ ơ ơ ệ nh nhàng và tinh t nh chính tác gi c a nó, đ l i trong tâm h n ng i đ c m t n ẹ ế ư ả ủ ể ạ ồ ườ ọ ộ ấ t ng đ m n t và th t khó phôi pha v s phóng túng, giàu có mà h t s c tinh t trong ượ ậ ế ậ ề ự ế ứ ế đ i s ng n i tâm, tâm c a h n c a cái "TÔI" tr tình Xuân Di u. Th Xuân Di u nh ờ ố ộ ủ ồ ủ ữ ệ ơ ệ ư m t khúc tình si say đ m ng t ngào...th t đ n t ng h i th ! ộ ắ ọ ậ ế ừ ơ ở Nh ng v đ p c a mùa xuân đâu ch c a riêng Xuân Di u. T nghìn năm t c, các b c ữ ẻ ẹ ủ ỉ ủ ệ ừ ướ ậ ti n b i đã có nh ng v n th tràn tr v tình yêu đói v i mùa xuân và cu c s ng. Nh ng ề ố ữ ầ ơ ề ề ớ ộ ố ư yêu đ n m c có nh ng ham mu n táo b o và khác th ng nh Xuân Di u, đó là đi u th t ế ứ ữ ố ạ ườ ư ệ ề ậ m i m , th t mãnh li t. Đ c bi t là cái cách nói c a nhà th . Trong th ca trung đ i, nét ớ ẻ ậ ệ ặ ệ ủ ơ ơ ạ n i b t là tính phi ngã, cái tôi tr tình th ng n náu sau nh ng hình t ng thiên nhiên. ổ ậ ữ ườ ẩ ữ ượ Trong khi đó, Xuân Di u b c l ý th c v cái tôi tr tình th t táo b o: ệ ộ ộ ứ ề ữ ậ ạ "Tôi mu n t t n ng đi ố ắ ắ Cho màu đ ng nh t m t, ừ ạ ấ Tôi mu n bu c gió l i ố ộ ạ Cho h ng đ ng bay đi." ươ ừ Nói Xuân Di u là m t nhà th m i, qu không sai! N u nh trong th ca c a nh ng thi sĩ ệ ộ ơ ớ ả ế ư ơ ủ ữ lãng m n ngày x a, thiên đ ng là ch n b ng lai tiên c nh, là n i mây gió trăng hoa, thì ạ ư ườ ố ồ ả ơ trong quan ni m th c a Xuân Di u, cu c s ng tr n gian m i th c là n i h nh phúc nh t, ệ ơ ủ ệ ộ ố ầ ớ ự ơ ạ ấ là n i xinh đ p và căng m ng nh a s ng nh t! Th lãng m n c a ông luôn có m t ni m ơ ẹ ọ ự ố ấ ơ ạ ủ ộ ề say mê ngo i gi i, khác gi i, m t ni m khát khao giao c m v i đ i, m t lòng ham s ng ạ ớ ớ ộ ề ả ớ ờ ộ ...
— Xem thêm —
Bình luận