Mẫu đơn xin việc cho giáo viên

Lượt xem: 43655
Số trang: 1
Mã số: 121999
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-21 15:52:04
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên M u th xin vi c. V trí: d y h cẫ ư ệ ị ạ ọ Ni m đam mê l n nh t c a tôi là d y h c và v I nh ng kinh nghi m tích lu đ c trong quá ề ớ ấ ủ ạ ọ ớ ữ ệ ỹ ượ trình gi ng d y các tr ng ph thông và trung h c cũng nh nh ng ho t đ ng gi ng d y ả ạ ở ườ ổ ọ ư ữ ạ ộ ả ạ ngo I khoá, tôi th y mình phù h p v I v trí công vi c này. ạ ấ ợ ớ ị ệ Tr c khi vào đ I h c, tôi có 3 năm kinh nghi m làm giáo viên tình nguy n d y v tôn giáo trong ướ ạ ọ ệ ệ ạ ề m t nhà th đ a ph ng. Ngoài ra, tôi còn tham gia m t s ho t đ ng ngo I khoá cho trung tâm ộ ờ ị ươ ộ ố ạ ộ ạ Sunny Beaches Arts Camp nh trình di n m t s v k ch t I trung tâm này vào các kỳ ngh hè. ư ễ ộ ố ở ị ạ ỉ Vào năm h c th nh t và th ba t I tr ng đ I h c, tôi b t đ u đi d y t I m t s tr ng trung ọ ứ ấ ứ ạ ườ ạ ọ ắ ầ ạ ạ ộ ố ườ h c nông thôn cũng nh thành ph . Đ c bi t là tôi có kinh nghi m gi ng d y các h c sinh cá ọ ở ư ở ố ặ ệ ệ ả ạ ọ bi t và vi c so n giáo án k l ng giúp tôi làm đ n gi n hoá nh ng khái ni m c b n đ làm ệ ệ ạ ỹ ưỡ ơ ả ữ ệ ơ ả ể cho h c sinh d hi u h n. ọ ễ ể ơ Năm ngoái, tôi đã có c h i gi ng d y ti ng Anh cho m t tr ng trung h c t i thành ph Milan ơ ộ ả ạ ế ộ ườ ọ ạ ố và nh n ra r ng qu là không d dàng gì khi d y trong m t l p h c v I nh ng trình đ khác ậ ằ ả ễ ạ ộ ớ ọ ớ ữ ộ nhau. M c dù v y, tôi hoàn toàn hài long v I nh ng k t qu mình đ t đ c trong vi c kh c ph c ặ ậ ớ ữ ế ả ạ ượ ệ ắ ụ nh ng th thách trong d y h c và làm cho h c sinh đam mê môn ti ng Anh. ữ ử ạ ọ ọ ế Ông có th tìm thêm chi ti t trong b n s y u lý l ch kèm theo. Tôi s g I thêm b n sao h c b ể ế ả ơ ế ị ẽ ử ả ọ ạ cùng v I đ a ch nh ng ng I ch ng nh n. R t mong đ c g p ông/Bà. ớ ị ỉ ữ ườ ứ ậ ấ ượ ặ Chân thành c m n. ả ơ Ch ký ữ H và tên ọ
— Xem thêm —
Bình luận