Cấu tạo và hoạt động của pin mặt trời

Lượt xem: 3562
Số trang: 32
Mã số: 121378
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 32
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Richard Hantula
Trần Nghiêm dịch
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Năng lượng vô tn ............................................................ 1
Tế bào mt tri đa công dng ..........................................3
Năng lượng t ánh sáng mt tri .....................................5
Tìm hiu đin năng ..........................................................7
Ngược dòng lch s ...........................................................9
Bên trong mt tế bào mt tri ........................................ 11
Ghép các tế bào mt tri ................................................ 13
Các tm pin mt tri gia dng ........................................ 15
Ưu đim ca các tm pin mt tri ..................................18
Nhược đim ca các tm pin mt tri ........................... 20
ng h đin mt tri ......................................................22
Các tế bào mt tri ngày mt hiu qu hơn ...................24
Nhiu sn phm năng lưng mt tri hơn .....................26
Thut ng ...................................................................... 28
Tải xuống 5,000₫ (32 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-17 12:03:59
Năng lượng có nhiều dạng khác nhau.
Ánh sáng là một dạng năng lượng.
Nhiệt là một dạng năng lượng. Điện
cũng là một dạng năng lượng.
Thường thì một dạng năng lượng này
có thể chuyển hóa thành dạng khác.
Thực tế này rất quan trọng vì nó giải
thích làm thế nào chúng ta có được
điện năng, cái chúng ta sử dụng với
nhiều phương thức khác nhau. Điện
năng được sử dụng để thắp sáng đường
phố và nhà cửa, để chạy máy vi tính và
ti vi, và để chạy nhiều máy móc và
thiết bị khác dùng ở nhà, ở trường học
và ở công sở.
Một phương pháp thu lấy đ Năng lượng có nhiều dạng khác nhau. Ánh sáng là một dạng năng lượng. Nhiệt là một dạng năng lượng. Điện cũng là một dạng năng lượng. Thường thì một dạng năng lượng này có thể chuyển hóa thành dạng khác. Thực tế này rất quan trọng vì nó giải thích làm thế nào chúng ta có được điện năng, cái chúng ta sử dụng với nhiều phương thức khác nhau. Điện năng được sử dụng để thắp sáng đường phố và nhà cửa, để chạy máy vi tính và ti vi, và để chạy nhiều máy móc và thiết bị khác dùng ở nhà, ở trường học và ở công sở. Một phương pháp thu lấy đ
— Xem thêm —