Vật lý Lớp 6 Bài 28-29: Sự sôi

Số trang: 7
Mã số: 121021
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-16 00:22:12
Vật lý Lớp 6 Bài 28-29: Sự sôiNhận biết được sự sôi và các đặc điểm của sự sôi.  Biết tiến hành thí, theo dõi thí nghiệm và khai thác các số liệu thu được từ thí nghiệm II. CƠ SỞ VẬT CHẤT. 9 bộ thí nghiệm mỗi bộ gồm có : 1 giá đỡ thí nghiệm, 1 kẹp vạn năng, 1 kiềng và lưới kim loại, 1 cốc nước, 1 đèn cồn, 1 nhiệt kế đo tới 110 0C, 1 đồng hồ bấm giây. Bµi 28- 29: Sù s«i 1 Môn:Vật lý Lớp 6 Bài 28-29: Sự sôi I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM:  Nhận biết được sự sôi và các đặc điểm của sự sôi.  Biết tiến hành thí, theo dõi thí nghiệm và khai thác các số liệu thu được từ thí nghiệm II. CƠ SỞ VẬT CHẤT. 9 bộ thí nghiệm mỗi bộ gồm có : 1 giá đỡ thí nghiệm, 1 kẹp vạn năng, 1 kiềng và lưới kim loại, 1 cốc nước, 1 đèn cồn, 1 nhiệt kế đo tới 1100C, 1 đồng hồ bấm giây. III. TỔ CHỨC LỚP: Nhóm Công việc Công cụ 1 (14 học sinh) Làm thí nghiệm 3 bộ thí nghiệm 1 (14 học sinh) Làm thí nghiệm 3 bộ thí nghiệm 1 (14 học sinh) Làm thí nghiệm 3 bộ thí nghiệm IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN CÔNG VIỆC GIÁO VIÊN HỌC SINH 2’ ổn định lớp Kiểm tra sí số, vị trí các nhóm ổn định vị trí các nhóm 30’ Làm thí nghiệm Nêu yêu cầu. Cách thực hiện. Phát tài liệu. Theo dõi giải quyết các vướng mắc Lắng nghe. Đọc tài liệu. Thực hiện công việc theo hướng dẫn. Chuẩn bị báo cáo kết quả. 5’ Thảo luận Gọi đại diện từng nhóm báo cáo kết quả, chiếu kết quả của học sinh Báo cáo kết quả 2’ Nhận xét Cho học sinh ghi kết quả Ghi 4’ Làm bài trắc nghiệm Phát phiếu kiểm tra Học sinh làm bài. Đánh giá, dặn dò Đánh giá kết quả từng Ghi chép Bµi 28- 29: Sù s«i 2 2’ nhóm. Dặn dò học sinh Bµi 28- 29: Sù s«i 3 NHÓM 1 1. Nhiệm vụ: Làm thí nghiệm theo hướng dẫn 2. Công cụ, tài liệu: 3 bộ thí nghiệm 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 1 25’  Lắp thí nghiệm như hình 28.1 (SGK) (giáo viên làm mẫu cho học sinh 1 lần)  Đổ 100 cm3 nước vào cốc  Bầu nhiệt kế không chạm đáy.  1 học sinh theo dõi thời gian, 1 học sinh theo dõi nhiệt độ:  Khi có bọt khí ở đáy bình.  Khi bọt khí khỏi đáy đi lên.  Khi bọt khí vỡ tung ở mặt thoáng.  Khi nước đang sôi. Ghi kết quả: Hiện tượng quan sát được Nhiệt độ Bắt đầu xuất hiện các bọt khí ở đáy bình t0 = 0 C Các bọt khí bắt đầu tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước t0 = 0 C Các bọt khí lên tới mặt thoáng vỡ tung ra và hơi nước bay lên (nước sôi) t0 = 0 C Bµi 28- 29: Sù s«i 4 NHÓM 2 1. Nhiệm vụ: Làm thí nghiệm theo hướng dẫn 2. Công cụ, tài liệu: 3 bộ thí nghiệm 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 1 25’  Lắp thí nghiệm như hình 28.1 (SGK) (giáo viên làm mẫu cho học sinh 1 lần)  Đổ 100 cm3 nước vào cốc  Bầu nhiệt kế không chạm đáy.  1 học sinh theo dõi thời gian, 1 học sinh theo dõi nhiệt độ:  Khi có bọt khí ở đáy bình.  Khi bọt khí khỏi đáy đi lên.  Khi bọt khí vỡ tung ở mặt thoáng.  Khi nước đang sôi. Ghi kết quả: Hiện tượng quan sát được Nhiệt độ Bắt đầu xuất hiện các bọt khí ở đáy bình t0 = 0 C Các bọt khí bắt đầu tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước t0 = 0 C Các bọt khí lên tới mặt thoáng vỡ tung ra và hơi nước bay lên (nước sôi) t0 = 0 C Bµi 28- 29: Sù s«i 5 NHÓM 3 1. Nhiệm vụ: Làm thí nghiệm theo hướng dẫn 2. Công cụ, tài liệu: 3 bộ thí nghiệm 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN Hoạt động 1 25’  Lắp thí nghiệm như hình 28.1 (SGK) (giáo viên làm mẫu cho học sinh 1 lần)  Đổ 100 cm3 nước vào cốc  Bầu nhiệt kế không chạm đáy.  1 học sinh theo dõi thời gian, 1 học sinh theo dõi nhiệt độ:  Khi có bọt khí ở đáy bình.  Khi bọt khí khỏi đáy đi lên.  Khi bọt khí vỡ tung ở mặt thoáng.  Khi nước đang ...
— Xem thêm —
Từ khóa: sự sôi
Bình luận