Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP LÔGARIT

Lượt xem: 478
Số trang: 7
Mã số: 121019
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
BÀI TẬP LÔGARIT
(Chương trình chuẩn)
I) Mục tiêu:
1) Về kiến thức :
- Giúp HS hthống lại kiến thức đã hc về lôgarit trên sở đó áp dụng vào
giải các bài tậpcụ thể
- Rèn luyn kĩ năng vận dụng lí thuyết vào vic giải bài tập cho HS
2) Vkỹ năng:
- Áp dụng được các công thức vào từng dạng bài tập cụ thể
- Rèn luyn kĩ năng trao đổi thảo luận thông qua phiếu học tập
3) Về tư duy và thái độ:
- Rèn luyn kh ng duy sáng tạo cho HS thông qua các bài tp từ đơn
giản đến phức tạp
- Khnăng tư duy hợp lí và khnăng pn tích tng hợp khi biến đi các bài
tập phức tạp
- Trao đổi thảo luận nhóm nghiêm túc
- Khi giải bài tập cần tính cẩn thận chính xác
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
II) Chuẩn bị của GV và HS
GV: Giáo án, phiếu học tập
HS: Hc bài cũ và làm bài tập SGK
III) Phương pháp :
- Gợi mở, vấn đáp
- Trao đổi thảo luận thông qua phiếu học tập
- Phương pháp phân tích tổng hợp thông qua các bài tập phức tạp
IV) Tiến trìnnh bài hc:
1) Ổn định: (1’)
2) Kiểm tra bài cũ : (4’)
Tính gtrị biểu thức: A =
1 25
3
1
log 5.log
27
; B =
8 16
3log 3 + 2log 5
4
3) i mới:
Họat động 1: Giúp hc sinh nắm lại công thức về Lôgarit
TG
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi Bng
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GV yêu cu HS nhắc
lại các ng thức
lôgarit
HS tính giá trị A, B
HS
-
a
log b
a = b
-
a 1 2 a 1 a 2
-
1
a a 1 a 2
2
b
log = log b - log b
b
-
a a
log b = log b
-
c
a
c
log b
log b =
log a
A =
1 25
3
1
log 5.log
27
=
-1 2
-3
3 5
3
log 5.log 3 =
2
B =
8 16
3log 3 + 2log 5
4
=
3 4
2 2
2.3log 3 2.2log 5
2 .2 = 45
Hot động 2: Vận dụng công thức rèn luyện kĩ năng giải bài tập cơ bản cho HS
Tải xuống 5,000₫ (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-16 00:14:05
Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP LÔGARITMục tiêu: 1) Về kiến thức : - Giúp HS hệ thống lại kiến thức đã học về lôgarit trên cơ sở đó áp dụng vào giải các bài tậpcụ thể - Rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết vào việc giải bài tập cho HS 2) Về kỹ năng: - Áp dụng được các công thức vào từng dạng bài tập cụ thể - Rèn luyện kĩ năng trao đổi thảo Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP LÔGARITMục tiêu: 1) Về kiến thức : - Giúp HS hệ thống lại kiến thức đã học về lôgarit trên cơ sở đó áp dụng vào giải các bài tậpcụ thể - Rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết vào việc giải bài tập cho HS 2) Về kỹ năng: - Áp dụng được các công thức vào từng dạng bài tập cụ thể - Rèn luyện kĩ năng trao đổi thảo BÀI TẬP LÔGARIT (Chương trình chuẩn) I) Mục tiêu: 1) Về kiến thức : - Giúp HS hệ thống lại kiến thức đã học về lôgarit trên cơ sở đó áp dụng vào giải các bài tậpcụ thể - Rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết vào việc giải bài tập cho HS 2) Về kỹ năng: - Áp dụng được các công thức vào từng dạng bài tập cụ thể - Rèn luyện kĩ năng trao đổi thảo luận thông qua phiếu học tập 3) Về tư duy và thái độ: - Rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo cho HS thông qua các bài tập từ đơn giản đến phức tạp - Khả năng tư duy hợp lí và khả năng phân tích tổng hợp khi biến đổi các bài tập phức tạp - Trao đổi thảo luận nhóm nghiêm túc - Khi giải bài tập cần tính cẩn thận chính xác II) Chuẩn bị của GV và HS GV: Giáo án, phiếu học tập HS: Học bài cũ và làm bài tập SGK III) Phương pháp : - Gợi mở, vấn đáp - Trao đổi thảo luận thông qua phiếu học tập - Phương pháp phân tích tổng hợp thông qua các bài tập phức tạp IV) Tiến trìnnh bài học: 1) Ổn định: (1’) 2) Kiểm tra bài cũ : (4’) Tính giá trị biểu thức: A = 1 253 1log 5. log27; B = 8 163 log 3 + 2log 54 3) Bài mới: Họat động 1: Giúp học sinh nắm lại công thức về Lôgarit TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi Bảng GV yêu cầu HS nhắc lại các công thức lôgarit HS tính giá trị A, B HS - alog ba = b - a 1 2 a 1 a 2log (b b ) = log b + log b - 1a a 1 a 2 2 blog = log b - log b b - a alog b = log b - ca c log blog b = log a A = 1 253 1log 5. log27 = -1 2-3 3 5 3log 5. log 3 = 2 B = 8 163 log 3 + 2log 54 = 3 42 22.3 log 3 2.2 log 52 .2 = 45 Hoạt động 2: Vận dụng công thức rèn luyện kĩ năng giải bài tập cơ bản cho HS TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi Bảng GV cho HS nhận dạng công thức và yêu cầu HS đưa ra cách giải GV nhận xét và sửa chữa GV cho HS làm phiếu học tập số 1 HS áp dụng công thức và trình bày lên bảng HS trao đổi thảo luận nêu kết quả 1) A = 4 3 2) x = 512 3) x = 11 7 Bài1 a) -32 2 1log = log 2 = -3 8 b) 1 4 -1log 2 = 2 c) 43 1log 3 = 4 d) 0,5log 0,125 = 3 Bài 2 a) 2 2log 3 2log 34 = 2 = 9 b) 39 3log 2 log 2227 = 3 2 2 c) 3log 29 = 2 d) 28 2log 27log 2734 = 2 = 9 Hoạt động 3: Rèn luyện khả năng tư duy của HS qua các bài tập nâng cao TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi Bảng GV cho HS nhắc lại tính chất của lũy thừa với số mũ thực GV gọi HS trình bày cách giải - a 1, a a     - a < 1, a a     HS trình bày lời giải a) Đặt 3log 5= , 7log 4 =  Ta có 13 = 5 3 1  17 = 4 < 7 < 1  Vậy 3log 5 7log 4 b) 5log 30 < 2log 10 Bài 3(4/68SGK) So sánh a) 3log 5 và 7log 4 b) 2log 10 và 5log 30 GV gọi HS nhắc lại công thức đổi cơ số của lôgarit HS ca c log blog b = log a HS áp dụng 3 325 3 3 log 15 1 + log 5log 15 = = log 25 2 log 5 HS sinh trình bày ...
— Xem thêm —
Từ khóa: bài tậpLogarit