Nhúng
Toàn màn hình
/ 9
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-13 08:47:14
Hình hoc lớp 9 - Tiết 24: DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH LIÊN HỆ GIỮA TỪ TÂM ĐẾN DÂYKiến thức: HS nắm được các định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây của một đường tròn. HS biết vận dụng các định lí trên để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây. Hình hoc lớp 9 - Tiết 24: LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY A. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nắm được các định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây của một đường tròn. HS biết vận dụng các định lí trên để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây. - Kĩ năng : Rèn luyện tính chính xác trong suy luận và chứng minh. - Thái độ : Rèn tính cẩn thận, rõ ràng. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Giáo viên : Thước thẳng, com pa, bảng phụ, phấn màu. - Học sinh : Thước thẳng, com pa. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà và việc chuẩn bị bài mới của HS Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động I 1. BÀI TOÁN (10 phút) - GV ĐVĐ vào bài. - Yêu cầu đọc đầu bài - HS đọc đề toán và vẽ toán SGK. - Hãy chứng minh: OH2 + HB2 = OK2 + KD2. - GV: KL trên còn đúng không nếu 1 dây hoặc hai dây là đường kính ? hình. Ta có: OKCD tại K. OHAB tại H. Xét KOD (K = 900) và HOB (H = 900). áp dụng định lí Pytago có: OK2+KD2=OD2=R2 OH2+HB2=OB2=R2  OH2 + HB2 = OK2 + KD2 (= R2) - Giả sử CD là đường kính  K trùng O  KO = O , KD = R  OK2 + KD2 = R2 = OH2 + HB2. Hoạt động 2 2. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY (25 ph) a) Định lí: - GV cho HS làm ?1. Từ kết quả bài toán trên, chứng minh: a) Nếu AB = CD thì OH = OK. b) Nếu OH = OK thì AB = CD. a) OH  AB, OK  CD theo định lí đường kính  với dây:  AH = HB = 2 AB và CK = KD = 2 CD nếu AB = CD - Qua bài toán trên chúng ta rút ra điều gì ?  ND định lí 1 - Yêu cầu HS nhắc lại  HB = KD  HB2 = KD2 mà OH2 + HB2 = OK2 + KD2 (cm trên).  OH2 = OK2  OH = OK. + Nếu OH = OK  OH2 = OK2 mà OH2 + HB2 = OK2 + KD2  HB2 = KD2  HB = KD hay 2 AB = 2 CD  AB = CD. Định lí 1: Trong 1 đường tròn: - Hai dây bằng nhau thì định lí 1. b) Định lí 2: - GV: Cho AB, CD là hai dây của đường tròn (O) , OH  AB , OK  CD - Nếu AB CD thì OH so với OK như thế nào ? - Yêu cầu HS trao đổi nhóm. - Hãy phát biểu thành định lí. - GV: Ngược lại nếu OH < OK thì AB so với CD cách đều tâm. - Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau. a) Nếu AB CD thì 2 1AB 2 1CD  HB KD (vì HB=2 1AB; KD=2 1CD)  HB2 KD2 mà OH2 + HB2 = OK2 + KD2  OH2 < OK2 mà OH, OK 0  OH < OK. - HS phát biểu định lí. Nếu OH < OK thì AB CD. như thế nào ?  Định lí. - GV đưa định lí lên bảng phụ và ...
— Xem thêm —
Bình luận