Nhúng
Toàn màn hình
/ 10
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-13 08:38:15
1 Hình học lớp 9 - Tiết 60: HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CẦU CỦA HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT A. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS được giới thiệu và ghi nhớ các khái niệm về hình nón: đáy, mặt xung quanh, đường sinh, đường cao, mặt cắt song song với đáy cảu hình nón và có khái niệm về hình nón cụt. - Kĩ năng : Nắm chắc và biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón, hình nón cụt. - Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận cho HS. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Giáo viên : Bảng phụ, thước thẳng , com pa, máy tính bỏ túi. - Học sinh : Thước kẻ, com pa, máy tính bỏ túi. Vật có dạng hình nón, hình nón cụt. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà và việc chuẩn bị bài mới của HS Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động I 1. HÌNH NÓN (10 phút) - GV giới thiệu: quay  vuông  hình nón. Khi quay: + Cạnh OC quét nên đáy của hình nón, là một hình tròn tâm O. + Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của hình nón. (AC: đường sinh). A: đỉnh. AO: đường cao. - GV đưa hình 87 SGK để HS nghe GV trình bày và quan sát thực tế, hình vẽ. ?1. Một HS lên chỉ rõ các HS quan sát. - Đưa nón để HS quan sát và - Yêu cầu HS làm ?1. yếu tố của hình nón: đỉnh, đường tròn đáy, đường sinh, mặt xung quanh, mặt đáy. Hoạt động 2 2. DIỆN TÍCH XUNG QUANH HÌNH NÓN (12 ph) - GV cắt mặt xung quanh của một hình nón dọc một đường sinh và trải ra. - Hình khai triển mặt xung quanh của một hình nón là hình gì ? - Nêu công thức tính diện - Hình quạt tròn. Sq = tích hình quạt tròn SAA'A. - Độ dài cung AA'A tính thế nào ? S l A A A'. - Tính diện tích quạt tròn SAA'A.  chính là Sxq của hình nón. Độ dài cung AA'A chính là độ dài đường tròn (O; r)  bằng 2 r. Sq = 2 2rl  r l. Stp = Sxq + Sđ. =  r l +  r2. Sxq hc đều = P. d. P: nửa chu vi. Sxq =  r l r: bán kính đáy. l: độ dài đường sinh. - Tính Stp như thế nào ? - Sxq của h/c đều ? Ví dụ: h = 16 cm r = 12 cm Sxq = ? d: trung đoạn. VD: Độ dài đường sinh của hình nón là: L = 22221216rh = 20 (cm). Sxq của hình nón: Sxq =  r l = . 12. 20 = 240 (cm2 ). Hoạt động 3 3. THỂ TÍCH HÌNH NÓN (7 ph) - GV nêu cách xác định công thức tính thể tích hình nón bằng thực nghiệm như SGK. - Qua thực nghiệm thấy: ...
— Xem thêm —
Bình luận