Hình học lớp 9 - Tiết 42: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

Số trang: 14
Mã số: 120499
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 14
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-13 08:29:25
Hình học lớp 9 - Tiết 42: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNGKiến thức: HS nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. HS phát biểu và chứng minh được định lí về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (3 TH). HS biết áp dụng định lí vào giải bài tập. - Kĩ năng hình học. Hình học lớp 9 - Tiết 42: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG Soạn: Giảng: A. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. HS phát biểu và chứng minh được định lí về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (3 TH). HS biết áp dụng định lí vào giải bài tập. - Kĩ năng : Rèn suy luận lô gíc trong chứng minh hình học. - Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận cho HS. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Giáo viên : Thước thẳng, com pa, thước đo góc, bảng phụ. - Học sinh : Thứơc kẻ, com pa. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà và việc chuẩn bị bài mới của HS Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động I KIỂM TRA (15 phút) - Định nghĩa góc nội tiếp. - Định lí về góc nội tiếp. - Chữa bài tập 24 . - Một HS lên bảng kiểm tra. Bài 24: Gọi MN = 2R là đường kính của đường tròn chứa cung tròn AMB. Từ kết quả B23 có: KA. KB = KM. KN M A B - GV ĐVĐ vào bài mới. KA. KB = KM. KN KA. KB = KM (2R - KM) AB = 40 (m)  KA = KB = 20 (m).  20. 20 = 3. (2R - 3) GR = 409  R  68,2 (m). Hoạt động 2 1. KHÁI NIỆM GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG (13 ph) - GV vẽ hình lên bảng và giới thiệu góc CAB là góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và dây cung. x B A y - Yêu cầu HS quan sát H22 SGK, đọc mục 1. BAy cũng là góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và 1 dây cung. - GV nhấn mạnh: Góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và 1 HS đọc mục 1, ghi bài, vẽ hình vào vở. dây cung phải có: + Đỉnh thuộc đường tròn. + Một cạnh là một tia tiếp tuyến. + Cạnh kia là một dây cung của đường tròn. - Yêu cầu HS trả lời miệng ?1. - Yêu cầu HS làm ?2. 3 HS lên bảng. HS trả lời ?1. Các góc ở H23, 24, 25, 26 không phải là góc tạo bởi 1 tia tiếp tuyến và dây cung. a) Vẽ hình. ...
— Xem thêm —
Bình luận