Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2011-2012

Số trang: 9
Mã số: 119717
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-08 06:06:21
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH HẢI DƯƠNG S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Ở Ụ Ạ KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH H I D NGỌ Ọ Ỏ Ỉ Ả ƯƠ H I D NG L p 12 THPT năm h c 2011- 2012 Ả ƯƠ ớ ọ Môn thi: V T LÝ Ậ Th i gian làm bài: 180phút ờ (Đ thi g m 02 trang) ề ồ Câu 1 (2 đi m) ể 1 ) M t v t có kh i l ng ộ ậ ố ượ 100( )m g = , dao đ ng đi u ộ ề hoà theo ph ng trình có d ng ươ ạ x Acos( t ) = w + j . Bi t đ th ế ồ ị l c kéo v theo th i gian F(t) ự ề ờ nh hình v . L y ư ẽ ấ210p = . Vi tế ph ng trình dao đ ng c a v t. ươ ộ ủ ậ 2 ) M t ch t đi m dao đ ng đi u ộ ấ ể ộ ề hòa v i chu kì T và biên đ ớ ộ 12(cm) . Bi t trong m t chu kì, ế ộ kho ng th i gian đ v n t c có đ l n không v t quá ả ờ ể ậ ố ộ ớ ượ 24 3 p (cm/s) là 2T 3 . Xác đ nh chu kì dao đ ng c a ch t đi m. ị ộ ủ ấ ể 1 t (s) F(N) O 4 .1 0-2 13/6 7 /6 - 4 .1 0-2 - 2.1 0-2 Đ CHÍNH TH C Ề Ứ     M   x      3) M t con l c lò xo đ t trên m t ph ng n m ngang có ộ ắ ặ ặ ẳ ằ k 100 = (N/m) , 500( )m g = . Đ a qu c u đ n v trí mà lò xo b nén 10cm, r i th nh . Bi t ư ả ầ ế ị ị ồ ả ẹ ế h s ma sát gi a v t và m t ph ng n m ngang là ệ ố ữ ậ ặ ẳ ằ m = 0,2. L y g =ấ 10(m/s 2 ). Tính v n t c c c đ i mà v t đ t đ c trong quá trình dao đ ng. ậ ố ự ạ ậ ạ ượ ộ Câu 2 (2 đi m) ể Các electron đ c tăng t c t tr ng thái ngh trong m t đi n tr ng có hi u đi n ượ ố ừ ạ ỉ ộ ệ ườ ệ ệ th U = 10 ế 3 (V) và thoát ra t đi m A theo đ ng Ax. T i đi m M cách A m từ ể ườ ạ ể ộ đo n d = 5(cm), ng i ta đ t m t t m bia đ h ng chùm tia electron, mà đ ng ạ ườ ặ ộ ấ ể ứ ườ th ng AM h p v i đ ng Ax m t góc ẳ ợ ớ ườ ộ a = 60 0 . a ...
— Xem thêm —
Bình luận