Bài giảng chuyên ngành trồng trọt Chương 6

Lượt xem: 717
Số trang: 36
Mã số: 119343
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 36
Sao chép
CÔNG NGHỆ SAU THU
HOẠCH SẢN PHẨM RAU
Chương 6
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tại sao công nghệ sau thu hoạch lại trở
nên quan trọng
Đầu tư nhiều cho sản xuất
Giống
Phân bón
Thuốc trừ sâu
Lao động
Nước
Đặc điểm của sản phẩm rau dễ bị hư hỏng
Sự thất thoát sản phẩm xảy ra ở nhiều công đoạn
sau thu hoạch
Thất thoát sau thu hoạch có thể lên tới trên 50%
Đầu tư nhiều cho sản xuất
Giống
Phân bón
Thuốc trừ sâu
Lao động
Nước
Đặc điểm của sản phẩm rau dễ bị hư hỏng
Sự thất thoát sản phẩm xảy ra ở nhiều công đoạn
sau thu hoạch
Thất thoát sau thu hoạch có thể lên tới trên 50%
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tổn thất sau thu hoạch
Tổn thất chất lượng – sản phẩm vẫn có thể
bán được nhưng giá trị thấp
Tổn thất toàn bộ sản phẩm không sử dụng
được
Tổn thất chất lượng – sản phẩm vẫn có thể
bán được nhưng giá trị thấp
Tổn thất toàn bộ sản phẩm không sử dụng
được
Tải xuống 5,000₫ (36 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-07 10:32:56
 Đầu tư nhiều cho sản xuất
 Giống
 Phân bón
 Thuốc trừ sâu
 Lao động
 Nước
 Đặc điểm của sản phẩm rau dễ bị hư hỏng
 Sự thất thoát sản phẩm xảy ra ở nhiều công đoạn
sau thu hoạch
Thất thoát sau thu hoạch có thể lên tới trên 50%
 Đầu tư nhiều cho sản xuất
 Giống
 Phân bón
 Thuốc trừ sâu
 Lao động
 Nước
 Đặc điểm của sản phẩm rau dễ bị hư hỏng
 Sự thất thoát sản phẩm xảy ra ở nhiều công đoạn
sau thu hoạch
 Thất thoát sau thu hoạch có thể lên tới trên 50%  Đầu tư nhiều cho sản xuất  Giống  Phân bón  Thuốc trừ sâu  Lao động  Nước  Đặc điểm của sản phẩm rau dễ bị hư hỏng  Sự thất thoát sản phẩm xảy ra ở nhiều công đoạn sau thu hoạch Thất thoát sau thu hoạch có thể lên tới trên 50%  Đầu tư nhiều cho sản xuất  Giống  Phân bón  Thuốc trừ sâu  Lao động  Nước  Đặc điểm của sản phẩm rau dễ bị hư hỏng  Sự thất thoát sản phẩm xảy ra ở nhiều công đoạn sau thu hoạch  Thất thoát sau thu hoạch có thể lên tới trên 50% C HO C T n l lG lP lThuc lLao lN l lS sau lTht l lG lP lThuc lLao lN l lS sau lTht Tn lT s b lT s lT s b lT s N S C M Gi "Tc "P nhi T c "B "X "N B Gi "Tc "P nhi T c "B "X "N B "Tn hoc " E t C C CHT CHT 5 1 lT l r lB lN l lC 1 lT l r lB lN l lC 2. lT k lB lB lTr lC lS k 5 2. lT k lB lB lTr lC lS k 3 lM lM m lG lG phm lT 5 3 lM lM m lG lG phm lT 4 e th 5 p m 5 4 e th 5 p m C qu M S Nh n m Th M S Nh n m Th nh T s T T T T T ph Th b T T T 6 8 4 n c g nh s th p H a T h mg T TS n c g 2 4 3 2 1 5 7 8 9 B Cor B Nh-510C 079 BB B P-s NHI RAU LN  % K t M Ct095-100RE Ct095-100CE Xl095-98REXl095-98RE C5-790-95CL C xanh 1390-95TL E t7-1390-95RL E NHI RAU LN  % K t M r7-1090-95RL E Mng8-1085-90CL E Mng8-1085-90CL E C1090-95CL E Dc1095-98CL E Kl13-1685-90TL E X L B B k B K B M-1 -40 C C T-M0, B0,N0,N0, Cor T-M0, B0,N0,N0, B C
— Xem thêm —
Bình luận