Chiến lược marketing của Vinamilk (Tiểu luận)

Số trang: 21
Mã số: 119331
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 21
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-07 04:55:24
Tiểu luận: Chiến lược marketing của Vinamilk “Vinamilk là thương hiệu của người Việt Nam, được xây dựng bởi bàn tay và khối óc của người Việt Nam nên chúng tôi đủ sức để cạnh tranh lành mạnh với các DN trong cộng đồng WTO, bởi chỉ có cạnh tranh mới đem lại sự phát triển”( Bà Mai Kiều Liên-Tổng Giám đốc) Mục lục: I.  Sản Phẩm ( Product) Danh mục sản phẩm sữa của Vinamilk Mẫu mã, bao bì Chất lượng sản phẩm Nghiên cứu sản phẩm mới II. Giá Cả (Price) Các nhân tố ảnh hưởng Các chiến lược giá trong thời gian qua Định Giá III. Phân Phối (Place) Chính sách đại lý Quản lý và xây dựng hệ thống phân phối Đội ngũ quản lý và bán hàng Cổ Động (Promotion) Quảng Cáo Quan hệ công chúng Tag: Chiến lược marketing, chiến lược marketing của vinamilk Bài th o lu n Marketing_ nhóm 01_l p ả ậ ớ 1010BMKT0111 Bài th o lu n marketing căn b n. ả ậ ả Đ tài: L a ch n 1 doanh nghi p đang kinh doanh trên th tr ng Vi t Nam và ề ự ọ ệ ị ườ ệ phân tích, d báo các nhân t môi tr ng marketing vĩ mô c a doanh nghi p này. ự ố ườ ủ ệ Chú tr ng các nhân t kinh t và tâm lý. ọ ố ế L p: 1010BMKT0111 ớ Nhóm th c hi n: Nhóm 1 ự ệ Nhóm tr ng: Thi u Quỳnh Chi ưở ề Th ký: Ng Th Ph ng Đông ư ọ ị ươ Bài vi t ế I KHÁI QUÁT CHUNG: 1. Khái quát v môi tr ng marketing vĩ mô c a doanh nghi p. ề ườ ủ ệ Môi tr ng marketing là m t t p h p nh ng l c l ng “không kh ng ch đ c” mà ườ ộ ậ ợ ữ ự ượ ố ế ượ các công ty ph i chú ý đ n khi xây d ng các h th ng marketing - mix c a mình. Môi ả ế ự ệ ố ủ tr ng marketing đ c hi u nh sau: ườ ượ ể ư Môi tr ng marketing c a công ty là t p h p nh ng ch th tích c c và nh ng l c l ng ườ ủ ậ ợ ữ ủ ể ự ữ ự ượ ho t đ ng bên ngoài công ty và có nh h ng đ n kh năng ch đ o b ph n ạ ộ ở ả ưở ế ả ỉ ạ ộ ậ marketing, thi t l p và duy trì m i quan h h p tác t t đ p v i các khách hàng m c tiêu. ế ậ ố ệ ợ ố ẹ ớ ụ Do tính ch t luôn bi n đ ng, kh ng ch và hoàn toàn b t đ nh, môi tr ng marketing ấ ế ộ ố ế ấ ị ườ đ ng ch m sâu s c đ n đ i s ng công ty. Nh ng bi n đ i di n ra trong môi tr ng này ộ ạ ắ ế ờ ố ữ ế ổ ễ ườ không th g i là ch m và có th d đoán tr c đ c. Nó có th gây ra nh ng đi u b t ể ọ ậ ể ự ướ ượ ể ữ ề ấ ng l n và nh ng h u qu n ng n . Vì th công ty c n ph i chú ý theo dõi t t c nh ng ờ ớ ữ ậ ả ặ ề ế ầ ả ấ ả ữ di n bi n c a môi tr ng b ng cách s d ng vào m c đích này vi c nghiên c u ễ ế ủ ườ ằ ử ụ ụ ệ ứ marketing và nh ng kh năng thu th p thông tin marketing th ng ngày bên ngoài công ữ ả ậ ườ ty hi n có. ệ Môi tr ng marketing g m có môi tr ng vĩ mô và môi tr ng vi mô. Môi tr ng vi mô ườ ồ ườ ườ ườ là nh ng l c l ng có quan h tr c ti p v i b n thân công ty và nh ng kh năng ph c ữ ự ượ ệ ự ế ớ ả ữ ả ụ v khách hàng c a nó, t c là nh ng ng i cung ng, nh ng ng i môi gi i marketing, ụ ủ ứ ữ ườ ứ ữ ườ ớ các khách hàng, các đ i th c nh tranh và công chúng tr c ti p. Môi tr ng vĩ mô là ố ủ ạ ự ế ườ nh ng l c l ng trên bình di n xã h i r ng l n h n, có nh h ng đ n môi tr ng vi ữ ự ượ ệ ộ ộ ớ ơ ả ưở ế ườ mô, nh các ...
— Xem thêm —
Bình luận