Lý thuyết kinh tế Vĩ Mô

Số trang: 8
Mã số: 118734
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-03 13:09:26
Lý Thuyết Kinh tế Vĩ mô Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh t? vi mô Tổng quan lý thuyết David E. Spencer/Chau Van Thanh 1 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành Tổng quan về Lý thuyết Kinh tế Vĩ mô Mục đích của bài tóm tắt là nêu lên một cái nhìn tổng quan về các mô hình kinh tế vĩ mô sẽ tạo nên trọng tâm của môn học này. Bởi vì chúng ta sẽ triển khai mô hình này theo từng phần một vào từng thời điểm trong khoảng thời gian vài tuần lễ, cho nên sẽ khó mà duy trì liên tục được một bối cảnh chung về cách hài hoà các phần này vào với nhau. Hơn nữa, chúng ta sẽ thấy hữu ích khi nghiên cứu các trường hợp đặc biệt của m ột mô hình hoàn chỉnh phụ thuộc vào mối quan tâm của chúng ta là dài hạn hay ngắn hạn, hoặc trong một nền kinh tế mở cửa hay khép kín. Như vậy, dự định của bài đọc này không phải chỉ là xem trước vấn đề, mà quan trọng hơn là cung cấp một tài liệu tham khảo qua đó trình bày mô hình một cách trọn vẹn. Tôi hy vọng các học viên sẽ cảm thấy hữu ích khi tham khảo tài liệu này thường xuyên trong suốt môn học nhằm giúp các bạ n có được và ghi nhớ một bức tranh bao quát để tránh bị lạc lối khi nghiên cứu chi tiết qua từng buổi học. Bài đọc này bắt đầu bằng danh sách các ký hiệu sẽ được sử dụng trong môn học. Các ký hiệu này dựa theo những ký hiệu trong sách giáo khoa của Mankiw. Phần còn lại của bài đọc sẽ trình bày tương đối tập trung về mô hình kinh tế vĩ mô mà chúng ta sẽ triển khai trong vài tuần sắp tới. Để cho việc trình bày mô hình không quá phức tạ p, trước tiên tôi sẽ giới thiệu mô hình trong một nền kinh tế đóng; nghĩa là nền kinh tế không có ngoại thương (vì thế NX ≡ 0 hay Y = C + I + G). Chúng ta cũng sẽ thấy hữu ích khi suy nghĩ về tổng thể nền kinh tế bằng cách trước tiên xem xét riêng biệt từng khiá cạnh cung và cầu của nền kinh tế. Khi trình bày tổng cầu, chúng ta sẽ xem xét thị trường hàng hoá đối với một mức giá cho trước thể hiệ n qua cái gọi là phương trình (hay đường biểu diễn) IS, và kế đến chúng ta sẽ xem xét thị trường tiền tệ đối với một mức giá cho trước được tóm tắt trong phương trình (hay đường biểu diễn) LM. Đặt các mối quan hệ IS và LM vào với nhau sẽ cho chúng ta lý thuyết tổng cầu. Khi chúng ta xem xét khiá cạnh cung của nền kinh tế, điều quan trọng là phân biệt giữa tổng cung trong dài hạn và trong ngắn hạn. Với lý thuy ết tổng cầu và lý thuyết tổng cung, chúng ta có thể đặt chung cả hai vào với nhau để biểu diễn trạng thái cân bằng kinh tế vĩ mô. Vì chúng ta phân biệt giữa tổng cung ngắn hạn và tổng cung dài hạn, nên chúng ta cũng phải phân biệt giữa cân bằng vĩ mô dài hạn và ngắn hạn. Cuối cùng, chúng ta đưa thêm ngoại thương vào mô hình và phát triển một mô hình kinh tế vĩ mô cho một nền kinh tế mở nhỏ. Chúng ta sẽ thấ y rằng việc xem xét nền kinh tế mở làm phức tạp khiá cạnh cầu của mô hình mà không ảnh hưởng đến tổng cung. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh t? vi mô Tổng quan lý thuyết David E. Spencer/Chau Van Thanh 2 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành I. Ký hiệu : Y = GDP thực (tổng thu nhập, tổng sản lượng) Y= mức toàn dụng (cân bằng dài hạn) của GDP thực K = trữ lượng vốn [ K= mức toàn dụng K] L = nhập lượng lao động [ L= mức toàn dụng L] P = mức giá cả (trong nước) (thí dụ, hệ số giảm phát GDP) C = chi tiêu dùng thực I = chi đầu tư thực (mua vốn mới) G = chi thực mua hàng hoá và dịch vụ của chính phủ (nghĩa là, không bao gồm các khoản chi chuyển giao) T = thuế sau khi trừ các khoản chi chuyển giao (thuế ròng) EX hay X = xuất khẩu thực (chi tiêu của nước ngoài cho các hàng hoá và dịch vụ trong nước ) IM hay M = nhập khẩu thực (chi tiêu trong nước cho hàng hoá và dịch vụ nước ngoài) NX = xuất kh ẩu ròng (= EX - IM) r = lãi suất (thực) M = lượng tiền i = lãi suất danh nghĩa π = tỷ lệ lạm phát (= %∆P) u = tỷ lệ thất nghiệp W = lương danh nghĩa [ W P = lương thực] R = suất thuê vốn danh nghĩa [ R P= suất thuê vốn thực] e = tỷ giá hối đoái danh nghĩa ε = tỷ giá hối đoái thực P * = mức giá ở nước ngoài (nghĩa là, mức giá ở phần còn lại của thế giới) II. Nền kinh tế đóng : NX = 0 A. Tổng cầu: Cân bằng đồng thời trên cả hai thị trường hàng hoá và tiền tệ 1. Phương trình IS: cân bằng trên thị trường hàng hoá Y = C ...
— Xem thêm —
Bình luận