Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-22 15:23:51
1 Cách m file word 2007 (.docx) b ng tay không trên word 2003 ở ằ Đôi khi b n download trên m ng đ c m t file Word. B n m ng r t ng mình đã s ạ ạ ượ ộ ạ ừ ỡ ưở ở h u đ c nó nh ng khi m trên máy mình thì không đ c. Té ra là nó là s n ph m đ c ữ ượ ư ở ượ ả ẩ ượ làm ra t Word 2007, file này có đuôi m r ng là ừ ở ộ .docx ch không ph i là ứ ả .doc . Sau đây là m t s cách giúp b n s h u đ c file word 2007 này trên máy tính c a b n mà ch ộ ố ạ ở ữ ượ ủ ạ ỉ có word 2003. Cách 1 : Dùng ph n m m ầ ề word view c a Microsoft. Sau khi download v và cài đ t b n kh iủ ề ặ ạ ở đ ng l i máy tính th là file word c a b n đã đ c word 2003 đ c đ c. Các b n t i ộ ạ ế ủ ạ ượ ọ ượ ạ ả ph n m m word view link sau: ầ ề ở http://www.mediafire.com/?432xk1w33eqtwba Cách 2 Dùng ph n m m ầ ề docx convert . Ph n m m này s giúp b n chuy n file word 2007ầ ề ẽ ạ ể (.docx) thành file word 2003 (.doc). Ngoài ra ph n m m này còn cho phép b n chuy n ầ ề ạ ể file word 2007 (.doc) thành nhi u đ nh d ng n a nh PDF, TXT, ... (nh là b n ph i ề ị ạ ữ ư ớ ạ ả ch n đ nh d ng xu t ra đ y nhé). Các b n download ph n m m ọ ị ạ ấ ấ ạ ầ ề docx convert theo link sau: http://www.mediafire.com/?gx9gd87by2rnr5v Cách 3: S d ng gmail đ biên d ch (m o). ử ụ ể ị ẹ B c 1: B n t i file word 2007 (.docx) lên trên gmail c a b n (có th g i cho m t ướ ạ ả ủ ạ ể ử ộ ng i nào đó ho c g i cho chính b n). ườ ặ ử ạ B c 2: B n xem tr c tuy n file word đó trên mail. Gmail h tr b n xem file word c ướ ạ ự ế ỗ ợ ạ ả 2007 và 2003 online (b m vào ch xem c nh ch t i v ). ấ ữ ạ ữ ả ề B c 3: Ch ch c năng ch nh s a sau đó nh n t h p phím Ctrl + A (đ copy toàn b ướ ọ ứ ỉ ử ấ ổ ợ ể ộ n i dung) sau đó nh n t h p phím Ctrl + C (đ copy). Ti p đó b n m word 2003 lên ộ ấ ổ ợ ể ế ạ ở và và nh n t h p phím Ctrl + V đ dán vào word 2003 là OK. ấ ổ ợ ể
— Xem thêm —
Bình luận