Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh

Lượt xem: 822
Số trang: 65
Mã số: 117
Loại file: DOCX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 65
Sao chép
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Ngay từ khi giành được độc lập, thống nhất đất nước, Đảng nhà nước
đã quan tâm đến các chính sách, chế độ đối với cán bộ để tạo một môi trường
thuận lợi cho cán bộ yên tâm công tác. Thực hiện chính sách, chế độ đối với cán
bộ luôn những công cụ của nhà nước, được nhà nước ban hành để thực hiện
mục tiêu phát triển kinh tế - hội đất nước. Nhà nước đề ra trên quan điểm
đường lối, định hướng cụ thể luôn hướng vào việc xử những vấn đề cấp
bách đặt ra từ thực tiễn của đời sống xã hội, từng giai đoạn nhất định.
Bình Liêu là một huyện biên giới, miền núi, rẻo cao, núi cao hiểm trở, nơi
trú của nhiều đồng bào dân tộc ít người, một trong những của ngõ phía
Đông Bắc nước ta, vị trí chiến lược về quân sự quốc phòng. Do địa hình
phức tạp nên giao thông đi lại khó khăn, kinh tế hàng hoá chậm phát triển, trình
độ dân trí thấp.
Vai trò của cán bộ huyện sự cần thiết phải hoàn thiện các chính sách,
chế độ đối với cán bộ là các vấn đề từ thực tiễn của đời sống hội trong từng
giai đoạn. Với kiến thức đã học nhà trường bản thân em nhận thấy rằng tầm
quan trọng của hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện một
vấn đề nóng bỏng hiện nay nên em chọn đề tài: Hoàn thiện chính sách, chế
độ đối với cán bộ cấp huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh” làm
chuyên đề tốt nghiệp.
Chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương :
Chương I: Cơ sở lý luận về các chính sách, chế độ đối với cán bộ
Chương II: Phân tích đánh giá tình hình thực hiện các chính sách,
chế độ đối với cán bộ huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh
Chương III: Một số giải pháp - kiến nghị nhằm hoàn thiện chính
sách, chế độ đối với cán bộ huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh
Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Quân đã tận tình chỉ bảo,
giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành chuyên đề này. Do thời gian cũng như
khả năng còn hạn chế nên chuyên đề y không thể tránh khỏi những sai sót.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy giáo để chuyên đề được hoàn thiện
hơn.
Xin chân thành cảm ơn !
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
CHƯƠNG I :
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH,
CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ
I. KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ, PHÂN BIỆT CHÍNH CH CHẾ
ĐỘ.
1. Khái niệm về chính sách, chế độ
Theo từ điển tiếng Việt: Chính sách những sách lược, kế hoạch cụ thể
nhằm đạt được mục đích thống nhất, dựa vào đường lối chính trị chung tình
hình thực tế” (Từ điển tiếng Việt - Uỷ ban khoa học hội Việt Nam, viện
nghiên cứu).
Theo nhiều nhà nghiên cứu: Chính sách hình thức tác động qua lại giữa
các nhóm, tập đoàn hội gắn trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, hoạt động
của Nhà nước, của các Đảng phái, thiết kế khác nhau của hệ thống chính trị
nhằm thực hiện các lợi ích, các mục tiêu, nhiệm vụ của các nhóm, tập đoàn
hội ấy” (Giáo trình hội học trong quản - Học viện chính trị quốc gia HCM
- Hà nội 2001 - tr 259 ).
Vậy, chính sách đối với cán bộ những sách lược kế hoạch cụ thể của
Nhà nước áp dụng đối với cán bộ, công chức nhằm đạt được mục đích nhất định
trên sở thực hiện các quyền lợi, lợi ích đối với cán bộ dựa vào đường lối
chính trị chung và tình hình thực tế của đất nước.
Theo từ điển tiếng Việt: Chế độ toàn bộ những quy định nói chung cần
tuân theo trong một việc nào đó” (Từ điển tiếng Việt - Uỷ ban khoa học hội
Việt nam, Viện ngôn ngữ học).
Vậy, chế độ đối với cán bộ những quy định cần tuân theo của Nhà nước
đối với cán bộ, công chức dựa vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện tự
nhiên điều kiện kinh tế hội, nhằm đạt được mục tiêu quản lý của Nhà
nước.
Tải xuống 5,000₫ (65 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-04-10 07:18:53
LỜI NÓI ĐẦU Ngay từ khi giành được độc lập, thống nhất đất nước, Đảng và nhà nước đã quan tâm đến các chính sách, chế độ đối với cán bộ để tạo một môi trường thuận lợi cho cán bộ yên tâm công tác. Thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ luôn là những công cụ của nhà nước, được nhà nước ban hành để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nhà nước đề ra trên quan điểm đường lối, định hướng cụ thể và luôn hướng vào việc xử lý những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn của đời sống xã hội, từng giai đoạn nhất định. Bình Liêu là một huyện biên giới, miền núi, rẻo cao, núi cao hiểm trở, nơi cư trú của nhiều đồng bào dân tộc ít người, là một trong những của ngõ phía Đông Bắc nước ta, có vị trí chiến lược về quân sự và quốc phòng. Do địa hình phức tạp nên giao thông đi lại khó khăn, kinh tế hàng hoá chậm phát triển, trình độ dân trí thấp. Vai trò của cán bộ huyện và sự cần thiết phải hoàn thiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ là các vấn đề từ thực tiễn của đời sống xã hội trong từng giai đoạn. Với kiến thức đã học ở nhà trường bản thân em nhận thấy rằng tầm quan trọng của hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện là một vấn đề nóng bỏng hiện nay nên em chọn đề tài: “ Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh” làm chuyên đề tốt nghiệp. Chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương : Chương I: Cơ sở lý luận về các chính sách, chế độ đối với cán bộ Chương II: Phân tích và đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh Chương III: Một số giải pháp - kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ huyện, Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Quân đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành chuyên đề này. Do thời gian cũng như khả năng còn hạn chế nên chuyên đề này không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy giáo để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn !
— Xem thêm —
Bình luận