Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-14 12:00:49
Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên đại học Cng ho x hi ch ngha Vit nam c lp T do Hn h phc ----------&- --------- n xi n ngh hc tm th i v b o l u k t qu Knh gi: - Ban Gim hiu - Ban Ch nhim khoa (B mn) . - Phng Cng tc Chnh tr v qu n l sinh vin H v tn: , M sinh vin. Ngy, thng, nm sinh. Lp. , Ngnh Khoa. Kho Em lm n ny knh ngh Nh t r ng xt cho em c ngh hc tm thi t ngy thng.. nm Hc k.. nm hc 200 . 200 L do: . Knh ngh Nh t r ng quan tm gip . Em xin chn thn h cm n. Ngy thng nm 20.. k i n ca cha (m ) sinh vin Ng i lm n Xc nh n ca Chnh quy n a ph ng hoc c quan y t K tn, ng du ki n ngh ca Ban Ch nhi m k hoa (b mn) Qu n l sinh vin ... Ch nh i m khoa
— Xem thêm —
Bình luận